7 november 2013 | 8 ste jaargang | nummer 18

Orde in Actie

 • Nieuwe bestuurders OVB

  De algemene vergadering heeft op 23 oktober 2013 twee nieuwe bestuurders verkozen: mr. Werner Heyvaert (balie Brussel-NL) en mr. Stefan Pieters (balie Brugge).

 • Verkiezing nieuw lid erkenningscommissie: deadline verlengd!

  Aangezien de algemene vergadering van 27 november werd geannuleerd, wordt de deadline voor het indienen van de kandidaturen verlengd tot 18 december 2013. U kunt zich dus nog steeds kandidaat stellen als nieuw lid voor de erkenningscommissie permanente vorming (met mandaat tot september 2014).

  Aarzel dus niet en dien uw kandidatuur met bijgevoegd cv vandaag nog in!

 • Advocaat geeft raad aan ondernemers

  Op 24 oktober nam de OVB deel aan de beurs "Ondernemen in Vlaanderen" in Flanders Expo Gent. Enkele advocaten gaven er een gratis eerste advies aan (startende) ondernemers. Bekijk de foto's en het interview met voorzitter Boydens op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies.

 • Algemene vergadering 23/10/2013

  Op de algemene vergadering van 23 oktober werd het reglement advocaat en media gewijzigd. De eindstemming van het volledige reglement vindt pas plaats op de algemene vergadering van 27 november 2013, waarna het wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en drie maanden later in werking treedt.

 • OVB-persoverzicht 18/10/2013 - 1/11/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Parlementaire vragen over de Salduzuitbreiding

  Enkele Kamerleden van de commissie voor de Justitie stelden aan de minister vragen over de Salduzuitbreiding waartoe de Europese ministers van Justitie hebben besloten. België onthield zich bij de goedkeuring van de richtlijn. De lidstaten hebben drie jaar de tijd om de richtlijn te implementeren in hun nationale recht. Hierover berichtte de OVB reeds in OrdeExpress nr. 17 van 17 oktober 2013.