Orde in Actie

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Save the date! Loop op 4 juni mee met de Advocatenrun

  Noteer 4 juni alvast in uw agenda voor de Advocatenrun! Aan de succesformule wordt niet geraakt. Sportievelingen kunnen opnieuw meelopen met de 5 of 12 km-loopwedstrijd, maar ook fietsers, wandelaars en uiteraard supporters genieten van die dag. Inschrijven kan vanaf begin mei. Alle informatie: www.advocaat.be/advocatenrun.

 • Defintieve waarde punt juridische tweedelijnsbijstand 2015-2016

  De minister van Justitie heeft de definitieve waarde van het punt vastgelegd op 26,01 euro voor de dossiers afgesloten tijdens de kruiscontroles 2015-2016 (uitbetaling in 2017).

 • Invoering btw 21 % op juridische bijstand verdaagd naar 1 september 2017

  Advocaten die prestaties verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand zijn vooralsnog geen btw verschuldigd op de bedragen die zij vanaf 1 april 2017 ontvangen van de rechtzoekende. De OVB kreeg gisteren bericht van het kabinet van de minister van Justitie dat de invoering van het btw-tarief van 21 % op de juridische bijstand verdaagd wordt naar 1 september 2017. De facto blijft het huidige bijzonder nultarief van kracht tot 31 augustus 2017.

 • Aanpassingen BJB-module en nieuwe editie compendium juridische tweedelijnsbijstand

  U kunt uw BJB-dossiers afsluiten. De nieuwe nomenclatuur staat geprogrammeerd en online op het privaat luik.

  Ook enkele hoofdstukken van het compendium juridische tweedelijnsbijstand zijn herwerkt. U vindt de geüpdatete versie bij de documenten in dit artikel.

 • Evaluatie interneringswet in Ad Rem

  In de eerste Ad Rem van dit jaar evalueert Henri Heimans de nieuwe interneringswet. De aanpak is op vele vlakken geprofessionaliseerd, maar er blijven enkele losse eindjes. Investeren in de opleiding van magistraten en advocaten om met die problematiek om te gaan, is hoogst noodzakelijk.

  Verder ook nog in deze Ad Rem: verzekeringen en informatieplichten allerhande en een financieel stappenplan voor uw praktijk.

 • Centraal Register Solvabiliteit gaat op 1 april 2017 van start

  Op 1 april gaat het Centraal Register Solvabiliteit (Regsol) van start. Via dat digitaal platform zullen rechtbanken (rechters, rechters-commissarissen en griffiers), curatoren en schuldeisers op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen. Daarmee komt de informatisering van de rechtbanken van koophandel eindelijk in een stroomversnelling.

 • OVB organiseert in Oost-Vlaanderen: 2 extra interactieve sessies over Centraal Register Solvabiliteit

  Op vraag van velen organiseert de OVB 2 extra interactieve sessies over het Centraal Register Solvabiliteit (REGSOL) in Oost-Vlaanderen voor curatoren die nood hebben aan extra toelichting bij dit programma.

  De opleiding is erkend voor 2 niet-juridische punten.

 • Trefdag 5 mei: de nieuwe interneringswetgeving onder de loep

  Op vrijdag 5 mei organiseren Die Keure en de Orde van Vlaamse Balies de Trefdag 'De nieuwe Interneringswetgeving onder de loep'.
  Tegelijk loopt vanaf 6 mei tot 15 oktober 2017 in het Museum Dr. Guislain de tentoonstelling “(On)behandeld. Over schuld, internering, schuld en boete”, een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Kijk facturatiegegevens na om uw advocatenkaart aan te vragen

  Binnenkort kan u uw elektronische advocatenkaart online aanvragen. De facturatie van de kaart verloopt via de maandelijkse factuur aan het kantoor vanuit het DPA. Kijk die gegevens goed na en/of vul ze aan, want als er nog geen facturatiegegevens van uw kantoor beschikbaar zijn in het DPA, kan u de kaart niet aanvragen.

 • OVB organiseert: 2 extra interactieve sessies over Centraal Register Solvabiliteit

  Op vraag van velen organiseert de OVB 2 extra interactieve sessies over het Centraal Register Solvabiliteit (REGSOL) voor curatoren die nood hebben aan extra toelichting bij dit programma.

 • Algemene vergadering 22 februari 2017

  Advocatenkaart, rechtsbijstandsverzekering en werkgroep erelonen. De algemene vergadering had een gevulde agenda op 22 februari. Lees de besprekingen/beslissingen in dit artikel.

 • OVB-persoverzicht 22/02/2017 - 01/03/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Verplichting advocatenkaart opgenomen in Belgisch Staatsblad

  Op 1 maart 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het reglement tot invoeging van art. 193bis in de Codex Deontologie voor Advocaten. Dat artikel verplicht de advocatenkaart.

  De advocatenkaart kan aangevraagd worden vanaf 10 april 2017.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB organiseert: Interactieve sessies over Centraal Register Solvabiliteit

  De OVB organiseert na de demosessies nog 2 interactieve sessies over het Centraal Register Solvabiliteit (REGSOL) voor curatoren die nood hebben aan extra toelichting bij dit programma.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Advocatenkaart: wat, waarom en hoe?

  In januari ontving u de nieuwjaarskaart met de uitdrukbare papieren advocatenkaart, maar eind maart is het tijd voor de echte elektronische advocatenkaart. Waarom is die kaart nu nodig? Wat kan u ermee doen? En vooral, hoe vraagt u ze praktisch aan?

 • Aanpassingen BJB-module en nieuwe editie compendium juridische tweedelijnsbiijstand

  U kunt vanaf nu uw BJB-dossiers afsluiten. De nieuwe nomenclatuur staat geprogrammeerd en online op het privaat luik.

  Ook enkele hoofdstukken van het compendium juridische tweedelijnsbijstand zijn herwerkt. U vindt de geüpdatete versie bij de documenten in dit artikel.

 • OVB en AVOCATS.be organiseren: opleiding cassatieprocedure in strafzaken 2017

  De OVB organiseert de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2017 in Brussel en Antwerpen. Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten die opleiding volgen. Schrijf nu in via het privaat luik!

 • Wilt u ook de intensieve training over REGSOL volgen?

  Laat ons weten of u interesse hebt om een intensieve training over REGSOL (Centraal Register Solvabiliteit) te volgen, waarin u leert om meteen praktisch met het systeem aan de slag te gaan.

 • OVB overlegt met kabinet Francken

  De OVB overlegt constructief met het kabinet Francken na de uitspraken van de staatssecretaris over vermeende misbruiken bij advocaten in vreemdelingenzaken. Er werd afgesproken dat de contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken opnieuw worden meegedeeld aan de advocatuur en dat er vanaf nu een regelmatig overleg zal plaatsvinden.

 • Videoreportage nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarstoespraak

  Voorzitter Matthys hamerde er in zijn nieuwjaarstoespraak op dat 'moed moet'. Advocaten zijn tegenspelers van de macht en hebben in die hoedanigheid een fundamentele maatschappelijke rol te vervullen: ze moeten zich verzetten tegen angstreflexen die zich vertalen in wetten en regels die onze democratische waarden op de helling zetten. Ook in het beroep zelf is er moed nodig, om de advocatuur op het spoor van de toekomst te krijgen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Voorstel waarde punt juridische tweedelijnsbijstand 2015-2016

  Op 1 februari 2017 werd het voorstel van de waarde van het punt overgemaakt aan de minister van Justitie voor de prestaties geleverd door advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand 2015-2016. Het resultaat is € 24,17.

  Net als de voorbije jaren ijvert de OVB bij de minister voor een bijkomend budget om de waarde van het punt te verhogen.

 • OVB-persoverzicht 24/01/2017 - 31/01/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Auditbrieven en beroepsgeheim van de advocaat: omzendbrief IBR

  Krijgt u naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar de vraag van uw cliënt of van zijn bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over bepaalde zaken waarin u uw cliënt bijstaat of heeft bijgestaan? De Orde van Vlaamse herinnert u nog even aan omzendbrief 2016/4 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

 • Opheffing btw-nultarief pro-Deovergoedingen: meer duidelijkheid over implementatie

  Enkele volksvertegenwoordigers interpelleerden de minister van Justitie over de opheffing van het btw-nultarief op pro-Deovergoedingen. De OVB werd de voorbije dagen samen met de OBFG ontvangen op de kabinetten van de Eerste Minister en de minister van Financiën. Daardoor komt er stilaan meer duidelijkheid over de concrete implementatie.

  Zo garandeerde de minister van Justitie dat de invoering van het normale btw-tarief zowel voor de rechtzoekenden als voor de advocatuur neutraal zal zijn en zullen de afgesloten dossiers van de kruiscontroles 2016-2017 (uitbetaald in 2018) waarschijnlijk de eerste zijn die aan het normale btw-tarief worden onderworpen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Hoe leest de Vlaamse advocaat?

  Hoe leest de Vlaamse advocaat? Leest u al digitaal of hebt u toch liever papier? Doorbladert u magazines snel, of neemt u de tijd om elk artikel integraal te lezen?

  Vul de vragenlijst in via https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9XGVIEpVrPkdT81 en werk zo mee aan een onderzoek van studenten van het postgraduaat marketing management aan de EHSAL Management School.

 • Unieke advocatenkaart

  De OVB wenst alle advocaten een digitale revolutie in 2017. Die start met een elektronische advocatenkaart, het digitaal neerleggen van conclusies volgt snel.

 • Diplad in 2017

  2017 wordt een belangrijk jaar voor Diplad. Een aantal grootse informatiseringsprojecten zullen een positieve impact hebben op het dagelijkse werk van de advocaat.

 • Afschaffing bijzonder btw-nultarief op pro-Deovergoedingen vanaf 1 april 2017

  Vanaf 1 april 2017 verdwijnt het huidige bijzondere nultarief op de prestaties die advocaten verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Bijgevolg zullen die worden onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %. De OVB pleegt momenteel samen met de OBFG overleg met de betrokken kabinetten over de concrete modaliteiten en hoopt daarover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te bekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Algemene vergadering 21 december 2016

  Traditiegetrouw besprak de algemene vergadering afgelopen december het OVB-budget voor het nieuwe jaar en de bijdrage van de individuele advocaat aan de OVB.

 • Aanpassingen BJB-module

  Er worden enkele aanpassingen gedaan aan de BJB-module op het privaat luik in verband met de pro-Deoaanvragen. Die staan vanaf vandaag online. Bij de documenten vindt u een overzicht van die aanpassingen.

 • OVB-persoverzicht 27/12/2016 - 11/01/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Oproep kandidaten beroepscommissie beroepsopleiding

  Stagiairs die niet zijn geslaagd voor de examens van de beroepsopleiding kunnen tegen die beslissing een hoger beroep instellen bij de beroepscommissie. Op 24 mei 2017 stelt de algemene vergadering een nieuwe beroepscommissie samen. Wilt u daar graag deel van uitmaken? Bezorg ons uw cv vóór 5 mei.

