2 juli 2015 | 10 de jaargang | nummer 12

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Actualisering richtlijn gebruik fax Raad van State

  Op 16 juni 2015 actualiseerde de Raad van State zijn richtlijn van 15 februari 2013 over het gebruik van het faxapparaat en de elektronische procedure bij de Raad van State buiten de diensturen. Zo moeten verzoekers die menen dat hun verzoekschrift zodanig spoedeisend is dat het onmiddellijke reactie behoeft telefonisch contact opnemen met de Raad van State.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Wetsontwerp potpourri I in Kamer neergelegd

  Het eerste potpourriwetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd dinsdag in de Kamer neergelegd. De OVB volgt de parlementaire behandeling op de voet.

  Hier vestigen we de aandacht op die aspecten die de advocatuur raken.

 • Regering plant hervorming Salduz dit najaar

  In de Kamercommissie Justitie verklaarde de minister van Justitie dat een multidisciplinaire werkgroep de implementatie van de EU-richtlijn inzake de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor voorbereidt. Ook de hervorming van de tweedelijnsbijstand zal dit najaar aan het parlement worden voorgelegd.

 • Sluiting griffies rechtbanken van koophandel

  De minister werd in de Kamercommissie Justitie ondervraagd over de gewijzigde openingsuren van de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel. De OVB beraadt zich over een juridische actie.

 • Afschaffing zetels vredegerechten

  Meerdere volksvertegenwoordigers uitten in de Kamercommissie Justitie van 1 juli hun ongerustheid over de nakende hervorming van de vredegerechten. De minister van Justitie vroeg begrip en geduld voor de moeilijke oefening, waar hij nog volop mee bezig is.