27 juni 2013 | 8 ste jaargang | nummer 12

Orde in Actie

 • 10 jaar OVB: een evaluatie als basis voor nieuwe uitdagingen

  Vorig jaar vierde de OVB haar tiende verjaardag. Maar ze deed uiteraard veel meer dan dat in 2012. Benieuwd? Lees het vernieuwde jaarverslag op www.advocaat.be/jaarverslag.

 • Ad Rem 2

  Het nieuwe reglement derdengelden: bestuurder Johan Van Driessche staat u bij met woord en daad. Daarbovenop: de WCO ontleed en het OVB-standpunt over geïnterneerden in de gevangenis.

  Ad Rem 2 - 2013 ligt in de bus.

 • Wijzigingen reglement stage

  Nieuwe minimumvergoedingen voor de advocaat-stagiair en ook een advocaat bij het Hof van Cassatie kan stagemeester zijn.

 • Nieuw model stageovereenkomst

  Een nieuw model stageovereenkomst is beschikbaar!

 • Cassatieadvocaten in strafzaken?

  Op 19 juni jl. hoorde de Senaatscommissie voor de Justitie de Orde van Vlaamse Balies over het wetsvoorstel tot afschaffing van de advocaten bij het Hof van Cassatie (5-856/1) en het wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (5-1832/1).

 • Hervorming gerechtelijke arrondissementen, een status quaestionis

  De parlementaire behandeling van het wetsontwerp over de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot verhoging van de mobiliteit van de magistratuur is sinds twee weken van start gegaan. De Orde van Vlaamse Balies heeft geweigerd in te gaan op een vraag tot schriftelijk advies nu werd gevraagd dat zij zich zou beperken tot "punctuele tekstverbeteringen".

 • Algemene vergadering 26/06/2013

  Welke beslissingen nam de algemene vergadering op haar laatste vergadering van dit werkingsjaar? Werden de vergoedingen van de stagiairs aangepast?

 • Toegang tot de magistratuur

  Schriftelijk advies van de Orde van Vlaamse Balies aan de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de magistratuuur (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53 K 2723/1).

 • OVB-persoverzicht 13/06/2013 - 26/06/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven (onder andere een overzicht met vakantieregelingen).

 • Fraudewaarschuwing van de witwascel

  De CFI (witwascel) waarschuwt dat er momenteel via e-mail misbruik wordt gemaakt van haar naam, de namen van haar verantwoordelijken en een oud logo.

 • Aanvraag cashafhaling derdengelden via het privaat luik

  Via een online module op het privaat luik kunt u een aanvraag voor het uitschrijven van een cheque of cashafhaling van uw derdenrekening indienen bij uw stafhouder. Die module is er gekomen naar aanleiding van het OVB-reglement van 21 november 2010 betreffende de verhandeling van gelden van cli├źnten of derden, de rapportering en de controle.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Familierechtbanken

  Op 20 juni 2013 keurde de plenaire vergadering van de Senaat het wetsontwerp over de invoering van een familie- en jeugdrechtbank goed. Het wordt opnieuw voorgelegd aan de Kamer.

 • Wetsvoorstel minnelijke invordering van schulden

  De Orde van Vlaamse Balies werd gehoord op een hoorzitting van de Senaatscommissie Justitie op 25 juni 2013.
  Het wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden werd op 6 maart ingediend door de heer G. Deprez c.s. (Parl. St. Senaat 2013-2013, nr. 5-2003/1). Met dat wetsvoorstel beogen de indieners een betere bescherming van de consument tegen de juridische beroepen in het algemeen.