 • Minimumvergoedingen stagiairs 2017-2018

  De minimumvergoedingen voor de stagiairs worden niet verhoogd in gerechtelijk jaar 2017-2018. De bedragen van € 1.350 voor het eerste stagejaar en € 1.900 vanaf het tweede stagejaar, blijven dus behouden.

 • Implementatie Centraal Register Solvabiliteit

  Bij wet van 1 december 2016 wordt het beheer van het Centraal Register Solvabiliteit toevertrouwd aan de OVB en de OBFG. Het potpourri IV-wetsontwerp wordt vandaag in de Kamer aangenomen. Een aantal bepalingen daarvan wijzigt reeds enkele artikelen van de wet van 1 december, onder meer het artikel over de inwerkingtreding van die wet.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Softwarepakket Kleos krijgt zilveren kwaliteitslabel van Diplad

  Het advocatensoftwarepakket Kleos kreeg op 20 december 2016 van Diplad het zilveren kwaliteitslabel voor de integratie van de DPA-diensten in de software.

 • Work 1 Hour for Life brengt € 35.648 op!

  De Vlaamse advocatuur zamelde € 35.648 in voor de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen met de actie Work 1 Hour for Life!

 • OVB-persoverzicht 07/12/2016 - 16/12/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Het einde van uurtje-factuurtje?

  Cliënten eisen een transparante facturatie en ook advocaten willen tools om zich aan te passen aan een wijzigende markt. Hoe zaligmakend is het uurtarief nog? Gewezen OVB-voorzitter Edgar Boydens nam het fenomeen onder de loep in Ad Rem.

 • #Advocaat-Avocat verschenen en voorgesteld op 6 december!

  Afgelopen dinsdag 6 december werd het boek #Advocaat-Avocat plechtig voorgesteld in Bozar te Brussel. Het rijkelijk geïllustreerd boek verschijnt bij de viering van 15 jaar communautaire Ordes en is te koop via de website van uitgeverij Larcier.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB organiseert voor curatoren: opleiding Centraal Register Solvabiliteit

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert per provincie een sessie over het Centraal Register Solvabiliteit. Schrijf uzelf en/of uw medewerker(s) nu in via het privaat luik! 2 niet-juridische punten werden toegekend aan de opleiding.

 • Telefoongesprekken tussen advocaat en cliënt afluisteren: gevolgen voor strafproces?

  Recent was in de media een aantal telefoongesprekken te horen die het voorwerp hadden uitgemaakt van een tapmaatregel in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Het ging om gesprekken tussen familieleden van het slachtoffer en hun advocaat. Zulke perslekken doen ernstige vragen rijzen in het licht van de bescherming van het beroepsgeheim van advocaten en de mogelijke gevolgen van wettig of onwettig bevolen of verkregen opnames.

  Daarom stelde de studiedienst van de OVB een nota op waarin het verbod op het afluisteren en opnemen van gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt in herinnering wordt gebracht.

 • Warmste Week: werkt uw kantoor al mee op 19 december?

  Al meer dan 60 advocatenkantoren zijn ingeschreven voor de actie voor SOS Kinderdorpen op maandag 19 december.
  Is uw kantoor al ingeschreven?

 • OVB-persoverzicht 03/12/16/ - 06/12/16

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Algemene vergadering 23 november 2016

  De advocatenkaart, het ontwerpbudget 2017, het communicatieplan 2017 waren enkele van de onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering.

 • Oproep: werk tijdens de Warmste Week met het hele kantoor voor SOS Kinderdorpen

  De OVB doet een warme oproep aan de Vlaamse advocatenkantoren om op maandag 19 december “1 Hour for Life” te werken ten voordele van SOS Kinderdorpen en zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen.

  De waarde van dat uur x het aantal medewerkers gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Overtuig dus uw confraters op kantoor om mee te doen!

  Surf naar https://www.sos-kinderdorpen.be/w1hfl.

 • Teken nu nog in op het boek 15 jaar OVB-OBFG en geniet van de voorintekenprijs

  Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de OVB en de OBFG verschijnt op 6 december 2016 bij uitgeverij Larcier het gedenkboek #Advocaat-Avocat. Wie intekent vóór 6 december 2016, geniet nog van de voorintekenprijs.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Wetsvoorstel rechtsbijstandsverzekering en vrije keuze advocaat: OVB gehoord in Kamercommissie Justitie

  Op 9 november vond een hoorzitting plaats in de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel dat de vrije keuze van een advocaat wil waarborgen in elke fase van de rechtspleging in het kader van een rechtsbijstandsverzekering. De OVB was uitgenodigd om haar standpunt uiteen te zetten.

 • OBFG vordert nietigverklaring nieuwe nomenclatuur juridische tweedelijnsbijstand

  De OBFG vordert de nietigverklaring van het Ministerieel Besluit van 19 juli 2016 tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. Die nieuwe nomenclatuur trad in werking op 1 september 2016.

 • OVB-persoverzicht 17/11/2016 - 19/11/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Tips & tricks van Diplad: module permanente vorming

  Via het privaat luik kan u uw punten permanente vorming raadplegen en een elektronisch attest verzenden. Hier vindt u enkele tips om dat vlot te laten verlopen.

 • Salduz bis: nood aan meer advocaten in de Salduzwebapplicatie - schrijf u nu in

  Vanaf 27 november 2016 is de Salduz bis van kracht. Verhoorders moeten dan, in de gevallen voorgeschreven door de nieuwe Salduzwet, via de aangepaste webapplicatie voor de permanentiedienst van advocaten een advocaat kunnen vinden.

  De OVB roept op om u talrijk in te schrijven op de Salduzwebapplicatie, niet in het minst om uw eigen cliënteel zo nodig te kunnen bijstaan.

 • Cahier Codex: hernummerde versie

  Alle advocaten ontvingen deze week het vijfde cahier deontologie. Dat bevat een hernummerde versie van de Codex Deontologie voor Advocaten, zoals die op 1 september 2016 in werking trad.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 13/10/2016 - 04/11/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Oproep: steun mee de rechten van kinderen tijdens Music for Life

  De OVB doet een warme oproep aan de Vlaamse advocatenkantoren om op maandag 19 december “1 Hour for Life” te werken ten voordele van SOS Kinderdorpen en zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen.

  De waarde van dat uur x het aantal medewerkers gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Overtuig dus uw confraters op kantoor om mee te doen!

  Surf naar https://www.sos-kinderdorpen.be/w1hfl.

 • Gewijzigde circulaire taxatie pro-Deovergoedingen

  Door tussenkomst van de OVB en de OBFG bij het kabinet van de minister van Financiën is er inmiddels een erratum gepubliceerd op de Circulaire AAFisc Nr. 30/2016 (nr. Ci.707.214) d.d. 22 september 2016 over de taxatie van pro-Deovergoedingen. Daardoor moet er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen vrijwillige en verplichte prestaties.

 • #Advocaat-Avocat: Gedenkboek ter gelegenheid van 15-jarig bestaan OVB en OBFG

  Op 6 december 2016 verschijnt bij uitgeverij Larcier het gedenkboek #Advocaat-Avocat. Aanleiding is de viering van het 15-jarig bestaan van de OVB en de OBFG.

  Geïnteresseerde advocaten kunnen voorintekenen en het boek aan verminderde prijs aanschaffen.

 • Algemene vergadering 26 oktober

  De financiering van Diplad, de witwaspreventie, de rechtsbijstandsverzekering: deze en andere onderwerpen kwamen aan bod op de algemene vergadering van 26 oktober 2016.

 • Tips & tricks Diplad: facturatie van de diensten op het DPA

  De aanvragen die u via het DPA doet bij het Rijksregister, het CBB en Graydon worden maandelijks gefactureerd. Omdat Diplad vaak de vraag krijgt om die facturatiegegevens aan te passen, lichten we hier toe hoe u die gegevens eenvoudig zelf kan beheren.

 • Autostickers

  Wilt u een autosticker met het logo van de Orde van Vlaamse Balies en de vermelding “advocaat”? Vraag ernaar bij uw baliesecretariaat.

 • OVB op facebook

  Word vriend van de Orde van Vlaamse Balies! Lees op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies het laatste nieuws en de persberichten van de OVB en bekijk er de foto’s en filmpjes van evenementen.

 • Benieuwd wat de OVB in 2015 zoal deed?

  Neem dan een kijkje op http://ovb-jaarverslag.be/.

 • OVB-studentenprijs

  Maakt uw masterscriptie kans op de OVB-studentenprijs van 2 500 euro?

 • Btwat?

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten sinds 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. Hier leest u de belangrijkste dingen die u moet weten als advocaat-stagiair.

 • Wegwijs aan de balie

  Elke advocaat-stagiair ontving bij zijn inschrijving het welkomstboek "Wegwijs aan de balie". De Orde van Vlaamse Balies wil met dat boek de eerstejaarsstagiairs bijstaan tijdens hun eerste jaren aan de balie. Voor vragen over de stage kunt u ook steeds terecht op www.advocaat.be/Advocaat-worden of op de stagelijn van de OVB op het nummer 02 227 54 73. Hier lichten wij enkele aspecten voor u toe.

 • Diplad en haar DPA (Digitaal Platform voor de Advocaat)

  Cvba Diplad is de dochterorganisatie van de OVB, die de IT-noden van de OVB, de 13 Nederlandstalige balies en de 10 500 advocaten opvolgt en ondersteunt, maar ook – en vooral – werk maakt van een doorgedreven elektronische communicatie met justitie. Daarvoor ontwikkelde ze afgelopen jaar het DPA, het Digitaal Platform voor de Advocaat.

 • www.advocaat.be

  De publieke website van de Orde van Vlaamse Balies bevat allerhande informatie over (het beroep van) de advocaat en wil in eerste instantie relevante informatie bieden aan de rechtzoekende. Het publiek luik is ook voor u erg handig om de adresgegevens van een confrater of balie op te zoeken. Ook de Codex Deontologie voor Advocaten van de OVB, de standpunten die de OVB inneemt en de persberichten die ze uitstuurt, vindt u er terug.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering stippelt de grote beleidslijnen uit van de Orde van Vlaamse Balies. Zij komt minstens achtmaal per gerechtelijk jaar samen. De 13 Ordes verkiezen de 83 leden van het ‘advocatenparlement’.

 • Wat en wie is de OVB?

  De Orde van Vlaamse Balies is de overkoepelende beroepsorganisatie van de 13 Nederlandstalige balies en dus van alle 10 500 Vlaamse advocaten. Ze ijvert voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling en gaat voortdurend na welke zaken de praktijkuitoefening kunnen bevorderen. Ze pleegt zowel binnen de eigen beroepsgroep als met verschillende overheden overleg over alle onderwerpen die voor de rechtzoekenden en de advocatuur van belang zijn. De OVB vaardigt eigen reglementen uit die bindend zijn voor alle advocaten. Die zijn gebundeld in de Codex Deontologie voor Advocaten.

