12 september 2013 | 8 ste jaargang | nummer 15

Orde in Actie

 • Oproep kandidaten bestuurders Orde van Vlaamse Balies

  Twee plaatsen voor de raad van bestuur (voor een mandaat tot 31 augustus 2014) zijn vacant.

 • Verhuis OVB, 20 en 23 september medewerkers niet bereikbaar

  Vanaf 1 oktober is de Orde van Vlaamse Balies gevestigd in haar eigen gebouw in de Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, op 50 meter van de huidige zetel.

 • Btw: de OVB informeert u!

  De Orde van Vlaamse Balies beschouwt het btw-dossier als een absolute prioriteit en wil u via FAQ en roadshows hierin zoveel mogelijk bijstaan. Volgende week starten de roadshows "Btw voor de advocatuur"; de eerste sessie vindt plaats in Antwerpen op dinsdag 17 september 2013.

 • OVB organiseert: roadshow "Sociale voorzieningen"

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert in het najaar 2013 een roadshow over de sociale voorzieningen voor advocaten. Tijdens die roadshow komen de verschillende collectieve en sociale voorzieningen en verzekeringen aan bod. Belangrijk voor de toekomst van elke advocaat, jong en oud.

 • Startende ondernemers hebben baat bij uw advies

  Op donderdag 24 oktober 2013 neemt de Orde van Vlaamse Balies voor de tweede maal deel aan de beurs Ondernemen in Vlaanderen in Flanders Expo Gent.

  De OVB wil die dag op haar stand aan ondernemers de kans bieden om de meerwaarde van een advocaat voor een bedrijf te leren kennen. Bezoekers kunnen een vraag stellen aan een advocaat.

  Wij zijn op zoek naar gemotiveerde advocaten om eerstelijnsadvies over o.a. de opstart van een onderneming, factuurvoorwaarden enz. te geven.

 • Samenstelling algemene vergadering vanaf 1 september 2013

  De algemene vergadering, het 'advocatenparlement', is beperkt gewijzigd vanaf 1 september jl., onder meer door de voorbije stafhoudersverkiezingen.

 • Agenda algemene vergadering 18/09/2013

  Het advocatenparlement start zijn nieuwe werkingsjaar. Wat staat op de agenda?

 • OVB-persoverzicht 30/08/2013 - 06/09/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Eedaflegging en mercuriales

  Maandag 2 september 2013 werd het gerechtelijk jaar 2013-2014 plechtig geopend met de eedafleggingen van de advocaat-stagiairs en de mercuriales. Advocatennet.be publiceert een uitgebreid verslag van die plechtigheden in het Justitiepaleis te Brussel en het hof van beroep te Antwerpen op haar website.

 • Canvas-programma zoekt getuigen partnerdoding

  VRT-zender CANVAS bereidt momenteel een nieuwe reeks voor die over relaties zal gaan. Annick Ruyts zoekt - via advocaten - getuigen over partnerdoding om hieraan mee te werken.

Wet Geworden