24 september 2015 | 10 de jaargang | nummer 16

Orde in Actie

 • Geen fiches 281.50 meer voor RPV en terugbetaling kosten cliënten

  Voortaan eist de fiscus niet meer dat fiches 281.50 opgesteld worden voor rechtsplegingsvergoedingen en terugbetalingen van kosten die de advocaat op zijn derdenrekening ontvangt en die hij aan zijn cliënt moet doorbetalen. Daarmee bevestigt hij het OVB-standpunt dat het in beide gevallen niet om beroepsinkomsten gaat in hoofde van de advocaat.

 • Toespraak voorzitter Matthys: dringend inspelen op evoluties met oog op de balie van de toekomst

  In zijn toespraak, naar aanleiding van de eerste algemene vergadering, kijkt voorzitter Dominique Matthys kritisch terug op allerlei evoluties waarop de advocatuur in het verleden te weinig heeft ingespeeld.

  De advocaat vrije-beroeper werd ondernemer, het pleitmonopolie van de advocaat staat steeds meer onder druk en grote buitenlandse spelers palmen kantoren in. Hij roept de algemene vergadering dan ook op om dringend mee te werken aan de balie van de toekomst.

 • Verslag algemene vergadering 23/09/2015

  De algemene vergadering startte haar nieuwe werkingsjaar. Binnenkort verschijnen in het Belgisch Staatsblad enkele wijzigingen aan de Codex Deontologie voor Advocaten.

 • Opleiding over toegang digitale diensten op het DPA

  Op 2 en 16 oktober 2015 kunt u in Brussel een opleiding volgen over het gebruik van het DPA en zijn digitale diensten:
  - hoe meldt u zich aan op het DPA?
  - hoe doet u een opzoeking in het Rijksregister?
  - hoe beheert u uw facturen?

  Elke deelnemer krijgt een OVB/Diplad eID-kaartlezer.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 11/09/2015 - 19/09/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Schrijf u nu in voor het VOBA Congres "Arbitrage! Te duur?"

  Op 27 oktober organiseert VOBA een congres in Antwerpen rond het thema "Arbitrage": wat is dat en waarom hebben ondernemers er geen vertrouwen (meer) in?

  Schrijf u nu in en ontdek o.a. hoe arbitrage een waardevol alternatief biedt voor de traditionele wijze van geschillenbeslechting en hoe het volledig vernieuwde VOBA-arbitragereglement arbitrage sneller en eenvoudiger maakt.

 • Rechtsanwalt in Duitsland worden

  Advocaten uit de EU, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland kunnen via een 'aptitude test' de titel krijgen van Rechtsanwalt in Duitsland. Ze krijgen daarmee dezelfde rechten als Duitse advocaten en mogen die titel zowel gebruiken in Duitsland als in hun eigen land.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 11 tot en met 24 september 2015.

 • Nieuwe Europese verordening successierecht - Europese erfrechtverklaring

  Sinds 17 augustus is de EU-verordening 650/2012 van toepassing. De verordening voert een geharmoniseerde set van regels in over de hele Europese Unie.

  De harmonisatie betreft de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten. Bovendien creëert de verordening een zeer innovatieve "Europese erfrechtverklaring". Daardoor kunnen erfgenamen en begunstigden hun hoedanigheid en de daaraan verbonden rechten in alle EU-lidstaten laten gelden.

Advocatuur Cross Border

 • Neem deel aan de EU-raadpleging over bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

  Neem vóór 11 december 2015 deel aan de online publieke raadpleging van de EU over de toepassing van de ADR-richtlijn in de verschillende EU-lidstaten.

  De Europese Commissie lanceert die raadpleging om haar te helpen een rapport op te stellen over de toepassing van die ADR-richtlijn (2008/52/EG). Alle geïnteresseerden kunnen de raadpleging invullen.