  De raad van bestuur van de OVB telt acht leden. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor een departement.

 • Woord van de voorzitter

  Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, heet u welkom.

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar u, als pas ingeschreven advocaat-stagiair, en zit boordevol nuttige en praktische informatie voor de start van uw advocatencarrière.

 • Aanpassingen BJB-module: overgangsperiode verlengd

  Prestaties ingeven en dossiers afsluiten is vooralsnog niet mogelijk in de BJB-module, door de aanpassingen die naar aanleiding van de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand worden doorgevoerd. Zodra de nieuwe nomenclatuur is geïmplementeerd in de module, krijgt u daarvan bericht.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Motiveer de keuze voor de gerechtelijke invordering van niet-betwiste geldschulden in de inleidende akte

  De OVB is van mening dat de advocaat van de eisende partij de keuze heeft om niet-betwiste geldschulden gerechtelijk dan wel via de nieuwe buitengerechtelijke invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden B2B in te vorderen. De rechtbank mag de keuze voor een gerechtelijke procedure niet sanctioneren door de in het gelijk gestelde eisende partij te veroordelen tot de kosten van het geding.

  De advocaat die de gerechtelijke weg volgt om niet-betwiste geldschulden in te vorderen in plaats van de nieuwe buitengerechtelijke invorderingsprocedure, zet in de inleidende akte veiligheidshalve uiteen waarom hij voor een gerechtelijke procedure kiest. Daarbij moet hij omzichtig omgaan met de vermelding dat de vordering betwist is door de tegenpartij.

 • Werking familierechtbank: OVB in gesprek met familiemagistraten

  Op verzoek van de OVB werd op maandag 24 oktober 2016 een bijeenkomst georganiseerd tussen de commissie familierecht en een aantal magistraten van de Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep.

 • Doodstraf in Turkije?

  Verschillende nationale, Europese en internationale organisaties, waaronder ook de OVB, ondertekenden een statement tegen het mogelijke opnieuw instellen van de doodstraf in Turkije.

 • Campagne "de 10 meest gegoogelde juridische termen"

  De Orde van Vlaamse Balies lanceerde vandaag een nieuwe campagne om het publiek bewust te maken van de valkuilen op het internet. Vlamingen zoeken steeds vaker oplossingen op het internet, ook wanneer ze geconfronteerd worden met een juridische vraag of probleem. De OVB nam de trend onder de loep en formuleert onder meer op www.advocaat.be/juridischetop10 een reeks concrete kanttekeningen en tips voor verstandig online juridisch doe-het-zelven.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Toelichting kosten gerechtelijke invorderingsprocedure - onbetwiste schuldvorderingen

  Bepaalde afdelingen van rechtbanken van koophandel spreken sancties uit, nu veel advocaten in het belang van hun cliënt weloverwogen kiezen om onbetwiste geldschulden via de gerechtelijke weg in te vorderen in plaats van via de nieuwe (meer onzekere) buitengerechtelijke procedure. De OVB aanvaardt niet dat de eisende partij in dat geval onterecht wordt veroordeeld in de kosten en overlegt met de magistratuur.

 • Algemene vergadering 28 september: toespraak voorzitter Dominique Matthys

  "De algemene vergadering heeft de voorbije jaren helaas te weinig gedurfd… of te weinig gewild ", zo sprak voorzitter Dominique Matthys op de eerste algemene vergadering van het gerechtelijk jaar.

 • Modelconclusie getuigen ter terechtzitting

  Naar aanleiding van het arrest Riahi t. België van 14 juni 2016 stelt de Orde van Vlaamse Balies advocaten een modelconclusie ter beschikking waarin zij, bij wijze van voorbeeld, middelen suggereert om getuigen ter terechtzitting te verhoren. De OVB hoopt op die manier de Belgische praktijk, waarin bepaalde verzoeken om getuigen à charge tijdens de zitting te verhoren door sommige rechtbanken ten onrechte worden geweigerd, een halt toe te roepen.

 • OVB-persoverzicht 30/09/2016 - 13/10/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Tips & tricks van Diplad

  Regelmatig bezorgt Diplad u tips & tricks, o.a. over het gebruik van het DPA. In deze editie: hoe vraagt u een nieuw wachtwoord aan voor de toegang tot het Digitaal Platform voor de Advocaat?

 • Hoe voorkomt u een burn-out?

  Vrije beroepers, zoals advocaten, zijn gevoelig voor burn-outs. In Ad Rem van oktober leest u hoe u via time-management een burn-out kan voorkomen.

  Verder zitten vier ervaringsdeskundigen rond de tafel voor een debat rond de rol van het verkeersslachtoffer in het proces, wordt Diplad doorgelicht, neemt Tony Van Parys afscheid van de Hoge Raad voor de Justitie en leert u uw rechten en plichten in het kader van Salduz bis.

 • Nieuwe plaatsvervangend kamervoorzitter voor tuchtraad Antwerpen

  Stafhouder Johan Michielsen werd gekozen als opvolger van stafhouder Bernard Mailleux om het mandaat van plaatsvervangend kamervoorzitter van de tuchtraad van Antwerpen verder uit te oefenen.

 • Rechtsbijstandsverzekering: cliënt erkend als medecontractant van advocaat

  Ook in een relatie met vier actoren moet de verzekerde als medecontractant van de advocaat worden beschouwd. Zo aanvaardt de centrale btw-administratie uiteindelijk na talrijke tussenkomsten van de OVB en de OBFG. De advocaat mag dus voortaan de factuur opmaken op naam van de verzekerde.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • DLex krijgt gouden kwaliteitslabel van Diplad

  DLex - Kluwer ontving eerder al het bronzen kwaliteitslabel voor zijn integratie van de DPA-diensten in zijn softwarepakket. Intussen boekte DLex een fikse vooruitgang, waardoor het nu het label 'goud' krijgt.

 • OVB-persoverzicht 14/09/2016 - 23/09/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Nieuwe consignatieverklaring sinds 12 september

  ING heeft een nieuwe versie van de consignatieverklaring opgesteld. U vindt de nieuwe Nederlandstalige en Franstalige versies op het privaat luik van de OVB.

 • Reactie van politici op OVB brief na Turkse couppoging

  De Orde van Vlaamse Balies kreeg een reactie op haar brief van 22 juli 2016 naar premier Michel, minister Reynders en de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini over de couppoging in Turkije. Elk van hen garandeert dat hij de situatie van de medewerkers van het gerechtelijk apparaat van zeer nabij opvolgt.

 • Persoverzicht 02/09/2016 - 08/09/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Juridische online platformen

  Wordt u aangeschreven door online juridische platformen om mee te werken als juridische dienstverlener? De Orde van Vlaamse Balies herinnert aan het verbod op dichotomie.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 02/08/2016 - 01/09/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Online inschrijving kandidaat-stagiairs

  Vanaf dit gerechtelijk jaar kunnen kandidaat-stagiairs zich via een online invulformulier op advocaat.be aanmelden aan de balie waar ze zich wensen in te schrijven.

 • Oproep kandidaat-vaste leden gemengde commissie rechtsbijstandsverzekering (GCR)

  De zes vaste leden van de GCR-commissie erelonen en de zes vaste leden van de GCR-commissie saisine worden om de twee jaar verkozen door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

  Wie interesse heeft in een mandaat van vast lid voor de komende periode 2016-2018, kan zich tegen uiterlijk 16 september 2016 bij de OVB kandidaat stellen. Maak uw kandidatuur en uw curriculum vitae over aan mevrouw Lieve Kenis (lieve.kenis@ordevanvlaamsebalies.be) met de vermelding voor welke commissie(s) u zich kandidaat stelt.

 • Stand van zaken hervorming juridische tweedelijnsbijstand

  Vandaag treedt het herziene systeem van de juridische tweedelijnsbijstand in werking. De voorwaarden om recht te hebben op een pro-Deoadvocaat worden verstrengd. De vergoeding van de advocaten, volgens de wettelijke vastgelegde nomenclatuur, is volledig hervormd en aangepast aan de huidige reële tijdsbesteding waarbij één punt gelijk staat aan één uur.

 • Hervorming tweedelijnsbijstand: vind hier alle nieuwe documenten vanaf 1 september 2016

  Het zal u niet ontgaan zijn dat vandaag het herziene systeem van juridische tweedelijnsbijstand in werking is getreden. Om u zo goed als mogelijk bij te staan werd in de zomer hard gewerkt aan een herziene uitgave van het welbekende Vademecum, de leidraad voor de advocaat die optreedt in het kader van de tweedelijnsbijstand. Maar ook andere documenten worden u ter beschikking gesteld om u te begeleiden bij deze toch wel ingrijpende hervorming.

 • Realisaties Diplad tegen 1 september

  Diplad zit niet stil tijdens de zomermaanden. Er staan nog enkele belangrijke projecten op stapel tegen 1 september, o.a. de aanpassing van de BJB-module op het privaat luik, naar aanleiding van de hervormingen in de tweedelijnsbijstand.

 • Wegwijs aan de balie – welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin lezen ze alles wat ze moeten weten bij aanvang van hun stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • De situatie in Turkije

  In de nacht van 14 juli 2016 maakte de Turkse republiek een schokkende gebeurtenis mee. De poging tot staatsgreep ging gepaard met lucht- en grondaanvallen op verschillende plaatsten, waarbij talrijke burgers het leven lieten. Maar de mislukte coup heeft ook heel wat gevolgen gehad voor rechters en openbare aanklagers. De Orde van Vlaamse Balies is dan ook zeer ongerust over de situatie in Turkije en uitte haar bezorgdheid bij de Turkse president Erdoğan.

 • Hervorming juridische tweedelijnsbijstand - pro Deo

  De OVB houdt u graag verder op de hoogte van de laatste stand van zaken van de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand die ingaat op 1 september 2016.

  Op 30 juni 2016 werd het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Met die wet beoogt minister Geens een hervorming en verbetering van het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand, zowel voor de begunstigden als voor de verstrekkers, met respect voor de filosofie en doelstellingen ervan.

  Een belangrijke wijziging is dat bij onderzoek van de voorwaarden voor toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand niet enkel meer zal worden gekeken naar de inkomsten, maar dat ook alle bestaansmiddelen van de begunstigde in aanmerking worden genomen.

  Lees er hier meer over.

 • Algemene vergadering 29/06/2016

  Wordt het statuut van advocaat-bediende mogelijk? De algemene vergadering debatteerde erover tijdens haar laatste vergadering van het gerechtelijk jaar.

 • OVB-persoverzicht 11/06/2016 - 23/07/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Wat deed de OVB in 2015?

  U ontdekt het allemaal in het jaarverslag via http://ovb-jaarverslag.be/.

