9 oktober 2014 | 9 de jaargang | nummer 17

Orde in Actie

 • NIEUW vanaf 1 januari 2015: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten van de OVB werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2014. De Codex treedt in werking op 1 januari 2015, vervangt de bestaande OVB-reglementen en houdt nieuwe bepalingen in.

 • Bijgewerkte FAQ btw beschikbaar

  De Werkgroep btw van de OVB heeft de voorbije maanden met verenigde krachten gewerkt aan een grondige actualisering van de FAQ btw. Onder meer de Globale Beslissing werd nu volledig geïntegreerd.

 • OVB wijst videoconferentie in jeugdzaken af

  De Orde van Vlaamse Balies wijst het gebruik van de videoconferentie in jeugdzaken af. Hier kan u de volledige motivering lezen.

 • De toekomst van de advocatuur?

  In Ad Rem 3 - 2014 buigen vier prominente figuren zich over thema's als specialisatie, btw, vreemd kapitaal en de revival van de MDP's. De leden van de nieuwe raad van bestuur doen hun toekomstplannen uit de doeken en vijf van de tien nieuwe stafhouders geven hun kijk op welke klemtoon de OVB de komende jaren moet leggen. Voer voor discussie gegarandeerd!

 • Zin om de OVB-ploeg te komen versterken?

  Het takenpakket van de OVB breidt verder uit waardoor een aantal nieuwe functies moet worden ingevuld.

 • Verkiezing vaste leden Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (GCR)

  De algemene vergadering verkiest op 22 oktober 2014 zes vaste leden voor de commissie erelonen van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering en zes vaste leden voor de commissie saisine.

  Interesse? Dien uw kandidatuur uiterlijk 16 oktober in via katrien.callebaut@ordevanvlaamsebalies.be.

 • OVB organiseert: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten, die op 1 januari 2015 in werking treedt, bundelt alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, aangevuld met nieuwe bepalingen.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 8 januari 2015 in KORTRIJK (nog 124 plaatsen)
  donderdag 15 januari 2015 in HASSELT (nog 42 plaatsen)
  donderdag 22 januari 2015 in GENT (volzet)
  donderdag 5 februari 2015 in ANTWERPEN (nog 3 plaatsen)
  maandag 23 februari 2015 in BRUSSEL (volzet)

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • OVB organiseert twee extra sessies: Dienstenwet: verplichting voor elke advocaat

  Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 12 maart 2015 in HASSELT (extra sessie)
  donderdag 26 maart 2015 in KORTRIJK (extra sessie)

  Deelname aan de studienamiddag levert 4 juridische punten op.

 • OVB organiseert: Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg

  De OVB organiseert de studiemiddag "Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg", waar wordt ingegaan op de inhoud van de verschillende typemodules en op hoe die typemodules flexibel kunnen worden ingezet uitgaande van de noden van de cliënt. Ook worden belangrijke principes achter dat modulaire denken toegelicht, zoals het contextgericht werken, ook in situaties waarin op het eerste gezicht geen gezin of context aanwezig is. 

  De studienamiddag vindt plaats op:
  dinsdag 9 december 2014 in ANTWERPEN (volzet)
  dinsdag 16 december 2014 in BRUSSEL
  donderdag 18 december 2014 in GENT

  Deelname aan de studiemiddag levert 2 juridische punten op.

 • OVB organiseert: Turks familie- en huwelijksvermogensrecht voor de Belgische rechtspraktijk

  Omdat meer en meer advocaten in aanraking komen met het Turks familierecht en huwelijksvermogensrecht organiseert de Orde van Vlaamse Balies hierover een specifieke vorming.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 13 november 2014 in BRUSSEL.

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 1/10/2014 - 9/10/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • HR in uw advocatenkantoor

  Personeel? Stagiairs? Medewerkers?
  De Federatie Vrije Beroepen staat advocaat-werkgevers en stagemeester bij met een nieuwe HRM toolkit en een handboek "Medewerkers in het vrije beroep".

 • The master's view: advocaten achter de lens

  The Master’s View is een fotowedstrijd in samenwerking met de Conferentie, Nikon en het Fotomuseum, waar advocaten achter de lens kruipen en justitie uit haar ivoren toren laten komen.

  Wie kans wil maken op een van de prijzen kan zijn foto publiceren via de website mastersview2015.nikon.be of via de facebookpagina van de Conferentie.

 • VJV organiseert: colloquium Recht en Geluk

  Op vrijdag 7 november 2014 organiseert de Vlaamse Juristenvereniging een colloquium over "Recht en Geluk". De studiedag wil de deelnemers inzicht geven in de actuele stand van het geluksonderzoek en spitst zich vooral toe op de impact en gevolgen van dat onderzoek voor justitie en rechtsontwikkeling.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border

 • CCBE - Aanbevelingen inzake het onwettig verklaren van de Privacyrichtlijn

  De CCBE publiceerde op 12 september 2014 haar aanbevelingen inzake het onwettig verklaren van de EU Privacyrichtlijn door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 • CCBE - Standpunt na de studie over de Advocatenrichtlijnen

  De CCBE heeft een standpunt ingenomen over de belangrijkste kwesties die voortvloeien uit de lopende evaluatie van de Europese Commissie van richtlijn 77/249 op het verlenen van diensten en richtlijn 98/5 inzake vestiging, beter bekend als de Advocatenrichtlijnen. Verdere amendering is volgens de CCBE niet nodig. Resterende problemen kunnen opgelost worden door een gemeenschappelijke interpretatie en de juiste toepassing van de richtlijnen.

 • CCBE - Europese Commissie: hoorzittingen

  De vier bevoegde commissies van het Europees Parlement hebben dinsdag het licht op groen gezet voor de Tsjechische kandidaat-eurocommissaris voor Justitie, Consumenten en Gendergelijkheid Věra Jourová. Zij was een van de kandidaten die nog bijkomende schriftelijke vragen moest beantwoorden na haar hoorzitting van vorige week in het Europees Parlement.

 • CCBE zoekt een nieuwe secretaris-generaal

  De CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) is op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal.