8 januari 2015 | 10 de jaargang | nummer 1

Orde in Actie

 • Codex Deontologie voor Advocaten, af te halen bij uw baliesecretariaat

  Sinds 1 januari 2015 is de Codex Deontologie voor Advocaten van de OVB in werking getreden! De Codex vervangt de bestaande OVB-reglementen en houdt nieuwe bepalingen in. Haal uw eigen exemplaar bij uw baliesecretariaat.

 • Rapportering en controle derdenrekeningen

  Sinds 1 januari 2015 kan u uw derdenrekening voor jaargang 2014 rapporteren.

  De bepalingen over de verhandeling van gelden van cliënten of derden, de rapportering en de controle vindt u terug in de Codex Deontologie voor Advocaten. We zetten hier de belangrijkste punten voor u nog even op een rijtje.

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatieprocedure strafzaken

  Naar aanleiding van de goedkeuring door Kamer en Senaat van het wetsontwerp 3065 over de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, moeten advocaten - ingevolge het nieuwe artikel 425 §1 Sv. - een opleiding volgen indien ze een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren.

  Het KB in uitvoering van artikel 425 §1 Sv. bepaalt dat de Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE een gezamenlijke opleiding organiseren.

  Voor een goede voorbereiding en inschatting van het aantal deelnemers vragen wij dat wie interesse heeft, zich registreert via het privaat luik (registeren kan nog tot en met zondag 8 februari 2015).

 • 10 jaar OrdeExpress

  OrdeExpress bestaat 10 jaar! Al sinds 2006 houdt de OVB de Vlaamse advocaten op de hoogte van alles wat leeft en beweegt binnen de OVB en bij justitie. Wat is er in al die tijd gewijzigd? Hoe vind ik een vroeger artikel terug?

 • OVB bezorgd over mogelijke verhoging griffierechten

  De OVB heeft haar bezorgdheid geuit bij de minister van Justitie over de intentie om de griffierechten te verhogen.

 • OVB organiseert: Advocatenbarometer 2012/2013 - profiel Vlaamse advocaat

  Wat zijn de typische kenmerken van een Vlaamse advocaat?
  Die komt u te weten op een studienamiddag van de Orde van Vlaamse Balies op woensdag 14 januari 2015 in LEUVEN.

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 niet-juridische punten op.

 • OVB organiseert twee extra sessies: Dienstenwet: verplichting voor elke advocaat

  Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 12 maart 2015 in HASSELT (extra sessie)
  donderdag 26 maart 2015 in KORTRIJK (extra sessie)

  Deelname aan de studienamiddag levert 4 juridische punten op.

 • Algemene vergadering 17/12/2014

  De algemene vergadering keurde het ontwerpbudget 2015 goed en bepaalde de bijdrage 2015 van de advocaat aan de OVB op 365 euro.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 30/11/2014 - 05/01/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Parlementaire vraag Failmanager

  Gisteren werd de minister van Justitie in de Commissie Justitie van de Kamer ondervraagd over het dossier Failmanager. De minister zette de puntjes op de i en beklemtoonde hij bovenal de noodzaak om hierin binnen een wettelijk kader te werken.

 • Volledige inwerkingtreding van de basiswet gevangeniswezen in zicht

  In de Kamercommissie Justitie gaf de minister van Justitie verdere uitleg over zijn beleidsdoelstelling om de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden volledig in werking te laten treden.