9 januari 2014 | 9 de jaargang | nummer 1

Orde in Actie

 • Btw: alle documenten en info op het privaat luik

  Via roadshows, e-mailberichten en OrdeExpress wil de OVB de advocaat bijstaan bij de nieuwe btw-verplichting.

  Waar vindt u alle documenten terug?

 • OVB organiseert: De integrale jeugdhulp hervormd

  Met het decreet van 12 juli 2013 wordt de integrale jeugdhulp grondig hervormd. Daarom organiseren de Orde van Vlaamse Balies en de Unie van Jeugdadvocaten op 20 en 23 januari 2014 hierover een studienamiddag.

 • OVB organiseert: De advocatuur na de btw-circulaire, capita selecta

  Vanaf 7/01/2014 start een tweede reeks opleidingen over de invoering van btw voor advocaten. Op vijf locaties wordt niet alleen een overzicht gegeven van welke praktische uitdagingen de advocaat vanaf 1 januari 2014 staan te wachten, maar wordt ook dieper ingegaan op een aantal capita selecta op basis van de vragen die binnenstroomden in de Helpdesk btw.
  Op die manier hopen wij met deze nieuwe roadshows aan de grote vraag om praktische verduidelijking tegemoet te komen.

 • Algemene vergadering 18/12/2013

  Het reglement over advocaat en media werd door de algemene vergadering gewijzigd.

 • OVB-persoverzicht 18/12/2013 - 8/01/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 20 december 2013 tot 9 januari 2014.

 • Btw: ontvangstbewijsboekjes en dagboek ontvangsten en uitgaven

  Welke boekhoudkundige verplichtingen heeft op de advocaat vanaf 1 januari 2014?

 • Wet eenheidsstatuut arbeiders en bedienden

  De aanpassingen van het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden traden op 1 januari 2014 in werking. Die herzieningen brengen een aantal wijzigingen met zich mee die nog een stapje verder gaan in de gelijkmaking van beide statuten. Er komt een harmonisering van de opzeggingstermijn, de carenzdag en proefperiode worden afgeschaft, het ontslag moet worden gemotiveerd en het recht op outplacement wordt uitgebreid.

 • Wetboek Economisch Recht - Boek VI - Consumentenbescherming

  Eind 2013 werd in het Wetboek Economisch Recht (zie Belgisch Staatsblad 30 december 2013) een nieuw boek "Marktpraktijken en consumentenbescherming" ingelast.

 • Nieuwe programmawetten

  Op 31 december 2013 verschenen in het Belgisch Staatsblad drie programmawetten die voor advocaten mogelijk van belang kunnen zijn. Daarnaast is er nog een specifieke programmawet over justitie op komst.

 • Ministeriële omzendbrief: voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht

  De FOD Justitie verspreidde op 7 januari de ministeriële omzendbrief nr. ET/SE n°3 over het bevel tot aanhouding uitgevoerd onder elektronisch toezicht. Een korte samenvatting en de volledige omzendbrief vindt u hier.

Wet in Wording

 • Optrekken van het grensbedrag voor btw-vrijstelling

  Op 8 januari 2014 stelden enkele volksvertegenwoordigers aan minister Geens de vraag of de verhoging van het grensbedrag van 5 580 euro nog niet werd gepubliceerd.

 • Verzending afschriften vonnissen

  In de Kamercommissie Justitie werd gisteren opnieuw het probleem van de verzending van vonnissen aangekaart naar aanleiding van de niet-naleving van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek door bepaalde vrederechters.