4 juni 2015 | 10 de jaargang | nummer 10

Orde in Actie

 • Uitstel Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur

  Normaal gezien zou op 1 juni de eerste Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) van start gaan. De OVB had haar erkenning tijdig aangevraagd en was startensklaar, maar enkele zaken moeten nog uitgeklaard worden in samenspraak met de FOD Economie.

  Indien de federale consumentenombudsdienst, waar de consument intussen wel al een beroep op kan doen, contact met u opneemt, vragen wij u uw stafhouder, en bij voorkeur ook de OVB, daarvan op de hoogte te brengen, met het oog op de bescherming van het beroepsgeheim.

 • Aftellen naar de Advocatenrun - inschrijven op de dag zelf kan nog

  De voorinschrijvingen zijn inmiddels afgesloten en meer dan 500 sportievelingen zullen zondag aanwezig zijn.
  U kunt ook nog op de dag zelf inschrijven.

  Benieuwd welke tien kantoren strijden voor de kantorencompetitie?

 • OVB organiseert: Bijzondere opleiding jeugdrecht 2015-2016

  Vanaf 8 oktober 2015 gaat voor de zevende keer de "bijzondere opleiding jeugdrecht" van start. De opleiding vindt plaats in Gent en Antwerpen en wordt georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten.

  Schrijf u vanaf maandag 8 juni 2015 in via het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies. Het aantal plaatsen is beperkt.

 • Opleidingssessie: De elektronische procedure bij de Raad van State

  Sinds de invoering van de elektronische procedure bij de Raad van State ondervond een aantal advocaten problemen bij de toepassing ervan. Daarom organiseert de informaticadienst van de Raad van State op woensdag 24 en vrijdag 26 juni 2015 een opleidingssessie over die elektronische procedure.

  Schrijf nu in via het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 22/05/2015 - 03/06/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken: Cassatie verduidelijkt

  Bij arrest van 19 mei 2015 verduidelijkte het Hof van Cassatie enkele topics over de vraag wanneer onrechtmatig verkregen bewijs moet worden uitgesloten.

 • Cassatiememorie in strafzaken indienen

  Sinds 1 februari 2015 gelden de nieuwe regels inzake het cassatieberoep in strafzaken. Zo moet de eiser zijn middelen via een memorie indienen, ten laatste 15 dagen voor de terechtzitting. Het Hof van Cassatie verduidelijkt nu dat die termijn 15 "volledig vrije dagen" tussen het indienen en de terechtzitting bevat.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 22 mei tot en met 4 juni 2015.

 • Hervorming griffierechten: circulaire FOD FinanciĆ«n - nieuw model pro-fiscoverklaring

  Sinds maandag 1 juni 2015 is de hervorming van de griffierechten in werking treden. De rolrechten worden voortaan bepaald op basis van de waarde van de zaak via een pro-fiscoverklaring. Voor de familierechtbank geldt een afwijkende regeling.

 • Intrekking rijbewijs bij niet-betalen onderhoudsgeld

  Sinds 1 augustus 2014 kan de strafrechter als alternatieve straf het rijbewijs intrekken van onderhoudsplichtigen die hun alimentatie niet betalen. In de Kamercommissie Justitie kon de minister van Justitie geen statistieken geven over de toepassing van die straf maar bleef hij het principe verdedigen. De OVB is alvast de andere mening toegedaan...

Wet in Wording