 • Verhoor asielzoekers via videoconferentie

  De Orde van Vlaamse Balies drukt haar bezorgdheid uit over het verhoor van asielzoekers via videoconferentie. Ze vreest dat de kwaliteit van het gesprek zal lijden onder die wijze van verhoren.

 • Hervorming OVB (nog) niet geland

  Alhoewel elk artikel met een gewone meerderheid werd goedgekeurd, vond het ontwerp van reglement van orde op de algemene vergadering van 29 juni 2016 finaal niet de vereiste tweederdemeerderheid. Bijgevolg is de geplande hervorming van de OVB niet geland, maar de denkoefening inspireert uiteraard tot verder debat.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijkse tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

 • Wegwijs aan de balie – welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Bureau voor juridische bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Stage en beroepsopleiding

  De Codex Deontologie voor Advocaten bundelt alle reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, ook de reglementen stage en beroepsopleiding. Die bevatten bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in het overzicht van de beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2 500 euro.

 • Diplad: IT-leverancier van de OVB

  Diplad is een jong ICT-bedrijf, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Met intensieve en ambitieuze projecten wil Diplad de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. Zij ontwikkelt hiervoor het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA).

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Parlementaire werkzaamheden hervorming juridische tweedelijnsbijstand

  De Kamercommissie Justitie keurde op 21 juni 2016 het wetsontwerp over de juridische tweedelijnsbijstand goed. Daarbij werd een aantal voorstellen van de OVB overgenomen door de politieke partijen en ook effectief aangenomen. Over het wetsvoorstel over het fonds tweedelijnsbijstand wordt advies gevraagd bij de Raad van State.

 • OVB ondertekent protocolakkoord inzake informatisering

  De Orde van Vlaamse Balies ondertekende op 22 juni 2016 een ambitieus protocolakkoord met de minister van Justitie en andere juridische beroepen over de informatisering van Justitie. Samen gaan ze voor een langdurige en constructieve aanpak op het vlak van uitwisseling van informatie en ervaring, om zo de transitie naar een digitale justitie mogelijk te maken. Gisteren verscheen in het Belgisch Staatsblad ook het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit waardoor E-box en E-deposit een wettelijk basis krijgen.

 • OrdeExpress zomert

  Ook OrdeExpress neemt vakantie. Tijdens de zomermaanden moet u het wat langer zonder uw tweewekelijkse nieuwsbrief stellen. Maar geen nood, op 28 juli en 18 augustus zijn we er weer om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws.

 • Het zelfstandigenstatuut: onhoudbaar voor de advocaat?

  Het zelfstandigenstatuut van de advocaat staat onder druk: bestaan er voldoende garanties voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid als men van één cliënt leeft? Kan een werknemersstatuut voordelen hebben? En moet een advocaat failliet verklaard kunnen worden? Mrs. Bruno Blanpain, Liesbeth Jansens, Robert Sanders en Marco Schoups buigen zich over die vragen in een ronde tafeldebat in Ad Rem.

  Verder in deze editie:
  - Bert Gabriëls op de stoel over voogdijschap voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
  - Hoe de OVB uw 385 euro besteedt: een audit
  - Mr. Luc Walleyn analyseert de uitdaging die de asielcrisis met zich meebrengt voor de balie
  - Taal als onderscheidende factor

 • OVB zoekt...

  De Orde van Vlaamse Balies is op zoek naar twee juristen voor haar studiedienst, waarvan een gespecialiseerd in strafrecht en een met een algemeen profiel.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Stand van zaken integratie DPA-diensten in softwarepakketten

  In OrdeExpress nr. 8 van 28 april gaven we een stand van zaken over de integratie van de DPA-diensten in de softwarepakketten. Intussen hebben enkele pakketten vooruitgang geboekt op het vlak van die integratie. Zo ontvingen DLex en Cicero hun label. Hierbij een overzicht van waar de pakketten staan.

 • Hervorming juridische tweedelijnsbijstand

  De OVB gaf toelichting bij haar standpunten over de hervorming juridische tweedelijnsbijstand in de Kamercommissie Justitie.

 • Aangepast mandaat bestuurders overleg kabinet promoten rechtsbijstandsverzekering

  Minister van Justitie Koen Geens wil een algemene rechtsbijstandsverzekering voor particulieren promoten. Op de algemene vergadering van 18 mei 2016 werd een aangepast mandaat gegeven aan de bevoegde bestuurders om te overleggen met het kabinet van de minister van Justitie.

 • Inwerkingtreding opheffing keuzestelsel bestuurders & tolerantie functievergoedingen Ordes

  Op 1 juni 2016 trad finaal de btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen in werking en verdween het vroegere optiestelsel, dat sinds 1994 bestond. Voor de functievergoedingen die de Ordes uitbetalen aan advocaten staat de btw-administratie een tolerantie toe.

 • Polis beroepsaansprakelijkheid en insolventie: geen premiestijging

  De polis beroepsaansprakelijkheid en insolventie (AMLIN) werd hernieuwd/verlengd, met ingang van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017, en dat zonder premiestijging.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Advocatenrun: alle uitslagen, foto's en filmreportages nu online!

  De Advocatenrun was ook dit jaar een topeditie met meer dan 600 aanwezigen!

  Alle foto's en filmreportages staan inmiddels online.
  Alle uitslagen staan op www.advocaat.be/advocatenrun.

 • Verkiezing nieuw lid erkenningscommissie

  Stel u kandidaat voor de erkenningscommissie permanente vorming. De algemene vergadering kiest op 29 juni 2016 één nieuw lid.

 • Advocaat.be: snel op zoek naar een advocaat

  Hebt u intussen onze vernieuwde advocaat.be al gezien?

  Uit analyses blijkt dat bezoekers van onze site het meest zoeken naar de gegevens van advocaten. Daarom besteedde de OVB extra aandacht aan de zoekfunctie. Op advocaat.be kan de bezoeker nu ook via trefwoorden een advocaat zoeken. Het kan dus nuttig zijn om uw voorkeurmateries na te kijken, want die zijn aan de trefwoorden gekoppeld.

 • Projecten Diplad 2016, een stand van zaken

  Diplad, de IT-leverancier van de OVB, stelt jaarlijks een projectenoverzicht op dat de OVB goedkeurt. Ontdek hier welke projecten nog op de to-do-lijst van Diplad staan en wat hun stand van zaken op dit moment is.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Beperkte openingsuren griffies vredegerechten Leuven: OVB verontrust

  De OVB vernam dat de griffies van enkele Leuvense vredegerechten voortaan in de namiddag gesloten zullen zijn. Zij is hierdoor verontrust en zal contact opnemen met de bevoegde instanties.

 • OVB-persoverzicht 12/05/2016 - 21/05/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Loop voor CliniClowns tijdens de Advocatenrun!

  Loop mee tijdens de Advocatenrun op 5 juni en steun zo Advocaten Zonder Grenzen en de CliniClowns!

  Bekijk het volledige programma en schrijf u in via www.advocaat.be/advocatenrun.

 • Algemene vergadering 18 mei 2016: over specialisaties en vreemd kapitaal

  Op de voorlaatste vergadering van dit gerechtelijk jaar zette de algemene vergadering nog enkele belangrijke beleidslijnen uit.

 • OVB organiseert: hervorming juridische tweedelijnsbijstand

  De OVB houdt eind mei/begin juni een Ronde van Vlaanderen. Ze gaat langs bij alle Vlaamse balies om u de op til zijnde wetswijzigingen aangaande de juridische tweedelijnsbijstand toe te lichten.

 • Nieuwe advocaat.be: mobieler en gebruiksvriendelijker

  De vernieuwde website advocaat.be is klaar! Hij heeft een hedendaagse look gekregen, is mobiel consulteerbaar (pc, tablet, smartphone) en vooral: hij is aangepast aan de noden van de bezoekers. Ontdek hem zelf op www.advocaat.be.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Stand van zaken Potpourri III en IV

  Inmiddels werd het derde potpourriwetsontwerp goedgekeurd door het parlement en heeft de studiedienst van de OVB zijn commentaar bezorgd op het voorontwerp van de vierde potpourriwet aan de minister van Justitie. Ook de hervorming van het Strafwetboek is uit de startblokken geschoten.

 • OVB strijdt voor correcte definitie vrij beroep

  Samen met de andere juridische actoren blijft de OVB bij de minister van Justitie volop ijveren voor een correcte definitie van het vrij beroep in het handels- en economisch recht, die beantwoordt aan de belangen van de beroepsgroep en de rechtzoekenden.

 • OVB-persoverzicht 27/04/2016 - 29/04/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Wat deed Diplad in 2015?

  Cvba Diplad werd opgericht op 19 december 2014 met als opdracht de advocatuur de digitale toekomst binnen te loodsen. Het heeft de ambitie dagelijkse taken van de advocaat en zijn medewerkers via digitalisering te vereenvoudigen. Dankzij Diplad zullen de advocaten met alle actoren binnen justitie elektronisch en in alle veiligheid en vertrouwen gegevens kunnen uitwisselen.

  Gisteren vond de jaarlijkse algemene vergadering van de cvba plaats.

 • Fiscale fiche 281.50 - vergoeding juridische tweedelijnsbijstand online

  De fiscale fiche 281.50 aanslagjaar 2016, inkomsten 2015, voor de vergoedingen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand staat online op het privaat luik.

 • Algemene vergadering 27/04/2016

  Een nieuwe website: de algemene vergadering kreeg de primeur! Verder besprak ze de verkiezingen, samenstelling en werking van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

 • Advocatenrun: voorinschrijven nog mogelijk tot en met 27 mei!

  Voorinschrijven voor de Advocatenrun van zondag 5 juni kan nog tot en met vrijdag 27 mei.
  Bekijk het volledige programma op www.advocaat.be/advocatenrun en schrijf snel in (sommige activiteiten hebben een maximum aantal deelnemers).

 • DBB Law en Stibbe: sportiefste kantoren van Vlaanderen?

  Net als vorige jaren vindt tijdens de Advocatenrun een kantorencompetitie plaats. Strijdt uw kantoor mee om de eerste plaats?

 • Vergoedingen juridische tweedelijnsbijstand

  Op 19 april 2016 heeft de OVB de pro-Deovergoedingen voor de advocaten uitbetaald voor de waarde van het punt aan 25,02 euro.

 • Evaluatie werking familierechtbanken

  De familierechtbanken bestaan inmiddels sinds 1 september 2014, maar de nieuwe wetgeving blijkt in de praktijk geen onverdeeld succes. Zowel de commissie familierecht van de OVB als het UC Leuven-Limburg werkt momenteel aan een grondige evaluatie van de familierechtbanken.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Neerleggen conclusies: van e-deposit naar DPA-deposit

  Justitie heeft onlangs een e-deposit service ter beschikking gesteld aan de burger en de advocaat. E-deposit is een grote stap vooruit op de weg naar digitalisering van justitie maar heeft voor de advocatuur wel enkele nadelen. Diplad werkt aan een DPA-deposit dat volledig beantwoordt aan de noden van de advocatuur.

