5 februari 2015 | 10 de jaargang | nummer 3

Orde in Actie

 • Oproep kandidaten beroepscommissie (beroepsopleiding)

  Op 27 mei 2015 stelt de algemene vergadering van de OVB de nieuwe leden van de beroepscommissie aan.
  Geïnteresseerd? Bezorg uw kandidatuur aan lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be vóór 11 mei 2015.

 • Tim Opgenhaffen wint OVB-studentenprijs 2014

  Tim Opgenhaffen kreeg op de nieuwjaarsreceptie van 26 januari de OVB-studentenprijs overhandigd van minister Koen Geens. Die prijs, ter waarde van 2 500 euro, reikt de OVB jaarlijks uit aan een scriptie die handelt over de advocatuur of de organisatie en de werking van justitie.

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatieprocedure strafzaken

  Naar aanleiding van de goedkeuring door Kamer en Senaat van het wetsontwerp 3065 over de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, moeten advocaten - ingevolge het nieuwe artikel 425 §1 Sv. - een opleiding volgen indien ze een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren.

  Het KB in uitvoering van artikel 425 §1 Sv. bepaalt dat de Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE een gezamenlijke opleiding organiseren.

  Voor een goede voorbereiding en inschatting van het aantal deelnemers vragen wij dat wie interesse heeft, zich registreert via het privaat luik (registeren kan nog tot en met zondag 8 februari 2015).

 • OVB organiseert twee extra sessies: Dienstenwet: verplichting voor elke advocaat

  Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 12 maart 2015 in HASSELT (extra sessie)
  donderdag 26 maart 2015 in KORTRIJK (extra sessie)

  Deelname aan de studienamiddag levert 4 juridische punten op.

 • Boek tweede advocatenbarometer te koop

  In "De advocatenbarometer 2012/2013" worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch rechtssociologisch onderzoek naar het profiel van advocaten aan de Vlaamse balies.

  Koop nu uw exemplaar!

 • OVB-persoverzicht 26/01/2015 - 03/02/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Mailgroep LawyersBelgium

  Advocaten kunnen zich aansluiten op de mailgroep LawyersBelgium en zo actuele wetgeving, rechtspraak etc. op de voet opvolgen.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border

 • Nieuwsbrief CCBE januari 2015

  Dankzij de samenwerking van 32 nationale balies en Ordes vertegenwoordigt de CCBE ruim 1 miljoen Europese advocaten.

  In de CCBE nieuwsbrief van januari 2015 geeft CCBE Voorzitter, Maria Slazak, een overzicht van wat de nationale delegaties in het kader van hun Europese samenwerking hebben verwezenlijkt.