29 augustus 2013 | 8 ste jaargang | nummer 14

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand

  Vanaf 1 september 2013 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Schuldbemiddelaars rechtstreeks toegang tot CRS berichten

  Als gevolg van de wet van 14 januari 2013 worden er vanaf 1 september 2013 enkele wijzigingen in het Centraal Bestand Beslagberichten en Protest (CBB) geïmplementeerd die invloed zullen hebben op de werkwijze van de collectieve schuldbemiddelaars.

  De grootste verandering houdt in dat de schuldbemiddelaars rechtstreekse toegang zullen hebben tot de CSR berichten waarvan zij de schuldbemiddelaar zijn en dat zij alle wijzigingen op hun CSR berichten zelf zullen moeten toevoegen.

 • Belmed: online geschillenbeslechting

  Belmed is het platform voor de minnelijke onlinebeslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemingen. Op 6 april 2013 vierde Belmed zijn tweede verjaardag. Via het platform wordt informatie verstrekt over minnelijke beslechting van geschillen en kunt u een bemiddelingsaanvraag indienen.

 • Opdracht juridische bijstand inzake onroerend goed

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie kondigt een opdracht aan voor juridische bijstand inzake onroerend goed. De aanbesteding beoogt de verlening van juridische bijstand over alle aspecten van het Belgische immobiliënrecht, alsook het recht inzake stedenbouwkunde, bouw, aanbestedingen, verzekeringen en fiscaliteit.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 1 tot 28 augustus 2013.

 • Ministeriële omzendbrief elektronisch toezicht

  Op 18 juli jl. trad de ministeriële omzendbrief ET/SE-2 van 17 juli 2013 die het elektronisch toezicht op de straffen van minder dan drie jaar reglementeert, in werking.

 • Wetgeving zakelijke zekerheden op roerende goederen

  In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2013 werden de wetten van 24 juni en 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen gepubliceerd. Het gaat over de wet van 24 juni 2013 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen en de wet 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake.

  De hervorming van de roerende zekerheden is erg fundamenteel. De gehele systematiek van het zekerhedenrecht wordt aangepast aan het hedendaagse leven.

 • Stijging pensioen zelfstandigen

  Vanaf 1 september gaan de minimumpensioenen voor zowel zelfstandigen als werknemers omhoog.