 • Stand van zaken integratie DPA en kwaliteitslabel advocatensoftware

  De leveranciers van advocatenpakketten zijn volop bezig om de diensten op het DPA te integreren in hun software. Hier krijgt u een overzicht met een stand van zaken van de verschillende pakketten en hun kwaliteitslabel. De pakketten Advodata, BaseNet Advocatuur en Toga kregen een gouden label. Flexsoft en Cicero Law Pack een zilveren. De andere softwareleveranciers zijn nog bezig met de integratie. Wij houden u via OrdeExpress verder op de hoogte.

 • Auditbrieven en beroepsgeheim van de advocaat: omzendbrief IBR

  Krijgt u naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar de vraag van uw cliënt of van zijn bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over bepaalde zaken waarin u uw cliënt bijstaat of heeft bijgestaan? Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft hierover zopas een omzendbrief uitgevaardigd met instructies aan zijn leden.

 • Balie Limburg, vierde grootste balie!

  Met trots meldden stafhouders Dirk Van Coppenolle en Erik Schellingen aan de OVB het gunstig verloop van de constituante van balie Limburg van 18 april 2016.

 • Stel u kandidaat voor het advocatenparlement!

  Bouw mee de toekomst van de advocatuur uit en stel u kandidaat voor de algemene vergadering van de OVB.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB organiseert: hervorming tweedelijnsbijstand

  De OVB houdt eind mei/begin juni een Ronde van Vlaanderen. Ze gaat langs bij alle Vlaamse balies om u de op til zijnde wetswijzigingen aangaande de juridische tweedelijnsbijstand toe te lichten.

 • Draaiboek taxatie achterstallige pro-Deovergoedingen

  Door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2016 komen pro-Deovergoedingen voortaan in aanmerking voor taxatie als afzonderlijk belastbare achterstallen en kunnen ze worden belast tegen het gemiddelde belastingtarief dat geldt voor de andere inkomsten van hetzelfde jaar in plaats van het hoogste progressieve tarief.

  De commissie fiscaal recht van de OVB heeft hierover een uitvoerig draaiboek opgesteld en stelt een model van bezwaarschrift en verzoek tot ambtshalve ontheffing ter beschikking, en een tabel voor de berekening van de achterstallen.

 • Nieuw protocol curatoren-OVAM ondertekend

  Op 18 maart 2016 werd te Mechelen het nieuwe protocol curatoren-OVAM ondertekend door voorzitter Matthys en de administrateur-generaal van de OVAM. In vergelijking met het oude protocol is de draagwijdte aanzienlijk uitgebreid.

 • Oproep kandidaten bestuurders Solidariteitsfonds

  Kandidaat-bestuurder voor het Solidariteitsfonds? Bezorg de OVB dan uw motivatiebrief en CV. Op 18 mei 2016 zal de algemene vergadering van de OVB 6 bestuurders van het Solidariteitsfonds aanwijzen.

 • Algemene vergadering 23 maart 2016

  Wordt de werking van de OVB gewijzigd? En hoe ver staat het met de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand?

 • OVB protesteert tegen arrestatie Turkse advocaten

  Midden maart werden verschillende Turkse advocaten gearresteerd. De OVB verwoordde haar protest in brieven naar president Erdogan, premier Michel, minister Reynders en mevrouw Modreghani, Hoge vertegenwoordiger bij de Europese Unie.

 • OVB-persoverzicht 18/03/2016 - 06/04/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatie in strafzaken 2016

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016 in Brussel en Gent. Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten die opleiding volgen.

  Schrijf nu in via het privaat luik!

 • Schrijf u nu in voor de Advocatenrun op 5 juni!

  Op zondag 5 juni 2016 organiseert de Orde van Vlaamse Balies haar zevende Advocatenrun.

  Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag weer voor onze sportieve kantoor- en familiehappening. Loop, wandel of fiets mee en geniet de hele dag van lekker eten en drinken. De OVB heeft enkele nieuwigheden in petto.

  Inschrijven kan vanaf vandaag via www.advocaat.be/advocatenrun.

 • Opzoekingen Rijksregister, de voordelen voor uw praktijk

  Via het Digitaal Platform voor de Advocaat kan u rechtstreeks een opzoeking doen in het Rijksregister. Dat brengt heel wat voordelen mee voor uw praktijkuitoefening.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • De wankele balans tussen veiligheid en vrijheid

  In de eerste Ad Rem van dit jaar (met nieuwe lay-out!) debatteren Leen Vermeulen, Sarah Smeyers, Bleri Lleshi en Stefan Sottiaux over grondrechten, dagjespolitiek en de verantwoordelijkheden van advocaten bij radicalisering en terrorisme.

  Verder ook nog: mr. Marieke Wyckaert op de stoel over het glazen plafond, digitale marketing in een advocatenkantoor en een overzicht van de ingrijpende veranderingen van potpourri I.

 • OVB-persoverzicht 03/03/2016 - 10/03/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatie in strafzaken 2016

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016 in Brussel en Gent. Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten die opleiding volgen.

  Schrijf nu in via het privaat luik!

 • Advocaat-generaal Hof van Justitie: opheffing btw-vrijstelling advocaten niet strijdig met Europees recht

  In haar conclusie van 10 maart 2016 in de hangende btw-zaak van de OVB en andere partijen voor het Hof van Justitie beoordeelt de advocaat-generaal de Belgische afschaffing van de btw-vrijstelling voor advocatenhonoraria niet als strijdig met het Europees recht. In welke mate het Hof de conclusie van de advocaat-generaal zal volgen, moet nog blijken. Daarna is het Grondwettelijk Hof opnieuw aan zet.

 • Stand van zaken btw-listing

  Bij de naderende deadline om de btw-listing in te dienen herbevestigt de OVB haar eerdere standpunt dat advocaten moeten kiezen tussen de naleving van hun beroepsgeheim en de btw-verplichtingen. Tevens wijst ze erop dat de rechter zich nog ten gronde moet uitspreken.

 • Overeenkomst Reprobel - Orde van Vlaamse Balies

  De Orde van Vlaamse Balies sloot opnieuw een overeenkomst met Reprobel, voor 2016 tot en met 2018. Zo betaalt de OVB voor alle Vlaamse advocaten de evenredige vergoeding die is opgenomen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor 2016 is dat € 70.460,18. Opgelet: de forfaitaire vergoeding behoort daar niet onder.

 • Algemene vergadering 24 februari 2016: bepalingen media

  De algemene vergadering besliste op 24 februari 2016 over een voorstel tot wijziging van de bepalingen "media" van de Codex Deontologie voor Advocaten. Lees hier het verkort verslag.

 • OVB organiseert: roadshow Potpourri II - veranderingen voor de advocaat in strafzaken

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert een reeks specifieke vormingen rond de tweede Potpourriwet.

  Schrijf u nu in en ontdek de belangrijkste veranderingen voor de strafrechtadvocatuur. Mr. Tom De Meester, advocaat te Antwerpen en al jarenlang lid van de OVB-commissie strafrecht, loodst u doorheen de voornaamste wetswijzigingen.

  Er is erkenning aangevraagd voor 2 juridische punten. De deelnameprijs bedraagt 50 euro.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 24/02/2016 - 02/03/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Uw voordelen met de diensten op het DPA

  Via het Digitaal Platform voor de Advocaat hebt u rechtstreekse toegang tot het Rijksregister, CBB en Graydon. Aanmelden met uw elektronische identiteitskaart is verplicht, gezien de gevoelige informatie waartoe u toegang krijgt, maar u haalt er ook veel voordelen uit.

 • Juridische tweedelijnsbijstand en overheidsvergoedingen: factuur opstellen?

  Moet de advocaat die prestaties heeft verricht in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand een factuur opstellen?

 • Oproep kandidaturen Federale Bemiddelingscommissie

  Er verscheen een nieuwe oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de algemene commissie van de Federale Bemiddelingscommissie in het Belgisch Staatsblad.

 • OVB-persoverzicht 04/02/2016 - 15/02/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Interview met Koen Lenaerts, president van het Europees Hof van Justitie

  Advocaten worden beschouwd als ondernemers. Wat zijn de gevolgen daarvan? Advocatennet.be vroeg het op de OVB-nieuwjaarsreceptie aan prof. Koen Lenaerts.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Studiedagen Bodemverontreiniging & faillissement

  Dit voorjaar organiseren de Commissies Curatoren en Publiekrecht van de OVB in samenwerking met het Genootschap Advocaten Publiekrecht, OVAM en Die Keure drie studiedagen over bodemverontreiniging en faillissement naar aanleiding van het nieuwe Protocol Curatoren-OVAM.

 • Rechtsbijstandsverzekering: mandaat bestuurders OVB

  Minister van Justitie Koen Geens wil een globale rechtsbijstandsverzekering voor particulieren promoten. Op de algemene vergadering van 27 januari 2016 werd mandaat gegeven aan de bevoegde bestuurders om te overleggen met het kabinet van de minister van Justitie.

 • Voorstel waarde punt juridische tweedelijnsbijstand 2014-2015

  Begin deze week werd het voorstel van de waarde van het punt overgemaakt aan de minister van Justitie voor de prestaties geleverd door advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand 2014-2015.

 • Vier grote uitdagingen voor het beroep

  Voorzitter Dominique Matthys sprak in zijn nieuwjaarstoespraak over de vier grote beroepsuitdagingen voor de nabije toekomst: overleven in een vrije juridische markt, kwaliteitsbewaking, een rol spelen bij de alternatieve geschillenregeling en collectief investeren in de digitale revolutie.

  Bekijk hier de filmreportages van de nieuwjaarsreceptie.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Advocaten werkzaam in het kader van detachering

  De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies keurde op 27 januari 2016 het reglement goed tot invoeging van afdeling III.1.9 i.v.m. werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex Deontologie voor Advocaten.

  Wat onder detachering wordt verstaan, wat u moet doen of niet mag doen, leest u hier.

 • Auditbrieven en beroepsgeheim van de advocaat

  Krijgt u naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar de vraag van uw cliënt of van zijn bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over bepaalde zaken waarin u uw cliënt bijstaat of heeft bijgestaan? De OVB informeert u over wat mag en wat niet mag, gelet op uw beroepsgeheim.

 • Algemene vergadering 27 januari 2016

  De algemene vergadering keurde bepalingen goed over de detachering van advocaten.

 • Notificaties privaat luik: info te laat?

  De OVB en de balies maken gebruik van het privaat luik om berichten aan de advocaten te verzenden. Die berichten geven u nuttige informatie (bv. de rol van bepaalde rechtbanken,...) en kunnen zowel aan specifieke deelgroepen (bv. commissies, balies, ... ) als aan alle advocaten gericht zijn.

