7 augustus 2014 | 9 de jaargang | nummer 13

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

  • Rechtspraak Hof van Justitie EU - Vrij verkeer van personen - Rechtsmisbruik?

    Het Hof van Justitie van de EU sprak zich op 17 juli 2014 uit in een zaak over het vrij verkeer van personen. De zaak betrof twee Italiaanse rechtenstudenten die zich na hun studies in Italië in Spanje als advocaat lieten inschrijven aan de balie en nadien terugkeerden naar Italië om er het beroep uit te oefenen.

    Het ging om een prejudiciële vraag over de toepassing van het vrije verkeer van personen, de regels inzake toegang tot het beroep van advocaat en de mogelijkheid tot weigering van inschrijving op het tableau van een Orde van Advocaten van onderdanen van een lidstaat die hun beroepskwalificatie als advocaat in een andere lidstaat hebben verkregen.

Wet Geworden