17 oktober 2014 | 9 de jaargang | nummer EXTRA

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de advocaten-stagiairs die zich zopas hebben ingeschreven aan de balie en zit boordevol nuttige en praktische informatie voor de start van uw advocatencarrière.

 • Woord van de voorzitter

  Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, heet u welkom.

 • Wat en wie is de OVB?

  De Orde van Vlaamse Balies is de overkoepelende beroepsorganisatie van alle 10 000 Vlaamse advocaten en heeft tot doel te ijveren voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling. Zij gaat voortdurend na welke zaken de praktijkuitoefening kunnen bevorderen en pleegt zowel binnen de eigen beroepsgroep als met verschillende overheden overleg over alle onderwerpen die voor de rechtzoekenden en de advocatuur van belang zijn. De OVB vaardigt eigen reglementen uit die bindend zijn voor alle advocaten.

  De raad van bestuur van de OVB telt acht leden. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor een departement.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering stippelt de grote beleidslijnen uit van de Orde van Vlaamse Balies. Zij komt minstens achtmaal per gerechtelijk jaar samen. De 14 Ordes verkiezen de 79 leden van het ‘advocatenparlement’.

 • www.advocaat.be

  De publieke website van de Orde van Vlaamse Balies bevat allerhande informatie over (het beroep van) de advocaat. U vindt er niet alleen informatie over de OVB zelf, maar ook concrete info over onder andere Salduz (www.advocaat.be/salduz), witwaspreventie en uw collectieve en sociale voorzieningen. Het publiek luik is bovendien erg handig om de adresgegevens van een confrater of balie op te zoeken. Ook de reglementen van de OVB, de standpunten die de OVB inneemt en de persberichten die ze uitstuurt, vindt u er terug.

  De website is toegankelijk voor het publiek.

 • privaat.advocaat.be

  Het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies is specifiek voor de advocaat zelf. U moet inloggen vooraleer u op het privaat luik terecht kunt. Hoe u een inlognaam en wachtwoord aanvraagt, leest u hier.

 • Wegwijs aan de balie

  Elke advocaat-stagiair ontving bij zijn inschrijving het welkomstboek "Wegwijs aan de balie". De Orde van Vlaamse Balies wil met dat boek de eerstejaarsstagiairs bijstaan tijdens hun eerste jaren aan de balie. Voor vragen over de stage kunt u ook steeds terecht op www.advocaat.be/stage of op de stagelijn van de OVB op het nummer 02 227 54 73. Hier lichten wij enkele aspecten voor u toe.

 • Btwat?

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten vanaf 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. Hier leest u de belangrijkste dingen die u moet weten als advocaat-stagiair.

 • OVB-studentenprijs

  Maakt uw masterscriptie kans op de OVB-studentenprijs van 2 500 euro?

 • Benieuwd wat de OVB in 2013 zoal deed?

  Neem dan een kijkje op http://ovb-jaarverslag.readz.com/.

 • OVB op facebook

  Word vriend van de Orde van Vlaamse Balies! Lees op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies het laatste nieuws en de persberichten van de OVB en bekijk er de foto’s en filmpjes van evenementen.

 • Autostickers

  Wilt u een autosticker met het logo van de Orde van Vlaamse Balies en de vermelding “advocaat”? Vraag ernaar bij uw baliesecretariaat.

 • OVB organiseert: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten die op 30 september in het Staatsblad werd gepubliceerd, bundelt alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, aangevuld met nieuwe bepalingen.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 8 januari 2015 in KORTRIJK
  donderdag 15 januari 2015 in HASSELT
  donderdag 22 januari 2015 in GENT
  maandag 2 februari 2015 in BRUSSEL
  donderdag 5 februari 2015 in ANTWERPEN

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • OVB organiseert twee extra sessies: Dienstenwet: verplichting voor elke advocaat

  Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 12 maart 2015 in HASSELT (extra sessie)
  donderdag 26 maart 2015 in KORTRIJK (extra sessie)

  Deelname aan de studienamiddag levert 4 juridische punten op.

 • Bemiddelen

  Bemiddeling is meer dan ooit dé manier om geschillen op te lossen. VOBA (de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage) wil via bemiddeling en arbitrage een volwaardig alternatief bieden voor geschillenregeling in burgerlijke en handelszaken.

 • Bijstand aan geesteszieken als stageverplichting?

  Aan sommige balies worden advocaten-stagiairs verplicht om deel te nemen aan de permanentie voor geesteszieken. De OVB werkte daarvoor een handige brochure uit over de gedwongen opname van geesteszieken in de psychiatrie. Download de brochure hier!