6 augustus 2015 | 10 de jaargang | nummer 13

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Salduzbijstand enkel voor eigen cliënteel

  Advocaten die door de permanentiedienst enkel gebeld willen worden om Salduzbijstand te verlenen aan eigen cliënten, lezen hier hoe dat moet.

 • Tolken bij bemiddeling: vul de enquête in

  Het EU-project Understanding Justice onderzoekt het tolken in burgerlijke procedures en meer in het bijzonder bij bemiddeling.

  Neem deel aan de enquête via deze link: www.understandingjusticeproject.com/survey.html en help zo het onderzoek verder.

 • Oproep kandidaten tuchtcommissies gerechtsdeurwaarders

  In het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2015 verscheen een oproep tot kandidaten (externe leden, waaronder advocaten) voor de samenstelling van de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders.

Uitgelezen Rechtspraak

 • GwH verwerpt vernietigingsberoep tegen wet hervorming cassatieprocedure in strafzaken

  Op 16 juli 2015 velde het Grondwettelijk Hof het arrest 108/2015, waarin het een vernietigingsberoep tegen de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken verwerpt.

 • Afstand van Salduzbijstand kan alleen met voldoende informatie

  In de zaak Zachar en Cierny t/ Slovenië stelt het EHRM op 21 juli 2015 een schending van het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) vast omdat de verdachten onvoldoende informatie kregen over hun rechten en de mogelijke gevolgen van de strafprocedure. Daardoor konden de verdachten niet met voldoende kennis van zaken afstand doen van hun recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border

 • Update overheidsspionage op advocaten in Nederland

  In december 2014 kwam aan het licht dat de Nederlandse Inlichtingendienst (AIVD) op systematische wijze het Nederlandse advocatenkantoor Prakken d'Oliveira bespioneerde.Een deel van de telefoontappen in kwestie gebeurde zonder dat daar een gegronde reden of aanwijzing voor was. Daarom werden stappen ondernomen bij het Internationaal Strafhof in den Haag.

  De CCBE is in de zaak tussengekomen en kon ervoor zorgen dat de Nederlandse staat alle aftappraktijken die een inbreuk vormen moest stopzetten.