24 april 2014 | 9 de jaargang | nummer 7

Orde in Actie

 • Goede Vrijdagbeslissing Centrale diensten btw - E.T. nr. 125.682/3

  In een beslissing E.T. nr. 125.682/3 formuleerden de Centrale Diensten antwoorden op 13 vragen die bij de OVB vanuit de praktijk (tweede roadshow en helpdesk) waren opgeborreld. Op de meeste vragen krijgt de OVB het antwoord dat ze had gehoopt, maar wat betreft de btw-behandeling van tantièmes en winstuitkeringen in 2014 met betrekking tot prestaties uit 2013, komen de Centrale Diensten terug op een eerder ingenomen standpunt.

 • Advocatenrun 2014: programma en inschrijven

  Op 8 juni vindt de vijfde editie van de Advocatenrun plaats. Naar aanleiding van deze jubileumeditie hebben we enkele verrassingen in petto. Daarvoor is het wachten tot 8 juni, maar hier vindt u alvast het programma.

 • Geef eens een advocaat cadeau... met een vivabox

  De Orde van Vlaamse Balies geeft begin mei een vivabox uit voor een uur gratis juridisch advies bij een advocaat. Neem zelf deel aan deze actie en schrijf u in via het privaat luik.

 • OVB ondertekent protocol elektronische betaling van griffierechten

  Op 14 maart 2014 werd op het kabinet Justitie in aanwezigheid van minister van Justitie Annemie Turtelboom het protocol "elektronische betaling der griffierechten" ondertekend.

 • Beroep tegen elektronische procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  Inzake de elektronische procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de OVB inmiddels beroep tot vernietiging ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 8 december 2013 en bij de Raad van State tegen het koninklijk besluit van 26 januari 2014.

 • OVB organiseert: familie- en jeugdrechtbank - extra sessie in Antwerpen

  Wegens grote interesse voor de studienamiddag "de nieuwe familie- en jeugdrechtbank: wat verandert er concreet?" heeft de Orde van Vlaamse Balies een bijkomende sessie gepland op 19 juni 2014 in Antwerpen aan de UA - campus Groenenborger.

  Voor de sessie in Hasselt op 29 april 2014 zijn nog enkele plaatsen vrij. Snel inschrijven is de boodschap!

 • Algemene vergadering 07/05/2014

  De algemene vergadering start in mei de bespreking van de Vlaamse Codex.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 27/03/2014 - 9/04/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • De CCBE, de gesprekspartner van de Europese instellingen

  De CCBE is voor de advocatuur de gesprekspartner met de Europese instellingen. Zij volgt de Europese regelgeving op de voet en neemt standpunten in.

  Het jaarlijkse rapport van de CCBE voor het jaar 2013 is beschikbaar op haar website. Hier vindt u alvast een samenvatting van het jaarverslag.

 • Europese Dag van de Advocaat

  Op 10 december 2014 wordt de allereerste editie van de jaarlijkse Europese Dag van de Advocaat georganiseerd.

 • Congres IT-recht 5 en 6 juni 2014

  Voor de eerste maal is België het gastland voor een internationaal gerenommeerd congres voor IT Law-advocaten: IFCLA 2014 Conference.

 • VJV organiseert: colloquium deontologie 16 mei 2014

  Op vrijdag 16 mei organiseert de Vlaamse Juristenvereniging (VJV) een colloquium over "De integere jurist: gezamenlijke deontologie voorbij het tuchtrecht". Verschillende beroepsgroepen kijken met nuchterheid én ambitie naar een mooie doelstelling: de integere jurist.

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Over de waardering van een advocatenkantoor is op dit ogenblik nog weinig gekend. In mei organiseert Mijnwetboek.be, met medewerking van de OVB, nieuwe studieavonden over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

  De studieavonden worden georganiseerd op diverse locaties. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Advocatenerelonen vorderen - verjaren

  De rechtbank van eerste aanleg te Leuven sprak zich bij vonnis van 5 maart 2014 uit over de verjaring van de vordering tot betaling van kosten- en ereloonstaten van een advocaat en het einde van het mandaat van de advocaat in dat verband. Een advocaat die geen provisies vraagt, mag, volgens de rechtbank, bij beëindiging van zijn opdracht wel steeds de betaling van zijn kosten en erelonen vragen.

 • Europese databewaringsrichtlijn ongeldig

  Op dinsdag 8 april 2014 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie de Europese richtlijn nr. 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens ongeldig. De richtlijn vormt volgens het Hof een inbreuk op het fundamenteel recht op privacy en het fundamenteel recht tot bescherming van persoonlijke gegevens.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 28 maart tot 10 april en van 11 tot 24 april 2014.

 • Nieuwe namen rechtbanken en hoven

  Sinds 1 april 2014 telt België nog maar 12 gerechtelijke arrondissementen. Als gevolg daarvan zijn ook de namen van de meeste hoven en rechtbanken veranderd.

 • Implementatie hervorming gerechtelijke arrondissementen

  De implementatie van de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen noodzaakt een waslijst aan koninklijke besluiten, die in de volgende weken en maanden zonder twijfel nog sterk zal aangroeien. Ook werd een nieuwe reparatiewet gepubliceerd en blijkt een volgende al op komst.

 • Wijziging bijzondere wet Grondwettelijk Hof

  In het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014 verscheen de bijzondere wet van 4 april 2014 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. De nieuwe bijzondere wet bevat enerzijds voornamelijk technische wijzigingen en beoogt anderzijds de invoering van de mogelijkheid van de elektronische procesvoering.

 • Voortaan ook rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State

  Door het koninklijk besluit van 28 maart 2014 wordt ook bij de Raad van State een rechtsplegingsvergoeding ingevoerd, die ten laste komt van de in het ongelijk gestelde partij. Daarmee neemt de Raad grosso modo de regeling over van art. 1022 Ger.W., die geldt voor de meeste rechtscolleges.

 • Reglement over advocaat en media in werking

  Op 16 januari 2014 publiceerde het Belgisch Staatsblad het nieuwe reglement over advocaat en media. Het trad in werking op 16 april 2014. Wat er precies wijzigt ten opzichte van het reglement van 4 juni 2003 inzake advocaat en media, leest u hier.

 • Scheiding bij internationale gezinnen

  De Europese Commissie heeft een bewustwordingscampagne uitgewerkt over twee aspecten van de EU-regelgeving bij scheiding in internationale gezinnen:
  - het gezag over kinderen en het bezoekrecht
  - de grensoverschrijdende kinderontvoering door ouders