  U beslist zelf hoe vaak u die notificaties ontvangt: wekelijks, dagelijks of helemaal niet. Kies bij voorkeur voor 'dagelijks' zodat u tijdig de informatie over rollen ontvangt.

 • Oproep kandidaten Commissie van experts discriminatiebestrijding - bis

  Inmiddels verscheen in het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2016 de eerder aangekondigde oproep voor kandidaten voor de Commissie van experts discriminatiebestrijding. Kandidaten worden gevraagd om zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de OVB.

 • Model betalingsopdracht Deposito- en Consignatiekas

  Curatoren krijgen een eenvoudig elektronisch in te vullen model van betalingsopdracht voor faillissementsdossiers.

 • Nieuwe website Diplad

  Gisteren zag www.diplad.be het levenslicht. Een eigen website om de missie, visie en projecten van Diplad in de kijker te stellen en zo de advocaat op de hoogte te houden van wat Diplad allemaal verwezenlijkt.

 • Toegang tot het Digitaal Platform voor de Advocaat via uw eigen advocatensoftware

  Alle leveranciers van advocatensoftware kregen de mogelijkheid de diensten die nu al beschikbaar zijn via het Digitaal Platform (DPA), te integreren in hun software. Hier volgt een stand van zaken.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 12/01/2016 - 16/01/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Vertegenwoordiging Belgische advocatuur bij de CCBE wordt versterkt

  Het nieuwe jaar brengt nieuwigheden van alle aard met zich mee. Zo wordt sinds 1 januari van dit jaar de Belgische delegatie bij de CCBE versterkt door Twyla Quéva. Samen met Anne Jonlet zal ze de belangen van de Belgische advocatuur in de Europese sferen behartigen.

 • OVB-persoverzicht 18/12/2015 - 05/01/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Start Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur

  Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur onder de naam Ligeca. Ligeca is gekwalificeerd om buitengerechtelijk geschillen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen.

 • Verslag algemene vergadering 16/12/2015

  Komen er nieuwe bepalingen inzake media en detachering van advocaten?

 • Geïntegreerde versie Codex Deontologie voor Advocaten 2.0

  Op 1 januari 2016 traden een aantal nieuwe of gewijzigde bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten in werking. U vindt de geïntegreerde versie van de Codex hier terug.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 10/12/2015 - 17/12/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Voordeligere tarieven voor rapporten Graydon op het DPA

  Omdat er veel Graydonrapporten opgevraagd worden via het DPA, kan Diplad vanaf 1 januari 2016 de rapporten tegen aantrekkelijkere voorwaarden aanbieden.

  Weldra zal u ook gegevens van buitenlandse ondernemingen via het DPA kunnen consulteren. Meer hierover in een volgende OrdeExpress.

 • 1 januari 2016: nieuwe bepalingen Codex van kracht

  Op 1 januari 2016 treden een aantal nieuwe of gewijzigde bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten in werking. Lees hier alle wijzigingen over o.a. de opvolging van advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en Salduz, de permanente vorming en de stage.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Is de advocaat-ondernemer wel ondernemend genoeg?

  In de laatste Ad Rem van 2015 leest u alles over de (soms gespannen) relatie tussen advocatuur en bedrijfsleven, neemt Luc Vanheeswijck afscheid van de commissie fiscaal recht en krijgt u een praktisch voorbeeld om aan uw informatieverplichtingen in het kader van de Dienstenwet te voldoen.

 • OVB organiseert: 2 studienamiddagen "Bijzondere topics deontologie"

  Meer weten over enkele bijzondere topics binnen de deontologie van de advocaat?

  Kom op 14 januari 2016 naar de studienamiddag over briefwisseling en huiszoeking (2 juridische punten) en/of op 21 januari over beroepsgeheim en advocaat en media (3 juridische punten).

  Meer praktische informatie vindt u in de folders (opgelet: lokaalwijziging: lokaal 2102).

 • Lid worden van de examencommissie buitenlandse diploma's?

  EU-onderdanen die in een andere Europese lidstaat hun master in de rechten hebben behaald en die zich willen inschrijven aan een Vlaamse balie moeten de bekwaamheidsproef afleggen. De examens worden afgenomen door een examencommissie en voor die commissie is de OVB nog op zoek naar 2 nieuwe leden. Geïnteresseerd?

 • Handleiding elektronische btw-aangifte curatoren in Intervat

  De Intervat-applicatie is bijzonder handig voor de elektronische btw-aangifte van curatoren. In dit artikel leest u enkele aandachtspunten en vindt u een volledige gebruikershandleiding, die tot stand kwam met de medewerking van de commissie curatoren van de OVB.

 • Zin om de OVB-studiedienst te komen versterken?

  De studiedienst is op zoek naar twee juristen. Interesse?

 • OVB-persoverzicht 18/11/15 - 28/11/15

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Handleiding punten permanente vorming

  Elke advocaat moet zich regelmatig bijscholen in juridische en praktijkondersteunende materies. Dat kan door cursussen te volgen - al dan niet erkend door de OVB - te doceren of te publiceren en zo punten permanente vorming te verzamelen.

  Punten aanvragen, ingeven en opvolgen, gebeurt volledig digitaal, via de module permanente vorming op het privaat luik. U kan op elk ogenblik opleidingen die u interesseren zoeken, u hiervoor inschrijven en uw puntentotaal consulteren.

  Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?

 • Beleidsnota Justitie - de studiedienst maakt de balans op

  De uitvoering van het Justitieplan is volop aan de gang. In zijn beleidsnota geeft de minister van Justitie een stand van zaken op van wat reeds werd gerealiseerd en etaleert hij zijn ambities voor de volgende jaren. De studiedienst heeft de aspecten die voor de advocatuur het meest relevant zijn, samengevat in een omstandige nota.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Verslag algemene vergadering 25 november 2015

  Wordt de Vlaamse advocatuur binnenkort anders georganiseerd?

 • Nacht van de Ondernemer: we zijn er klaar voor!

  Vannacht geeft een team advocaten van 22 tot 6 uur juridisch advies aan ondernemers, naar aanleiding van de Nacht van de Ondernemer. Zij zullen ervoor zorgen dat die ondernemers voortaan een betere nachtrust krijgen. Ontdek hier welke advocaten deelnemen en bekijk alvast onze filmpjes.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 4/11/2015 - 14/11/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • VOBA's nieuw arbitragereglement

  Op 27 oktober 2015 trad het nieuwe VOBA-arbitragereglement in werking. Dat stelt arbitrage bij VOBA in een volledig nieuw daglicht!

  Lees er hier meer over.

 • Hou uw mailbox in de gaten: mailing over Potpourri I komt eraan!

  Op 19 oktober 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie. Die wet heeft verstrekkende gevolgen voor de burgerlijke procedure. U krijgt in de loop van volgende week een mailing van de OVB om die gevolgen te duiden.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Nacht van de Ondernemer: nieuwe campagne gelanceerd - doet u ook mee?

  Gisteren werd in het VTM-journaal de campagne voor de Nacht van de Ondernemer gelanceerd.

  Tijdens de nacht van 19 op 20 november organiseert de Orde van Vlaamse Balies een actie voor ondernemers.
  86 % van hen ligt vaak wakker over zijn zaak, 10 % daarvan piekert over juridische problemen. Daarom wil de OVB ondernemers duidelijk maken dat ze voor veel van die problemen bij een advocaat terechtkunnen en zo ook veel problemen kunnen voorkomen.

  Ondernemers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een afspraak met een advocaat via nachtvandeondernemer.org.
  Wij zoeken nog advocaten die die nacht mee advies willen geven.

 • Algemene vergadering 28/10/2015

  Komt er een wijziging van de bepalingen van de Codex over media? En wat met de detachering van advocaten?

 • Autostickers

  Wilt u een autosticker met het logo van de Orde van Vlaamse Balies en de vermelding “advocaat”? Vraag ernaar bij uw baliesecretariaat.

 • OVB op facebook

  Word vriend van de Orde van Vlaamse Balies! Lees op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies het laatste nieuws en de persberichten van de OVB en bekijk er de foto’s en filmpjes van evenementen.

 • Benieuwd wat de OVB in 2014 zoal deed?

  Neem dan een kijkje op http://ovb-jaarverslag.be/.

 • OVB-studentenprijs

  Maakt uw masterscriptie kans op de OVB-studentenprijs van 2 500 euro?

 • Btwat?

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten sinds 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. Hier leest u de belangrijkste dingen die u moet weten als advocaat-stagiair.

 • Wegwijs aan de balie

  Elke advocaat-stagiair ontving bij zijn inschrijving het welkomstboek "Wegwijs aan de balie". De Orde van Vlaamse Balies wil met dat boek de eerstejaarsstagiairs bijstaan tijdens hun eerste jaren aan de balie. Voor vragen over de stage kunt u ook steeds terecht op www.advocaat.be/stage of op de stagelijn van de OVB op het nummer 02 227 54 73. Hier lichten wij enkele aspecten voor u toe.

 • Diplad en haar DPA (Digitaal Platform voor de Advocaat)

  Cvba Diplad is de dochterorganisatie van de OVB, die de IT-noden van de OVB, de 14 Nederlandstalige balies en de 10 000 advocaten opvolgt en ondersteunt, maar ook – en vooral – werk maakt van een doorgedreven elektronische communicatie met justitie. Daarvoor ontwikkelde ze afgelopen jaar het DPA, het Digitaal Platform voor de Advocaat.

 • www.advocaat.be

  De publieke website van de Orde van Vlaamse Balies bevat allerhande informatie over (het beroep van) de advocaat. U vindt er niet alleen informatie over de OVB zelf, maar ook concrete info over onder andere Salduz, witwaspreventie en uw collectieve en sociale voorzieningen. Het publiek luik is bovendien erg handig om de adresgegevens van een confrater of balie op te zoeken. Ook de Codex Deontologie voor Advocaten van de OVB, de standpunten die de OVB inneemt en de persberichten die ze uitstuurt, vindt u er terug.

  De website is toegankelijk voor het publiek.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering stippelt de grote beleidslijnen uit van de Orde van Vlaamse Balies. Zij komt minstens achtmaal per gerechtelijk jaar samen. De 14 Ordes verkiezen de 79 leden van het ‘advocatenparlement’.

 • Wat en wie is de OVB?

  De Orde van Vlaamse Balies is de overkoepelende beroepsorganisatie van de 14 Nederlandstalige balies en dus van alle 10 000 Vlaamse advocaten. Ze ijvert voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling en gaat voortdurend na welke zaken de praktijkuitoefening kunnen bevorderen. Ze pleegt zowel binnen de eigen beroepsgroep als met verschillende overheden overleg over alle onderwerpen die voor de rechtzoekenden en de advocatuur van belang zijn. De OVB vaardigt eigen reglementen uit die bindend zijn voor alle advocaten. Die zijn gebundeld in de Codex Deontologie voor Advocaten.

