3 juli 2014 | 9 de jaargang | nummer 12

Orde in Actie

 • Nieuwe raad van bestuur 2014-2017

  Op 25 juni 2014 koos de algemene vergadering een nieuwe bestuursploeg.

 • Oproep kandidaten wetenschappelijk comité Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

  De Orde van Vlaamse Balies mag één kandidaat voordragen voor het mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Dat Instituut zorgt voor de uitbouw van een degelijke, professionele en kwalitatief hoogstaande opleiding en de begeleiding van magistraten en gerechtspersoneel.

 • Oproep: rechtspraak schadevergoeding gewone rechter na vernietiging door RvS

  Door de recente hervorming van de Raad van State (RvS) kan het hoogste administratieve rechtscollege zich vanaf nu uitspreken over verzoeken tot schadevergoeding tot herstel.

  Een databank van rechtspraak van de burgerlijke rechter over de toekenning van schadevergoeding nadat de RvS een administratieve akte heeft vernietigd, kan daarbij erg nuttig zijn.

  Via OrdeExpress doet de OVB een oproep aan confraters om rechtspraak over die materie te melden, om zo'n databank te verwezenlijken.

 • Samenvattende beslissing btw op komst

  Na de publicatie van de circulaire 47/2013 zijn er nog tal van particuliere beslissingen uitgevaardigd door de centrale btw-administratie. Die worden momenteel samengevat in een globale beslissing, die bovendien resterende onduidelijkheden zal uitklaren.

 • OrdeExpress zomert

  Tijdens de zomermaanden moet u het wat langer zonder OrdeExpress stellen. Maar geen nood, op 7 en 28 augustus zijn we er weer om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws.

 • Algemene vergadering 25/06/2014

  Wordt de minimumvergoeding van de stagiairs aangepast vanaf 1 september 2014?

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 17/06/2014 - 01/07/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Voortaan opnieuw Nederlandstalige procureur des Konings Brussel mogelijk

  Op 30 juni 2014 heeft het Grondwettelijk Hof zijn langverwachte arrest geveld in de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het Hof heeft finaal enkel art. 57, 5° vernietigd en geoordeeld dat het zich niet kon uitspreken over de grondwettigheid van de andere aangevoerde middelen.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent

  Om de advocatuur meer duiding te geven over de doelgroep van geïnterneerden die de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij te Gent denkt te kunnen plaatsen in het FPC, verspreidt zij een visie- en voorstellingstekst die is opgesteld door het bestuur van de penitentiaire inrichtingen.