10 oktober 2013 | 8 ste jaargang | nummer EXTRA

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de advocaat-stagiairs die zich zopas hebben ingeschreven aan de balie en zit boordevol nuttige en praktische informatie voor de start van uw advocatencarrière.

 • Woord van de voorzitter

  Edgar Boydens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, heet u welkom.

 • Wat en wie is de OVB?

  De Orde van Vlaamse Balies is de overkoepelende beroepsorganisatie van alle 10 000 Vlaamse advocaten en heeft tot doel te ijveren voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling. Zij gaat voortdurend na welke zaken de praktijkuitoefening kunnen bevorderen en pleegt zowel binnen de eigen beroepsgroep als met verschillende overheden overleg over alle onderwerpen die voor de rechtzoekenden en de advocatuur van belang zijn. De OVB vaardigt eigen reglementen uit die bindend zijn voor alle advocaten. De raad van bestuur van de OVB telt acht leden. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor een departement.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering evalueert de werkzaamheden van de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies. Zij komt minstens zes maal per gerechtelijk jaar samen. De 14 Ordes verkiezen de 73 leden van het ‘advocatenparlement’.

 • www.advocaat.be

  De publieke website van de Orde van Vlaamse Balies bevat allerhande informatie over (het beroep van) de advocaat. U vindt er niet alleen informatie over de OVB zelf, maar ook concrete info over onder andere Salduz (www.advocaat.be/salduz), witwaspreventie en uw collectieve en sociale voorzieningen. Het publiek luik is bovendien erg handig om de adresgegevens van een confrater of balie op te zoeken. Ook de reglementen van de OVB, de standpunten die de OVB inneemt en de persberichten die ze uitstuurt, vindt u er terug.
  De website is toegankelijk voor het publiek.

 • privaat.advocaat.be

  Het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies is specifiek voor de advocaat zelf. U moet inloggen vooraleer u op het privaat luik terecht kunt. Hoe u een inlognaam en wachtwoord aanvraagt, leest u hier.

 • Wegwijs aan de balie

  Elke advocaat-stagiair ontvangt/ontving bij zijn inschrijving een welkomstboek. De Orde van Vlaamse Balies wil met dat boek “Wegwijs aan de balie” de eerstejaarsstagiairs bijstaan tijdens hun eerste jaren aan de balie. Voor vragen over de stage kunt u ook steeds terecht op www.advocaat.be/stage of op de stagelijn van de OVB op het nummer 02 227 54 73. Hier lichten wij enkele aspecten voor u toe.

 • OVB-studentenprijs

  Maakt uw masterscriptie kans op de OVB-studentenprijs van 2 500 euro?

 • OVB op facebook

  Word vriend van de Orde van Vlaamse Balies! Lees op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies het laatste nieuws en de persberichten van de OVB en bekijk er de foto’s en filmpjes van evenementen.

 • Btwat?

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten vanaf 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. De Orde van Vlaamse Balies wil u daar zo goed mogelijk in bijstaan en organiseert daarom een btw-roadshow op tien verschillende locaties.

 • OVB organiseert: roadshow “Sociale voorzieningen”

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert dit najaar een roadshow over de sociale voorzieningen voor advocaten. Tijdens die roadshow komen de verschillende collectieve en sociale voorzieningen en verzekeringen aan bod. Belangrijk voor de toekomst van elke advocaat, jong en oud.

 • OVB organiseert: roadshow “Hervorming onbekwaamheidsstatuten”

  In de toekomst zal er slechts één beschermingsstatuut bestaan voor wilsonbekwame personen: het bewind. Alle vroegere statuten worden daarin samengebracht en het nieuwe bewind heeft zowel betrekking op de goederen als op de persoon van de beschermde persoon. Om u over de nieuwe regelgeving grondig te informeren, organiseert de Orde van Vlaamse Balies in februari 2014 enkele studiedagen.

 • Autostickers

  Wilt u een autosticker met het logo van de Orde van Vlaamse Balies en de vermelding “advocaat”? Vraag ernaar bij uw baliesecretariaat.

 • Loop mee met de OVB

  Sportieve advocaten nemen niet onopgemerkt deel aan allerhande loopevenementen. Bestel zelf uw OVB T-shirt met als opschrift “Specialiteit: lopende zaken” en loop samen met uw confraters de Advocatenrun, de Antwerp Ten Miles, de 20 km door Brussel of zelfs een marathon. Klik hier voor meer informatie.