21 november 2013 | 8 ste jaargang | nummer 19

Orde in Actie

 • 4 december: bezoek de OVB en pik een workshop mee

  Benieuwd naar het nieuwe gebouw van de OVB? Kom een kijkje nemen op 4 december en pik ondertussen een interessante workshop mee over btw, de nieuwe Salduzrichtlijn of E-learning.

 • Digitale eindejaarswensen

  Stuur binnenkort uw eindejaarswensen naar uw cliënten met de digitale wenskaart van de OVB. Houd uw inbox in de gaten want binnenkort ontvangt u een “feestelijke” e-mail.

 • 2014 als jaar van de waarheid - Advocatennet.be

  Voorzitter Edgar Boydens ziet 2014 als "jaar van de waarheid" door de hervorming van justitie en de btw op advocatenprestaties. Dat zei hij in een interview met Advocatennet.be. Hij geeft ook tekst en uitleg bij de recente verhuis van de Orde van Vlaamse Balies naar haar eigen gebouw in de Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel. Bekijk deze - en méér - filmpjes op www.advocatennet.be.

 • Verkiezing nieuw lid erkenningscommissie: deadline verlengd!

  Aangezien de algemene vergadering van 27 november werd geannuleerd, wordt de deadline voor het indienen van de kandidaturen verlengd tot 18 december 2013. U kunt zich dus nog steeds kandidaat stellen als nieuw lid voor de erkenningscommissie permanente vorming (met mandaat tot september 2014).

  Aarzel dus niet en dien uw kandidatuur met bijgevoegd cv vandaag nog in!

 • OVB-persoverzicht 13/11/2013 - 14/11/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Btw-circulaire

  De Orde van Vlaamse Balies ontving de definitieve versie van de circulaire btw advocaten.

 • Invoering btw: wat met de advocatensoftware?

  De advocatuur staat aan de vooravond van de invoering van de btw. In vorige edities van OrdeExpress en op het privaat luik schonken we al uitgebreid aandacht aan de gevolgen hiervan. Maar hoe zit het juist met de leveranciers van advocatensoftware? Zijn hun pakketten reeds voorbereid op de invoering van btw? Of zijn er nog een aantal aanpassingen vereist? Wij namen contact op met de voornaamste leveranciers en geven u hier een beknopt overzicht van de informatie die we kregen.

 • Infonamiddag "btw voor advocaten" voor cijferberoepen

  Voor alle cijferberoepen vindt op 29 november 2013 vanaf 13u30 in hotel Serwir te Sint-Niklaas een studiedag over "btw voor advocaten" plaats.

 • Roerende voorheffing op liquidatieboni verhoogt in 2014

  De roerende voorheffing op de liquidatiebonus wordt vanaf 1 oktober 2014 verhoogd van 10 naar 25 %. De uitkeringen die worden beschouwd als dividenden worden vanaf 1 oktober 2014 in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap, niet langer onderworpen aan een roerende voorheffing van 10 %. Dat gaat terug op de Programmawet van 28 juni 2013 (B.S., 1 juli 2013), zie de artikelen 3, 5, 6 en 7.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 8 tot 20 november 2013.

 • Salduz-actua

  In de afgelopen weken en maanden ging veel aandacht naar de EU-richtlijn inzake de bijstand van een advocaat bij het verhoor. Die werd op 6 november 2013 gepubliceerd en België beschikt nu nog over 36 maanden om ze te implementeren. Reeds op 14 februari 2013 werd echter – zoals eerder bericht – het zogenaamde Valentijnsarrest gewezen door het Grondwettelijk Hof (arrest 7/2013). Sinds 1 september geldt dat arrest volledig. Wat dat concreet betekent, leest u hier.

Wet in Wording

 • Beroepsgeheim fiscale controles

  In zijn antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkte de minister van Financiën de toekomstige regeling over het beroepsgeheim bij fiscale controles. Tevens lichtte hij toe dat het drempelbedrag voor vrijstelling voor kleine ondernemingen voorlopig behouden zal blijven.