20 februari 2014 | 9 de jaargang | nummer 4

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Als advocaat-verzoeker voor eigen rekening optreden voor de rechtbank?

  Voor een Servisch hof van beroep werd geoordeeld dat een advocaat niet in eigen persoon mag optreden voor zichzelf, maar zich moet laten vertegenwoordigen door een advocaat, ook al is hij zelf advocaat.

  Het EHRM heeft evenwel geoordeeld dat dat een schending inhoudt van art. 6 § 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De advocaat is wel bekwaam om het betreffende hoger beroep zelf en voor eigen rekening in te stellen, aangezien hij dat in hoedanigheid van advocaat ook met de nodige diligentie doet voor zijn cliënten.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Digitalisering van het strafregister

  In de Senaatscommissie voor de Justitie van 11 februari 2014 beantwoordde de minister van Justitie enkele vragen over de digitalisering van het strafregister.

 • (Voorlopig) bewind: bezoldiging en beperking aantal dossiers

  Minister Turtelboom gaf in de Kamercommissie Justitie toelichting bij verschillende vragen over het huidige "voorlopig bewind" en het toekomstige "bewind", onder andere over de bezoldiging van de bewindvoerder. Bovendien bevestigde zij dat de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten pas op 1 september 2014 in werking zal treden.

Advocatuur Cross Border