7 mei 2015 | 10 de jaargang | nummer 8

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Enquête justitie en bemiddeling nog tot 18 mei

  Tot 18 mei kunt u via deze link (https://limesurvey.uhasselt.be/limesurvey/index.php?sid=95772&lang=nl) nog deelnemen aan de enquête "Justitie en bemiddeling" van een doctoraatsstudente aan de UHasselt.

 • Info CTIF-CFI (witwascel)

  De OVB benadrukt dat alle communicatie tussen advocaten en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) via de stafhouder moet verlopen (melding en verdere inlichtingen). Gelieve dus, zoals in het verleden, uw meldingen via de stafhouder over te maken.

  Voor bijkomende informatie kunt u terecht op www.advocaat.be/witwaspreventie en op www.ctif-cfi.be.

  De CFI wijst er de advocaten op dat haar e-mailadres info@ctif-cfi.be is, en niet info@cfi.be.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Te veel advocaten?

  Naar aanleiding van de verklaringen in de media van een Antwerpse advocaat ondervroeg een volksvertegenwoordiger de minister van Justitie over het teveel aan advocaten en mogelijke maatregelen. De minister wees op de bredere context en beklemtoonde dat een numerus clausus niet aan de orde is. De OVB reageerde eerder al in dezelfde zin.

 • Evaluatie wet continuïteit ondernemingen

  Meerdere volksvertegenwoordigers drongen bij de minister van Justitie aan op de beloofde evaluatie van de wet op de continuïteit van de ondernemingen uit 2009 en voerden aan dat de amendering daarvan in augustus 2013 de problemen ten gronde niet had opgelost.

 • Toepassing verruimde minnelijke schikking in strafzaken

  In de Kamercommissie Justitie werd de minister van Justitie ook aan de tand gevoeld over de toepassing van de verruimde minnelijke schikking in strafzaken. De minister verdedigde de opstelling van het Openbaar Ministerie ter zake.

 • Gerechtelijk arrondissement Brussel

  Meerdere volksvertegenwoordigers trokken bij de minister van Justitie aan de alarmbel over de werking van het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde en vroegen om het parket de nodige middelen te geven. De minister zette een aantal maatregelen voorop om de toestand aan te pakken.