  De raad van bestuur van de OVB telt acht leden. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor een departement.

 • Woord van de voorzitter

  Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, heet u welkom.

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar u, als pas ingeschreven advocaat-stagiair, en zit boordevol nuttige en praktische informatie voor de start van uw advocatencarrière.

 • Hervorming collectieve schuldenregeling

  De collectieve schuldenregeling moet efficiënter en maatschappelijk relevanter worden. Daarom stelde de OVB aan minister Geens een hervormingsplan collectieve schuldenregeling voor, met wetswijzigingen en een digitaal platform.

 • Big Brother Awards: OVB wint publieksprijs met gulzige apps

  Op 15 oktober organiseerde de Liga voor de Mensenrechten voor de vijfde keer haar Big Brother Awards. Daarmee wil de Liga aandacht vragen voor het belang van privacy en de dagelijkse schendingen ervan door overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en individuen. De OVB won de publieksprijs met haar nominatie van de mobiele apps.

 • Samen een nachtje "doordoen" voor de ondernemer?

  Ja, u heeft het goed gelezen! Wij zijn op zoek naar enthousiaste advocaten om advies te geven tijdens de Nacht van de Ondernemer. In de nacht van 19 op 20 november organiseert de Orde van Vlaamse Balies een callcenteractie voor ondernemers. Zij liggen vaak wakker van allerlei problemen in hun bedrijf. Allesbehalve bevorderlijk voor een goede nachtrust. Met een heel team advocaten zorgt de OVB ervoor dat ondernemers die nacht van 22 tot 6 uur met al hun vragen over arbeidscontracten, milieuvergunningen, sociale zekerheid, slechte betalers enz. bij ons terechtkunnen. Wilt u meedoen?

 • OVB-persoverzicht 14/10/2015 - 21/10/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Nieuwe samenstelling tuchtraden voor advocaten

  Overeenkomstig de artikelen 457 en 465 Ger.W. werden de tuchtraden en de tuchtraad van beroep voor advocaten opnieuw samengesteld voor de komende drie gerechtelijke jaren (2015 – 2018). U vindt de nieuwe samenstelling van elke tuchtraad bij de documenten.

 • Adviezen deontologie

  De Orde van Vlaamse Balies publiceert nieuwe adviezen (nrs. 443- 539) van het departement deontologie op het privaat luik van haar website.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB organiseert: Tuchtprocedure voor advocaten

  Meer weten over het tuchtonderzoek? Kom naar de studienamiddag van 4 november.

  De studienamiddag levert 3 juridische punten op.
  Meer praktische informatie vindt u in de folder.

  Weet alvast dat u in januari ook kunt deelnemen aan twee studienamiddagen over deontologie: enerzijds over briefwisseling en huiszoeking bij advocaten en anderzijds over het beroepsgeheim in het algemeen en het beroepsgeheim bij fiscale en btw-controle en over advocaat en media. Meer info volgt!

 • Advocatenrun 2016: nieuwigheden

  Zondag 5 juni 2016 vindt de zevende editie van de Advocatenrun plaats. We houden vast aan de klassieke succesformule, maar introduceren ook enkele nieuwigheden...
  Benieuwd? Ontdek ze hier.

 • Wijzigingen Codex Deontologie voor Advocaten

  Op 30 september 2015 publiceerde het Belgische Staatsblad enkele wijzigingen in de Codex Deontologie voor Advocaten, o.a. over de stage, de permanente vorming en de opvolging van advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en Salduz.

  U leest hier alle wijzigingen.

  Ze treden in werking op 1 januari 2016. Begin volgend jaar wordt een gecoördineerde versie van de Codex uitgebracht.

 • OVB-persoverzicht 23/09/2015 - 07/10/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Fiscale aftrekbaarheid tussenkomst baliebijdrage

  De tussenkomst van een advocatenkantoor of de stagemeester in de baliebijdrage van een advocaat vormt niet langer een belastbaar inkomen voor die advocaat. Zo stelt de fiscus in de Circulaire AAFisc nr. 34/2015 van 3 september 2015. Daarmee breidt hij de regeling die reeds bestond voor accountants en belastingconsulenten uit naar andere vrije beroepen.

 • DPA: bekijk de instructiefilmpjes en leer hoe u aan de slag kunt

  Alle Vlaamse advocaten kunnen via het DPA opzoekingen doen in het Rijksregister, CBB en bij Graydon. 3 instructiefilmpjes begeleiden u daarin: hoe meldt u zich aan, hoe zoekt u gegevens op en hoe wijzigt u uw instellingen op het DPA?

  Bekijk de filmpjes in het artikel.

  Nog vragen? U kunt nog inschrijven voor de opleidingen in oktober.

 • OVB zoekt: jurist studiedienst (specialisatie: vennootschappen e.a.)

  Zin om de OVB-ploeg te komen versterken? Wij zijn momenteel op zoek naar een jurist voor de studiedienst, met als specialisatie: vennootschapsrecht, handels-, insolventie-, economisch en financieel recht, consumentenrecht e.d.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Patroons nemen hun stagiairs onder de loep in Ad Rem

  In de voorlaatste Ad Rem van 2015 nemen 4 stagemeesters hun stagiairs en de stage onder de loep.
  U leest er ook hoe u het best omgaat met stress en een burn-out kunt voorkomen, wat het nieuwe arbitragereglement van VOBA zo innovatief maakt en de avonturen van 5 stagiairs die vorig jaar naar het buitenland trokken om er hun stage te vervolledigen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Toespraak voorzitter Matthys: dringend inspelen op evoluties met oog op de balie van de toekomst

  In zijn toespraak, naar aanleiding van de eerste algemene vergadering, kijkt voorzitter Dominique Matthys kritisch terug op allerlei evoluties waarop de advocatuur in het verleden te weinig heeft ingespeeld.

  De advocaat vrije-beroeper werd ondernemer, het pleitmonopolie van de advocaat staat steeds meer onder druk en grote buitenlandse spelers palmen kantoren in. Hij roept de algemene vergadering dan ook op om dringend mee te werken aan de balie van de toekomst.

 • Geen fiches 281.50 meer voor RPV en terugbetaling kosten cliënten

  Voortaan eist de fiscus niet meer dat fiches 281.50 opgesteld worden voor rechtsplegingsvergoedingen en terugbetalingen van kosten die de advocaat op zijn derdenrekening ontvangt en die hij aan zijn cliënt moet doorbetalen. Daarmee bevestigt hij het OVB-standpunt dat het in beide gevallen niet om beroepsinkomsten gaat in hoofde van de advocaat.

 • Opleiding over toegang digitale diensten op het DPA

  Op 2 en 16 oktober 2015 kunt u in Brussel een opleiding volgen over het gebruik van het DPA en zijn digitale diensten:
  - hoe meldt u zich aan op het DPA?
  - hoe doet u een opzoeking in het Rijksregister?
  - hoe beheert u uw facturen?

  Elke deelnemer krijgt een OVB/Diplad eID-kaartlezer.

 • Verslag algemene vergadering 23/09/2015

  De algemene vergadering startte haar nieuwe werkingsjaar. Binnenkort verschijnen in het Belgisch Staatsblad enkele wijzigingen aan de Codex Deontologie voor Advocaten.

 • OVB-persoverzicht 11/09/2015 - 19/09/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Première: voorzitter Matthys spreekt mercuriale uit bij arbeidshof Brussel

  Voor zijn openingszitting nodigde het arbeidshof van Brussel voorzitter Dominique Matthys uit. Een première!

 • Herwerkt OVB-standpunt potpourri I in Kamercommissie Justitie

  In haar standpunt reageert de OVB instemmend op enkele voorstellen uit het eerste potpourriwetsontwerp. Op andere voorstellen, zoals de veralgemening van de alleenzetelende rechter, uit ze echter kritiek. Op 1 september bezorgde de OVB dat herwerkte standpunt aan de Kamercommissie en het kabinet Justitie.

 • OVB-persoverzicht 31/08/2015 - 05/09/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Vind uw weg op het Digitaal Platform (DPA) met de handleiding

  Sinds 1 september 2015 kunt u de online diensten van het Rijksregister en het CBB enkel raadplegen via het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA) en niet meer via het privaat luik.

  Hulp nodig? Download de uitgebreide handleiding of neem contact op met de service desk via 02 307 70 30 of servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be.

  Op 2 en 16 oktober 2015 worden bijkomende opleidingen georganiseerd in Brussel. De opleiding is gratis en werd erkend voor 1 niet-juridisch punt door de OVB. Elke deelnemer krijgt bovendien een OVB/Diplad eID-kaartlezer. Inschrijven kan via het privaat luik.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Opzoeking in het Rijksregister al vanaf 2,5 euro via het DPA

  Vanaf 1 september 2015 kunt u de online diensten van het Rijksregister en het CBB enkel raadplegen via het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA) en niet meer via het privaat luik.

  Een opzoeking in het Rijksregister op basis van het rijksregisternummer kost via het DPA 2,5 euro. Voor een opzoeking in het CBB betaalt u 5 euro.

 • OVB-persoverzicht 12/08/2015 - 27/08/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 16/06/2015 - 05/08/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Raad van bestuur Orde van Vlaamse Balies

  De raad van bestuur start haar tweede werkingsjaar.

 • Waalse balies: stafhouders en voorzitters Conferenties 2015-2016

  De lijsten 2015-2016 vindt u bij de documenten.

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2015-2016

  U vindt de lijst van de voorzitters van de Conferenties bij de documenten.

 • Openingszittingen 2015-2016

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Stafhouders Vlaamse balies 2015-2016

  Hier vindt u het overzicht van de stafhouders van de Vlaamse balies in 2015-2016.

 • Samenstelling algemene vergadering

  Hier vindt u de samenstelling van de algemene vergadering vanaf 1 september 2015 en de data waarop dat 'advocatenparlement' bijeen komt.

 • Oproep kandidaten CCBE

  Op 23 september 2015 zal de algemene vergadering één lid voor de Belgische CCBE-delegatie aanwijzen.

  Stel u kandidaat!

 • Rijksregister en CBB: vanaf 1 september enkel nog via DPA (niet meer via OVB)!

  Vanaf 1 september zijn de online diensten van het Rijksregister en het CBB enkel toegankelijk via het DPA en niet meer via het privaat luik .

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OrdeExpress zomert

  Tijdens de zomermaanden moet u het wat langer zonder OrdeExpress stellen. Maar geen nood, op 6 en 27 augustus zijn we er weer om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws.

 • Verslag algemene vergadering 24 juni 2015

  Wordt werk gemaakt van een verplichte kwaliteitscontrole? Welke wijzigingen in de Codex zijn op til?

 • Wat waren de hoogtepunten voor de OVB in 2014?

