11 september 2014 | 9 de jaargang | nummer 15

Orde in Actie

 • Oproep kandidaten CCBE

  Op 24 september 2014 wijst de algemene vergadering de twee leden voor de Belgische CCBE-delegatie aan.

  Kandidaat? Bezorg uw kandidatuur vóór 18 september aan katrien.callebaut@ordevanvlaamsebalies.be.

 • OVB organiseert: Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg

  De OVB organiseert de studiemiddag "Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg", waar wordt ingegaan op de inhoud van de verschillende typemodules en op hoe die typemodules flexibel kunnen worden ingezet uitgaande van de noden van de cliënt. Ook worden belangrijke principes achter dat modulaire denken toegelicht, zoals het contextgericht werken, ook in situaties waarin op het eerste gezicht geen gezin of context aanwezig is. 

  De studienamiddag vindt plaats op:
  dinsdag 9 december 2014 in ANTWERPEN (volzet)
  dinsdag 16 december 2014 in BRUSSEL
  donderdag 18 december 2014 in GENT

  Deelname aan de studiemiddag levert 2 juridische punten op.

 • OVB organiseert: Turks familie- en huwelijksvermogensrecht voor de Belgische rechtspraktijk

  Omdat meer en meer advocaten in aanraking komen met het Turks familierecht en huwelijksvermogensrecht organiseert de Orde van Vlaamse Balies hierover een specifieke vorming.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 13 november 2014 in BRUSSEL.

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • Agenda algemene vergadering 24/09/2014

  Het Advocatenparlement - in haar nieuwe samenstelling - start een nieuw werkingsjaar.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 14/08/2014 - 11/09/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 27 augustus tot 10 september 2014.

 • Gecoördineerde wet familierechtbank na reparatiewetten

  De wet op de familie- en jeugdrechtbank werd nog voor de inwerkingtreding verschillende keren gerepareerd. De studiedienst stelde voor u een aangepaste gecoördineerde wettekst op. Mr. Steven Brouwers geeft een grondig overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe wet én de reparatiewetten.

 • Model informatieformulier hoorrecht minderjarige

  Hier vindt u het model van informatieformulier om de minderjarige te verwittigen van zijn recht om gehoord te worden in het kader van de nieuwe artikelen 1004/1 en 1004/2 Ger.W.

 • Modellen bewind

  De FOD Justitie stelt verscheidene modellen ter beschikking als hulpmiddel bij de toepassing van de nieuwe wet op het bewind.
  Hier vindt u een invulbare versie van die modellen terug.

 • Nieuw: klachtenprocedure bij schending kinderrechten

  België stemde in met het derde facultatief protocol bij het Kinderrechtenverdrag dat voorziet in een klachtrecht voor de minderjarige bij het Comité inzake de Rechten van het Kind. Interessant wanneer u als advocaat optreedt voor een minderjarige!

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 2

  Ondertussen zijn ook de bijzondere reglementen van de rechtbanken van eerste aanleg Leuven en Antwerpen, de rechtbank van koophandel Bergen/Charleroi en de arbeidsrechtbank Gent in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 • Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties

  In het Belgisch Staatsblad van 5 september 2014 verscheen de nieuwe interestvoet betalingsachterstand handelstransacties.

 • Wijziging RPR op facturen

  Advocaten die vanuit een vennootschap factureren: let op dat u bij de verplichte opgave van het rechtspersonenregister de nieuwe bevoegde rechtbank van koophandel en afdeling aanpast op uw facturen!

Advocatuur Cross Border

 • European Pro Bono Forum

  PILnet organiseert van 5 tot 7 november 2014 in Londen het achtste jaarlijkse Europese Pro Bono Forum. Hét evenement voor pro-Bonoadvocaten, NGO voorzitters en mensen die recht willen gebruiken om sociale gelijkheid te creëren.