23 oktober 2014 | 9 de jaargang | nummer 18

Orde in Actie

 • Implicaties regeerakkoord voor advocatuur

  Het nieuwe regeerakkoord van de regering Michel laat ook de advocatuur niet onberoerd. Over de verdere informatisering van justitie drukte de OVB reeds haar tevredenheid uit in een persbericht, maar ze beklemtoonde daarbij dat een kwalitatieve toegang tot de rechtbank gewaarborgd moet blijven. Detaillectuur legt nog andere onderwerpen bloot die voor de advocatuur prioritair opgevolgd moeten worden.

 • Lid van een OVB-commissie?

  Gelet op de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering werden ook de commissies vernieuwd. Bovendien wordt vanaf dit gerechtelijk jaar een aanwezigheidslijst bijgehouden die op het einde van het jaar zal worden geëvalueerd.

 • Algemene vergadering 22/10/2014

  Op de algemene vergadering van 22 oktober 2014 bracht de voorzitter van de controlecel derdengelden verslag uit over de werkzaamheden van het voorbije gerechtelijk jaar.

 • OVB organiseert: Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg

  De OVB organiseert de studiemiddag "Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg", waar wordt ingegaan op de inhoud van de verschillende typemodules en op hoe die typemodules flexibel kunnen worden ingezet uitgaande van de noden van de cliënt. Ook worden belangrijke principes achter dat modulaire denken toegelicht, zoals het contextgericht werken, ook in situaties waarin op het eerste gezicht geen gezin of context aanwezig is. 

  De studienamiddag vindt plaats op:
  dinsdag 9 december 2014 in ANTWERPEN (volzet)
  dinsdag 16 december 2014 in BRUSSEL
  donderdag 18 december 2014 in GENT

  Deelname aan de studiemiddag levert 2 juridische punten op.

 • OVB organiseert twee extra sessies: Dienstenwet: verplichting voor elke advocaat

  Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 12 maart 2015 in HASSELT (extra sessie)
  donderdag 26 maart 2015 in KORTRIJK (extra sessie)

  Deelname aan de studienamiddag levert 4 juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 10/10/2014 - 18/10/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Openbare raadpleging over de Small Business Act (SBA)

  De Europese Commissie lanceerde sinds 7 september 2014 een openbare raadpleging over de "Small Business Act 0.2." met het oog op de voorbereiding van de tweede versie van de SBA. Dat is een project dat past binnen een EU-beleid ten voordele van de kleine en middelgrote ondernemingen. De antwoorden op de vragenlijst worden verwacht tegen 15 december 2014.

 • Op zoek naar een medewerker of stagiair?

  Dan kunt u een vacature plaatsen in OrdeExpress. Handig en efficiënt, want uw vacature bereikt in één keer 10 000 advocaten.

 • Raise the Bar

  De Conferentie (Antwerpen) legt de lat dit jaar extra hoog met een opmerkelijk initiatief. Met de actie Raise the Bar vragen ze alle advocaten om één dag gratis te werken ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border

 • Vijfde rapport van de Raad van Europa over de efficiëntie van justitie in Europa

  De Europese Commissie voor de Efficiëntie van Justitie publiceerde op 9 oktober 2014 haar vijfde rapport over de efficiëntie van justitie. Dit artikel biedt een synthese van haar bevindingen.

 • Rapportering CCBE lobbying

  De Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) vertegenwoordigt de ruim 1 miljoen Europese advocaten en is de gesprekspartner van de Europese instellingen.

  In haar schoot streven de nationale delegaties van de verschillende lidstaten, in samenwerking met delegaties van waarnemersstaten, naar een optimale regelgeving op EU-niveau met inachtneming van de belangen van de advocatuur en de justitiabelen. Dat gebeurt via communicatie met en lobbying bij de Europese instellingen.

  Een overzicht van de recente activiteiten van de CCBE vindt u hier terug.