21 mei 2015 | 10 de jaargang | nummer 9

Orde in Actie

 • Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur for dummies

  Binnen iets minder dan twee weken treedt de wet houdende de invoeging van Boek XVI, “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen” in werking, en neemt de eerste ombudsman van de Vlaamse Balies zijn mandaat op.

  De Orde van Vlaamse Balies heeft haar erkenning aangevraagd als gekwalificeerde entiteit en wacht momenteel de beslissing van de FOD Economie af.

  Hoe die ombudsdienst werkt en welke bevoegdheden hij krijgt, leest u hier.

 • Tussenkomsten OVB Justitieplan en potpourriwetten

  De minister van Justitie is volop bezig met de omzetting van zijn Justitieplan in wetgeving. Een eerste potpourri-voorontwerp over burgerlijk procesrecht werd reeds goedgekeurd door de ministerraad en wordt nu voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. Een tweede potpourri-voorontwerp over straf(proces)recht volgt binnenkort. De OVB volgt de verschillende ontwikkelingen prioritair op.

 • Voorinschrijven Advocatenrun tot en met 29 mei - kantorencompetitie

  LM&DS bereidt zich blijkbaar al voor op de kantorencompetitie. Confraters van DBB-Law (winnaars van de 12 km, editie 2014) bespiedden hun tegenstanders tijdens intensieve trainingen op het parcours doorheen het park van Tervuren. Volgens hen zijn de lopers van LM&DS nog niet 100 % in vorm en DBB kijkt al reikhalzend uit naar die eerste plaats op het ereschavot. Wie daagt hen uit? Stibbe? Linklaters? Monard-D'Hulst? Mahla? Advoring? Everest Law?

  Loop of fiets mee, voorinschrijven voor de Advocatenrun kan tot 29 mei!

 • Agenda algemene vergadering 27 mei 2015

  Het Advocatenparlement heeft dit gerechtelijk jaar nog een druk programma voor de boeg.
  Opvolging bij pro Deo, minimumvergoeding stagiairs, kwaliteitszorg en statistieken tucht zijn slechts enkele onderwerpen van de algemene vergadering van 27 mei 2015.

 • OVB wint opnieuw reclameprijs

  De Orde van Vlaamse Balies heeft via haar reclamebureau Famous zopas een gouden en zilveren prijs gewonnen bij de Best of Activation Awards.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 07/05/2015 - 21/05/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 6 tot en met 21 mei 2015.

 • Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

  De voorbije weken werden verschillende parlementaire vragen gesteld over de werking en het budget van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). U leest hier de antwoorden van de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding.

Wet in Wording

 • HR-audit Rekenhof gerechtspersoneel

  De minister van Justitie werd gisteren in de Kamercommissie Justitie ondervraagd door een aantal volksvertegenwoordigers over de vaststellingen van de hr-audit van het Rekenhof voor het gerechtspersoneel van de griffies en de parketsecretariaten. De minister werd op de rooster gelegd over de loopbaanberekeningen en betalingen, het personeelstekort, de gebrekkige interne controle en de aanwerving van het personeel.

 • 12 maatregelen tegen terrorisme: een stand van zaken

  Op 5 mei 2015 gaf eerste minister Michel in de Commissie Binnenlandse Zaken mee hoe het nu zit met de 12 maatregelen tegen terrorisme die in januari met veel toeters en bellen werden voorgesteld. De komende weken zal de federale regering met concrete teksten naar buiten treden. Tegelijkertijd trekt het Vlaams Parlement voluit de kaart van preventie en sensibilisering van radicaliserende jongeren.

  De OVB volgt dat alles uiteraard op de voet en ziet toe op de bescherming van de grondrechten en rechten van verdediging.