22 januari 2015 | 10 de jaargang | nummer 2

Orde in Actie

 • Verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid 2015

  Ook voor 2015 kunt u uw persoonlijk verzekeringsattest downloaden op het privaat luik. Daarin staat dat uw beroepsaansprakelijkheid in eerste rang verzekerd is tot 1 250 000 euro per schadegeval voor de aangeduide beroepsactiviteiten en aan de overeengekomen voorwaarden.

 • Find-a-Lawyer: op zoek naar een advocaat in Europa?

  Via Find-a-Lawyer, een project van de CCBE, kunnen bezoekers in hun eigen taal zoeken naar advocaten in elk van de deelnemende CCBE-landen.

 • Websites OVB onbereikbaar? Contacteer ons!

  Indien u sinds 14 januari problemen ondervindt met de toegang tot de OVB-websites, kan u contact opnemen met onze servicedesk op servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be of +32 (0)2 307 70 30.

 • Geen individueel advies bij departement of commissie deontologie

  Het departement deontologie dient de stafhouders en raden van de Orde van advies. Die adviezen worden ook verspreid onder de overige Vlaamse balies – met goedkeuring van de betrokken opdrachtgevers. Advocaten kunnen met individuele vragen niet terecht bij het departement en richten zich dus tot hun stafhouder.

 • Boek tweede advocatenbarometer te koop

  In "De advocatenbarometer 2012/2013" worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch rechtssociologisch onderzoek naar het profiel van advocaten aan de Vlaamse balies.

  Koop nu uw exemplaar!

 • Save the date: Advocatenrun 7 juni 2015

  Houd alvast 7 juni vrij in uw agenda voor de zesde Advocatenrun!

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatieprocedure strafzaken

  Naar aanleiding van de goedkeuring door Kamer en Senaat van het wetsontwerp 3065 over de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, moeten advocaten - ingevolge het nieuwe artikel 425 §1 Sv. - een opleiding volgen indien ze een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren.

  Het KB in uitvoering van artikel 425 §1 Sv. bepaalt dat de Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE een gezamenlijke opleiding organiseren.

  Voor een goede voorbereiding en inschatting van het aantal deelnemers vragen wij dat wie interesse heeft, zich registreert via het privaat luik (registeren kan nog tot en met zondag 8 februari 2015).

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 08/01/2015 - 14/01/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

Wet in Wording

 • De strijd tegen terreur

  Vorige week kondigde de regering haar 12 maatregelen aan in de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Op woensdag 21 januari 2015 werden die plannen al een eerste keer besproken in een gezamenlijke vergadering van de commissies Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie. De Orde van Vlaamse Balies blijft dat opvolgen en zal de evenwichtsoefening tussen de bescherming van de belangen van een veilige samenleving én de bescherming van de fundamentele grondrechten van burgers steeds kritisch analyseren.

 • Parlementaire vraag: statuut voor pleegouders in zicht?

  De minister van Justitie lichtte in de Kamercommissie Justitie zijn plannen toe om voor pleegouders een wettelijk statuut te creëren.

 • Parlementaire vraag: bemiddeling

  De minister van Justitie werd bevraagd over de wet van 21 februari 2005 inzake bemiddeling. Artikel 8 van die wet stelt dat de publiekrechtelijke rechtspersonen partij kunnen zijn bij een bemiddeling in bepaalde gevallen. Tot op heden is hier geen uitvoeringsmaatregel over geschreven. Aan de minister werd gevraagd of hij hierover een KB plande en zo ja, wat zijn zienswijze en timing is.

 • Parlementaire vraag: toekomst rechtbank Veurne

  De minister van Justitie werd gisteren ondervraagd in de Kamercommissie Justitie over de toekomst van de afdeling van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

 • Parlementaire vraag: internering

  Minister van Justitie Koen Geens kreeg in de Kamercommissie Justitie van 14 januari 2015 enkele vragen over zijn plannen rond internering.

 • Parlementaire vraag: overgangsrecht familierechtbank

  De minister van Justitie werd in de Kamercommissie Justitie nogmaals bevraagd over het overgangsrecht van de wet op de familierechtbank. Moet het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter van voor 1 september 2014 ingesteld worden bij de familierechtbank of bij het hof van beroep?

 • Parlementaire vraag: commissie voor onderhoudsbijdragen

  De Commissie voor onderhoudsbijdragen is nog steeds niet van start gegaan. De minister van Justitie lichtte in de Kamercommissie Justitie toe hoe dat komt.

Advocatuur Cross Border

 • Openbare raadplegingen (EU)

  Er worden verschillende openbare raadplegingen georganiseerd: over mededinging, werkgelegenheid en sociale zaken, octrooien en normen, en grensoverschrijdende fusies en splitsingen.