6 november 2014 | 9 de jaargang | nummer 19

Orde in Actie

 • OVB vreest dat familierechtbank minder jongeren zal horen

  Het model van het informatieformulier voor het hoorrecht van minderjarigen vanaf 12 jaar bij de familierechtbank zal er in de praktijk toe leiden dat minder jongeren effectief door de rechter gehoord worden dan vroeger. De OVB betreurt dat en kaartte dat aan bij de minister van Justitie.

 • Overzicht OVB-commissies

  Binnen de Orde van Vlaamse Balies zijn verschillende commissies actief die beleidsvoorbereidend werk uitvoeren. In elke commissie zetelen advocaten die een specifieke kennis over of interesse voor een bepaald onderwerp hebben. Hier vindt u een volledig overzicht met de commissies en hun leden.

 • OVB organiseert: Turks familie- en huwelijksvermogensrecht voor de Belgische rechtspraktijk

  Omdat meer en meer advocaten in aanraking komen met het Turks familierecht en huwelijksvermogensrecht organiseert de Orde van Vlaamse Balies hierover een specifieke vorming.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 13 november 2014 in BRUSSEL.

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • OVB organiseert: Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg

  De OVB organiseert de studiemiddag "Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg", waar wordt ingegaan op de inhoud van de verschillende typemodules en op hoe die typemodules flexibel kunnen worden ingezet uitgaande van de noden van de cliënt. Ook worden belangrijke principes achter dat modulaire denken toegelicht, zoals het contextgericht werken, ook in situaties waarin op het eerste gezicht geen gezin of context aanwezig is. 

  De studienamiddag vindt plaats op:
  dinsdag 9 december 2014 in ANTWERPEN (volzet)
  dinsdag 16 december 2014 in BRUSSEL
  donderdag 18 december 2014 in GENT

  Deelname aan de studiemiddag levert 2 juridische punten op.

 • OVB organiseert: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten, die op 1 januari 2015 in werking treedt, bundelt alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, aangevuld met nieuwe bepalingen.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 8 januari 2015 in KORTRIJK (nog 124 plaatsen)
  donderdag 15 januari 2015 in HASSELT (nog 42 plaatsen)
  donderdag 22 januari 2015 in GENT (volzet)
  donderdag 5 februari 2015 in ANTWERPEN (nog 3 plaatsen)
  maandag 23 februari 2015 in BRUSSEL (volzet)

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 28/10/2014 - 01/11/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Sociale media en privacy op de werkvloer

  Artikel 8 EVRM beschermt eenieders recht op privacy: de bescherming van het privéleven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie. Dat laatste heeft, in correlatie met de ontwikkelingen in onze moderne samenleving, een uitbreiding gekend.

  Correspondentie/communicatie is geleidelijk geëvolueerd van louter briefwisseling naar ook telefoongesprekken en e-mail. Het toenemende gebruik van Social Networking Sites (SNS) en de stijgende mobiliteit in arbeidsrelaties leidt logischerwijs tot een uitbreiding van de bescherming van correspondentie tot SNS, maar hoe moet dat praktisch geregeld worden?

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Op 4 december organiseert mijnwetboek.be, met de medewerking van de OVB, een nieuwe studieavond over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

Wet Geworden

Wet in Wording