26 februari 2015 | 10 de jaargang | nummer 4

Orde in Actie

 • Btw-listing en beroepsgeheim

  De OVB heeft de Belgische Staat in kort geding gedagvaard met betrekking tot de verplichting voor advocaten om een btw-listing van hun btw-plichtige cliƫnten in te dienen, omdat dat een schending van het beroepsgeheim inhoudt. De OVB vraagt advocaten om in afwachting van een uitspraak van de kortgedingrechter voorlopig geen btw-listing neer te leggen.

 • Btw - Berekening algemeen verhoudingsgetal 2014

  Voor de berekening van het definitief algemeen verhoudingsgetal 2014 mag de omzet van prestaties waarvoor een beroep werd gedaan op de toegestane overgangsregeling, niet worden meegenomen.

 • Btw - Administratieve vereenvouding btw-identificatie feitelijke verenigingen

  Een wijziging van de samenstelling van de leden van een feitelijke vereniging leidde tot voor kort ambtshalve tot een schrapping van het ondernemingsnummer en bijgevolg ook van het btw-nummer. Voortaan zal een feitelijke vereniging in dergelijke gevallen beide nummers kunnen behouden.

 • Btw-stelsel verkoop onroerende goederen

  De centrale btw-administratie bevestigde officieus dat de btw op het ereloon van de curator, verschuldigd naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed onder registratierecht, wel degelijk aftrekbaar is in hoofde van de gefailleerde.

 • OVB geslaagd voor kmop-audit (kmo-portefeuille)

  De Orde van Vlaamse Balies is opnieuw geslaagd voor de audit voor de kmo-portefeuille. De komende 5 jaar kunnen advocaten die deelnemen aan een opleiding van de OVB genieten van de subsidiemaatregel (50 %) van de Vlaamse overheid.

 • OVB-standpunt: persoonlijke verschijning bij de familierechtbank

  De OVB pleit ervoor om eerst de werkwijze bij de verschillende familierechtbanken te stroomlijnen en dan pas reparatiewetgeving te stemmen. Dat standpunt over de persoonlijke verschijning voor de familierechtbank bezorgde de OVB aan de leden van de Kamercommissie Justitie. U leest het hier.

 • OVB-standpunt: ouderschapsplan bij echtscheiding

  De OVB nam op 11 februari 2015 deel aan de hoorzitting in de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel tot invoering van een ouderschapsplan bij echtscheiding. De OVB vindt het ouderschapsplan een goed idee, maar acht de noodzakelijkheid van het verplichte karakter ervan niet bewezen. U vindt hier het integrale standpunt van de OVB en het persbericht dat werd uitgestuurd.

 • OVB organiseert twee extra sessies: Dienstenwet: verplichting voor elke advocaat

  Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 12 maart 2015 in HASSELT (extra sessie)
  donderdag 26 maart 2015 in KORTRIJK (extra sessie)

  Deelname aan de studienamiddag levert 4 juridische punten op.

 • Nieuwjaarstoespraak en videoverslag nieuwjaarsreceptie OVB

  Op 26 januari hield de OVB haar nieuwjaarsreceptie in het Koloniƫnpaleis van Tervuren. Bekijk hier het videoverslag van Advocatennet en het interview met minister Geens.

 • Algemene vergadering 25/02/2015

  De algemene vergadering besprak onder meer de problematiek van de btw op erelonen en kosten gedekt door een rechtsbijstandsverzekering en een voorstel tot wijziging van de bepalingen van de Codex inzake permanente vorming.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 06/02/2015 - 20/02/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Red flags voor witwaspraktijken

  Let op voor dubieuze e-mails waarin oplichters contact zoeken met advocaten om geld wit te wassen.

 • Justitiebarometer 2014

  Op 25 februari 2015 stelde de Hoge Raad voor de Justitie de 4de Justitiebarometer voor, waarin de Belgische bevolking werd gevraagd naar haar mening over justitie.

  Hoewel 6 op 10 respondenten zich overwegend positief toont en vertrouwen heeft in justitie, vindt het merendeel dat procedures te lang duren en dat ze onvoldoende duidelijke informatie krijgt over de werking en de resultaten van de procedure.

  De overgrote meerderheid toont zich voorstander van bemiddeling, wat de OVB sterkt in haar streven de advocatuur en de rechtzoekenden warm te maken voor buitengerechtelijke geschillenafhandeling.

 • Fotowedstrijd balie Bergen - gerechtsoord(en)

  De balie van Bergen organiseert een fotowedstrijd met als thema "Gerechtsoord(en)".
  Deelnemen? Stuur maximaal 5 zwart-witfoto's binnen dat thema op naar de balie van Bergen en maak kans om uw foto's tentoongesteld te zien in het gerechtsgebouw in Bergen, in het kader van MONS 2015, culturele hoofdstad van Europa.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Parlementaire vraag: invulling personeelskaders rechtbanken

  In de Kamercommissie Justitie klaagde een volksvertegenwoordiger gisteren opnieuw de onderbemanning van de personeelskaders bij de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep in Vlaanderen en Brussel aan.

 • Parlementaire vraag: gerechts- en telefoonkosten

  In de Kamercommissie Justitie werd de minister van Justitie gisteren ondervraagd over de gerechts- en telefoonkosten. De minister gaf aan dat het begrootte budget daarvoor ontoereikend zal zijn, maar belooft een actieplan.