25 september 2014 | 9 de jaargang | nummer 16

Orde in Actie

 • Algemene vergadering 24/09/2014

  De algemene vergadering startte een nieuw werkingsjaar. Op de eerste vergadering keurde ze meteen het beleidsplan van de raad van bestuur goed en duidde ze de leden van de erkenningscommissie permanente vorming aan. Wat besliste ze nog meer? U leest het hier.

 • Toespraak voorzitter Dominique Matthys: focus op de inhoud van het beroep

  Voorzitter Dominique Matthys brengt in zijn toespraak, naar aanleiding van de eerste algemene vergadering, onder de aandacht dat we ons "de komende jaren moeten focussen op de inhoud van ons beroep, de kwaliteit ervan, de wijze waarop we ermee naar buiten komen en de unieke deontologie die ons zal moeten blijven onderscheiden van de andere juridisch dienstverlenende beroepen, in het belang van de rechtzoekende en van de rechtsstaat zelf". Lees hier zijn volledige toespraak.

 • Beleidsplan raad van bestuur 2014-2017

  De algemene vergadering keurde op 24 september 2014 het beleidsplan van de raad van bestuur 2014-2017 goed.

 • OVB organiseert: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten, die op 1 januari 2015 in werking treedt, bundelt alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, aangevuld met nieuwe bepalingen.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 8 januari 2015 in KORTRIJK (nog 124 plaatsen)
  donderdag 15 januari 2015 in HASSELT (nog 42 plaatsen)
  donderdag 22 januari 2015 in GENT (volzet)
  donderdag 5 februari 2015 in ANTWERPEN (nog 3 plaatsen)
  maandag 23 februari 2015 in BRUSSEL (volzet)

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • OVB organiseert: Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg

  De OVB organiseert de studiemiddag "Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg", waar wordt ingegaan op de inhoud van de verschillende typemodules en op hoe die typemodules flexibel kunnen worden ingezet uitgaande van de noden van de cliënt. Ook worden belangrijke principes achter dat modulaire denken toegelicht, zoals het contextgericht werken, ook in situaties waarin op het eerste gezicht geen gezin of context aanwezig is. 

  De studienamiddag vindt plaats op:
  dinsdag 9 december 2014 in ANTWERPEN (volzet)
  dinsdag 16 december 2014 in BRUSSEL
  donderdag 18 december 2014 in GENT

  Deelname aan de studiemiddag levert 2 juridische punten op.

 • OVB organiseert twee extra sessies: Dienstenwet: verplichting voor elke advocaat

  Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 12 maart 2015 in HASSELT (extra sessie)
  donderdag 26 maart 2015 in KORTRIJK (extra sessie)

  Deelname aan de studienamiddag levert 4 juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 10/09/2014 - 16/09/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Rolrecht nieuwe familie- en jeugdrechtbanken

  De FOD Financiën heeft in een circulaire het rolrecht bij de nieuwe familie- en jeugdrechtbank vastgelegd.

 • Volg VOBA op facebook

  Sinds kort vindt u VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage, ook terug op facebook.
  Op de hoogte blijven van al het nieuws over bemiddeling en arbitrage? Surf naar www.facebook.com/vlaamseorganisatievoorbemiddelingenarbitrage!

 • VOBA organiseert mee: Handelsconflicten in goede handen

  De Federale Bemiddelingscommissie organiseert, met medewerking van VOBA, het evenement: "Handelsconflicten in goede handen - Hoe geschillen daadwerkelijk oplossen" op 1 oktober in Gent.

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Op 4 december organiseert mijnwetboek.be, met de medewerking van de OVB, een nieuwe studieavond over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 11 tot 24 september 2014.

 • Haags Kinderbeschermingsverdrag sinds 1 september van toepassing

  Vanaf 1 september 2014 is het Haags Kinderbeschermingsverdrag van toepassing in België. Dat verdrag bepaalt o.a.:
  - welk recht van toepassing is in internationale geschillen over het ouderlijk gezag
  - welke instantie maatregelen neemt om kinderen en hun vermogen te beschermen
  - de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen over de bescherming van kinderen die een andere staat genomen heeft