23 april 2015 | 10 de jaargang | nummer 7

Orde in Actie

 • Uitstel btw-listing belastingplichtige afnemers: nieuwe deadline op 30 april 2015

  Het uitstel dat de Centrale Diensten van de Btw-administratie toestonden om een btw-listing voor belastingplichtige afnemers in te dienen verstrijkt volgende week donderdag. Aangezien er ten gronde weinig veranderd is, vraagt de OVB elke advocaat zich te beraden over wat hij zal doen. Advocaten die voorrang geven aan het beroepsgeheim wordt verzocht de OVB daarvan in kennis te stellen met het oog op mogelijke toekomstige bijstand.

 • Digitaal Platform voor de Advocaat nu echt van start!

  Gisteren kregen de advocaten van balie Oudenaarde als eerste rechtstreeks toegang tot de eerste beveiligde online diensten van het Digitaal Platform voor de Advocaat: het Rijksregister, het Centraal Bestand Beslagberichten en Graydon. Stap voor stap krijgen ook advocaten van de overige balies toegang tot die nieuwe diensten (en binnenkort ook nog andere).

 • Loop of fiets mee met de OVB op 7 juni

  Op 7 juni 2015 organiseert de Orde van Vlaamse Balies haar zesde Advocatenrun.

  Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag weer voor onze sportieve familie- en kantoorhappening. Het wordt een dag vol loopwedstrijden, wandel- en voor de eerste maal ook fietstochten, randanimatie voor de kinderen en lekker eten en drinken.

 • Oproep kandidaten beroepscommissie (beroepsopleiding)

  Op 27 mei 2015 stelt de algemene vergadering van de OVB de nieuwe leden van de beroepscommissie aan.
  Geïnteresseerd? Bezorg uw kandidatuur aan lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be vóór 11 mei 2015.

 • Oproep kandidaten Adviescommissie benoeming advocaten bij het Hof van Cassatie

  De OVB moet een advocaat aanwijzen voor de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie.
  Geïnteresseerd? Bezorg uw kandidatuur voor 30 april aan de OVB.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 26/03/2015 - 23/04/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • 25 april: Opendeurdag in Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge

  Op zaterdag 25 april organiseren de balies van Brussel-NL, Antwerpen, Gent en Brugge een opendeurdag voor het publiek.
  U komt toch ook?

 • Gemengde Commissie Rechtsbijstand (GCR) - modellen verzoekschriften

  Modellen voor verzoekschriften van de GCR (Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering) vindt u op het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies. Let erop dat de verzoekschriften gericht zijn aan de Staatsbladsstraat 8 i.p.v. aan de Koningsstraat 148, 1000 Brussel.

 • Stageplaats vrij?

  Plaats uw stageplaats op www.advocaat.be zodat kandidaat-stagiairs u terugvinden.

  Vergeet zeker ook geen seintje te geven zodra uw stageplaats is ingevuld, zodat wij onze website up-to-date kunnen houden.

 • 26ste editie van het Vlaams Juristen Golftornooi

  Op 22 mei kunt u een balletje slaan samen met uw collega-juristen op het 26ste Vlaams Juristen Golftornooi. Beginner of gevorderde? Supporter of golfer? Iedereen is welkom. De enige vereiste is een maximale handicap van 36 voor het tornooi op het 18 holes parcours.

 • Info CTIF-CFI (witwascel)

  De OVB benadrukt dat alle communicatie tussen advocaten en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) via de stafhouder moet verlopen (melding en verdere inlichtingen). Gelieve dus, zoals in het verleden, uw meldingen via de stafhouder over te maken.

  Voor bijkomende informatie kunt u terecht op www.advocaat.be/witwaspreventie en op www.ctif-cfi.be.

  De CFI wijst er de advocaten op dat haar e-mailadres info@ctif-cfi.be is, en niet info@cfi.be.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden