18 december 2014 | 9 de jaargang | nummer 22

Orde in Actie

 • Btw: uitstel opheffing keuzestelsel bestuurders rechtspersonen

  De inwerkingtreding van de Beslissing nr. E.T. 125.180 wordt alvast met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2016.

 • Handhaving verbod gebruik Failmanager

  Door de houding van Aginco N.V. tijdens de voorbije weken hebben de stafhouders van de 14 Vlaamse balies op 10 december beslist om hun standpunt i.v.m. Failmanager te handhaven. Curatoren mogen tot nader order geen gebruik maken van het programma. De stafhouders van het ressort Gent hebben in uitvoering daarvan een injunctie aan de leden van hun balie overgemaakt.

 • Oprichting DIPLAD

  Morgen, op 19 december 2014, ziet cvba DIPLAD het levenslicht. In de schoot van die nieuwe vennootschap wordt het Digitaal Platform voor de Advocaat verder ontwikkeld. DIPLAD zal niet alleen de IT-noden van de Orde van Vlaamse Balies, de 14 Nederlandstalige balies en de 10 000 Vlaamse advocaten opvolgen en ondersteunen, maar ook, en vooral, werk maken van een doorgedreven elektronische communicatie met justitie.

 • Collectieve schuldenregeling - is het evenwicht helemaal zoek?

  De collectieve schuldenregeling bekeken vanuit 4 verschillende standpunten. Een advocaat-schuldbemiddelaar, een arbeidsrechter, een incassoadvocaat en iemand van het Netwerk tegen Armoede debatteren in Ad Rem 4-2014 over de complexiteit van de schuldenproblematiek, de rol van de advocaat in een schuldbemiddeling, het evenwicht tussen schuldeiser en schuldenaar en de misbruiken in het systeem.

  Lees er alles over in Ad Rem via www.advocaat.be/adrem.

 • Update modeldocumenten op advocaat.be

  De modelcontracten en formulieren op de OVB-website werden herzien en aan het WER en de btw-regels aangepast.

  U vindt ze terug op www.advocaat.be.

 • OVB wint Europese reclameprijs

  De Orde van Vlaamse Balies had eind januari de vernieuwingsoperatie van Radio 1 aangegrepen om zelf uit te pakken met een ludieke stunt. De OVB had immers de domeinnaam 'altijdbenieuwd.be', tevens de nieuwe slogan van Radio 1, voor de neus van Radio 1 weggekocht. Voor die communicatieactie ontvangt haar reclamebureau een bronzen Europese award.

 • OVB organiseert: Advocatenbarometer 2012/2013 - profiel Vlaamse advocaat

  Wat zijn de typische kenmerken van een Vlaamse advocaat?
  Die komt u te weten op een studienamiddag van de Orde van Vlaamse Balies op woensdag 14 januari 2015 in LEUVEN.

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 niet-juridische punten op.

 • OVB organiseert: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten, die op 1 januari 2015 in werking treedt, bundelt alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, aangevuld met nieuwe bepalingen.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 8 januari 2015 in KORTRIJK (nog 124 plaatsen)
  donderdag 15 januari 2015 in HASSELT (nog 42 plaatsen)
  donderdag 22 januari 2015 in GENT (volzet)
  donderdag 5 februari 2015 in ANTWERPEN (nog 3 plaatsen)
  maandag 23 februari 2015 in BRUSSEL (volzet)

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

 • Federale controles op naleving Boek III WER: advocatuur scoort goed!

  Afgelopen zomer onderzocht de Algemene Directie Economische Inspectie de naleving van de informatieverplichtingen door advocaten. De advocaten bleken zeer goed te scoren, maar er zijn toch nog enkele aandachtspunten.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot en met 18 december 2014.

 • Internering

  De minister van Justitie beantwoordde tijdens de plenaire vergadering van de Kamer op 11 december 2014 verschillende vragen over de geïnterneerden.

Wet in Wording

 • Procedurefouten drugsbende Antwerpen

  Naar aanleiding van de procedurefouten in de zaak van de 46-koppige drugsbende, wees een volksvertegenwoordiger op de noodzaak van dringende wetgevende initiatieven inzake nietigheden in strafzaken.

  Minister Koen Geens kondigde aan dat die problematiek aan bod zal komen in de zogenaamde 'potpourriwet' , die hij begin 2015 zal lanceren.

Advocatuur Cross Border

 • Strijd tegen witwaspraktijken: praktische gids voor advocaten

  De Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) stelde in samenwerking met de International Bar Association (IBA) en de American Bar Association (ABA) een praktische gids voor advocaten samen om ze beter te wapenen in de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

  Deze "A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering" werd in oktober van dit jaar officieel voorgesteld op de jaarlijkse IBA-conferentie in Tokyo en kunt u hier raadplegen.

 • Rapport over de efficiëntie van de Europese rechtssystemen

  De Europese Commissie voor de Efficiëntie van Justitie publiceerde op 9 oktober 2014 haar vijfde rapport over de efficiëntie van justitie. Het rapport telt 569 pagina's en geeft een beeld van de grote tendensen die heersen in 46 Europese landen. Lees hier de voornaamste bevindingen.

 • IBA publieke raadpleging "Business and human rights guidance"

  De Business and Human Rights Working Group van de IBA (International Bar Association) heeft een wereldwijde, openbare raadpleging gelanceerd over haar onlangs gepubliceerde ontwerprichtsnoeren voor de balies en advocaten met betrekking tot de toepassing van de richtsnoeren van de Verenigde Naties inzake Business en Mensenrechten (UNGPs).

  Alle belanghebbenden worden uitgenodigd om hun reacties vóór 1 maart 2015 in te dienen.