  Lees het op http://ovb-jaarverslag.be.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijkse tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

 • Wegwijs aan de balie - Welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Bureau voor Juridische Bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Stage en beroepsopleiding

  De Codex Deontologie voor Advocaten bundelt alle reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, ook de reglementen stage en beroepsopleiding. Die bevatten bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in de lijst met beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2 500 euro.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • DPA toegankelijk voor alle advocaten - Rijksregister en CBB binnenkort enkel via DPA

  Sinds deze week hebben alle Vlaamse advocaten toegang tot het Digitaal Platform van de Advocaat (DPA) en kunt u - indien u bent ingelogd met eID - Rijksregister, CBB en Graydon online raadplegen.

 • Het Grondwettelijk Hof jubileert

  4 specialisten wagen zich in Ad Rem aan een kritische blik op verleden en toekomst van het Grondwettelijk Hof.

  Verder ook nog:
  - Eerste hulp bij de advocatenbibliotheek
  - Waarom pro-Bonowerk ook financieel een goede zaak kan zijn
  - Een uitgediepte analyse van het Justitieplan
  - Hoe ziet de advocatuur er uit in 2025?

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Hervorming strafprocedure: OVB pleit voor participatief strafrechtelijk onderzoek

  De minister van Justitie wil het strafprocesrecht volledig hervormen. De OVB anticipeert op die ontwikkelingen en presenteert een eigen visie op het strafrechtelijk (voor)onderzoek met een sterk tegensprekelijk karakter en een grote betrokkenheid van de partijen.

 • OVB verzet zich tegen het gebruik van videoconferentie in strafzaken

  In de Kamercommissie Justitie wordt momenteel een wetsvoorstel besproken dat het mogelijk maakt dat aangehouden inverdenkinggestelden via videoconferentie verschijnen voor de raadkamer of de Kamer voor Inbeschuldigingstelling.

  De Orde van Vlaamse Balies wijst het wetsvoorstel af en maakte schriftelijk haar opmerkingen over aan de Commissie Justitie.

 • Advocatenrun: de uitslagen, de foto's en de filmreportages

  Een terugblik op 7 juni met uitslagen, foto's en filmreportages!

 • Algemene vergadering 27/05/2015 en agenda 24/06/2015

  Wordt de beroepsopleiding hervormd?
  Wordt opvolging in pro-Deodossiers gereglementeerd?
  Heeft de advocatuur in België nog toekomst?
  ...

 • OVB-persoverzicht 22/05/2015 - 12/06/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Opleidingssessie: De elektronische procedure bij de Raad van State

  Sinds de invoering van de elektronische procedure bij de Raad van State ondervond een aantal advocaten problemen bij de toepassing ervan. Daarom organiseert de informaticadienst van de Raad van State op woensdag 24 en vrijdag 26 juni 2015 een opleidingssessie over die elektronische procedure.

  Schrijf nu in via het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies.

 • OVB-persoverzicht 22/05/2015 - 03/06/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Uitstel Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur

  Normaal gezien zou op 1 juni de eerste Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) van start gaan. De OVB had haar erkenning tijdig aangevraagd en was startensklaar, maar enkele zaken moeten nog uitgeklaard worden in samenspraak met de FOD Economie.

  Indien de federale consumentenombudsdienst, waar de consument intussen wel al een beroep op kan doen, contact met u opneemt, vragen wij u uw stafhouder, en bij voorkeur ook de OVB, daarvan op de hoogte te brengen, met het oog op de bescherming van het beroepsgeheim.

 • Aftellen naar de Advocatenrun - inschrijven op de dag zelf kan nog

  De voorinschrijvingen zijn inmiddels afgesloten en meer dan 500 sportievelingen zullen zondag aanwezig zijn.
  U kunt ook nog op de dag zelf inschrijven.

  Benieuwd welke tien kantoren strijden voor de kantorencompetitie?

 • OVB organiseert: Bijzondere opleiding jeugdrecht 2015-2016

  Vanaf 8 oktober 2015 gaat voor de zevende keer de "bijzondere opleiding jeugdrecht" van start. De opleiding vindt plaats in Gent en Antwerpen en wordt georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten.

  Schrijf u vanaf maandag 8 juni 2015 in via het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies. Het aantal plaatsen is beperkt.

 • Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur for dummies

  Binnen iets minder dan twee weken treedt de wet houdende de invoeging van Boek XVI, “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen” in werking, en neemt de eerste ombudsman van de Vlaamse Balies zijn mandaat op.

  De Orde van Vlaamse Balies heeft haar erkenning aangevraagd als gekwalificeerde entiteit en wacht momenteel de beslissing van de FOD Economie af.

  Hoe die ombudsdienst werkt en welke bevoegdheden hij krijgt, leest u hier.

 • Tussenkomsten OVB Justitieplan en potpourriwetten

  De minister van Justitie is volop bezig met de omzetting van zijn Justitieplan in wetgeving. Een eerste potpourri-voorontwerp over burgerlijk procesrecht werd reeds goedgekeurd door de ministerraad en wordt nu voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. Een tweede potpourri-voorontwerp over straf(proces)recht volgt binnenkort. De OVB volgt de verschillende ontwikkelingen prioritair op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Voorinschrijven Advocatenrun tot en met 29 mei - kantorencompetitie

  LM&DS bereidt zich blijkbaar al voor op de kantorencompetitie. Confraters van DBB-Law (winnaars van de 12 km, editie 2014) bespiedden hun tegenstanders tijdens intensieve trainingen op het parcours doorheen het park van Tervuren. Volgens hen zijn de lopers van LM&DS nog niet 100 % in vorm en DBB kijkt al reikhalzend uit naar die eerste plaats op het ereschavot. Wie daagt hen uit? Stibbe? Linklaters? Monard-D'Hulst? Mahla? Advoring? Everest Law?

  Loop of fiets mee, voorinschrijven voor de Advocatenrun kan tot 29 mei!

 • Agenda algemene vergadering 27 mei 2015

  Het Advocatenparlement heeft dit gerechtelijk jaar nog een druk programma voor de boeg.
  Opvolging bij pro Deo, minimumvergoeding stagiairs, kwaliteitszorg en statistieken tucht zijn slechts enkele onderwerpen van de algemene vergadering van 27 mei 2015.

 • OVB wint opnieuw reclameprijs

  De Orde van Vlaamse Balies heeft via haar reclamebureau Famous zopas een gouden en zilveren prijs gewonnen bij de Best of Activation Awards.

 • OVB-persoverzicht 07/05/2015 - 21/05/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Digitaal Platform voor de Advocaat wordt verder uitgerold

  Vanaf 12 mei krijgen de advocaten van balies Antwerpen en Dendermonde toegang tot de beveiligde online diensten van het Digitaal Platform voor de Advocaat: het Rijksregister, het Centraal Bestand Beslagberichten en Graydon. Stap voor stap krijgen ook advocaten van de overige balies toegang tot die nieuwe diensten (en binnenkort ook nog andere).

 • Verslag algemene vergadering 25/03/2015

  Hoe wordt de beroepsopleiding hervormd? Komt er een ombudsdienst?

 • OVB-persoverzicht 25/04/2015 - 03/05/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Schrijf nu in voor de Advocatenrun - initiatief Lopen voor Nepal

  Schrijf nu in voor de Advocatenrun op 7 juni via run.advocaat.be!
  Bekijk het volledige programma op advocaat.be/advocatenrun.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-standpunt: statuut pleegouders

  De OVB heeft tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie Justitie op 29 april 2015 haar visie gegeven over de verschillende wetsvoorstellen tot invoering van een wettelijk statuut voor pleegouders.

 • OVB-persoverzicht 26/03/2015 - 23/04/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Uitstel btw-listing belastingplichtige afnemers: nieuwe deadline op 30 april 2015

  Het uitstel dat de Centrale Diensten van de Btw-administratie toestonden om een btw-listing voor belastingplichtige afnemers in te dienen verstrijkt volgende week donderdag. Aangezien er ten gronde weinig veranderd is, vraagt de OVB elke advocaat zich te beraden over wat hij zal doen. Advocaten die voorrang geven aan het beroepsgeheim wordt verzocht de OVB daarvan in kennis te stellen met het oog op mogelijke toekomstige bijstand.

 • Digitaal Platform voor de Advocaat nu echt van start!

  Gisteren kregen de advocaten van balie Oudenaarde als eerste rechtstreeks toegang tot de eerste beveiligde online diensten van het Digitaal Platform voor de Advocaat: het Rijksregister, het Centraal Bestand Beslagberichten en Graydon. Stap voor stap krijgen ook advocaten van de overige balies toegang tot die nieuwe diensten (en binnenkort ook nog andere).

 • Loop of fiets mee met de OVB op 7 juni

  Op 7 juni 2015 organiseert de Orde van Vlaamse Balies haar zesde Advocatenrun.

  Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag weer voor onze sportieve familie- en kantoorhappening. Het wordt een dag vol loopwedstrijden, wandel- en voor de eerste maal ook fietstochten, randanimatie voor de kinderen en lekker eten en drinken.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB bezorgd over achterstand Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  De OVB uit haar bezorgdheid over de achterstand bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en vraagt dat voorrang wordt gegeven aan de behandeling van annulatieberoepen.

 • Opheffing stafhouderlijke injuncties Failmanager

  De injuncties van de 7 stafhouders van het ressort Gent over het gebruik van het programma Failmanager werden vorige week opgeheven na een constructief overleg met de voorzitter van de rechtbank van koophandel Gent. In nauw overleg met de Beleidscel van de minister van Justitie blijft de OVB samen met de stafhouders werken aan de realisatie van het beoogde wettelijke kader.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 12/03/2015 - 21/03/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Nieuwe aanmeldprocedure voor het privaat luik

  Op 2 april gaat het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA) van start!

  Stap voor stap krijgen alle Vlaamse advocaten toegang tot dat nieuwe platform. Alles begint met een nieuwe aanmeldprocedure. Die leidt u op een beveiligde manier naar het privaat luik van de OVB. In de komende weken krijgt u dan rechtstreekse toegang tot de eerste digitale diensten van het DPA, zoals Rijksregister, CBB en Graydon.

 • Btw-listing: vordering OVB in kort geding verworpen

  Op maandag 23 maart heeft de Franstalige Brusselse kortgedingrechter de vordering van AVOCATS.BE verworpen wegens gebrek aan spoedeisendheid. Deze namiddag heeft ook de Nederlandstalige kortgedingrechter de vordering van de OVB verworpen, zij het niet omwille van gebrek aan spoedeisendheid, maar met het argument dat het om een geschil over objectieve rechten zou gaan in plaats van over subjectieve rechten.

 • Modellen bewind: gebruiksvriendelijke versie

  De modellen die de FOD Justitie (en OrdeExpress) reeds eerder ter beschikking stelde als hulpmiddel bij de toepassing van de nieuwe wet op het bewind, werden aangepast en gebruiksvriendelijk(er) gemaakt.

 • Wetsvoorstellen strafbaarstelling pesten: advies OVB

  Momenteel worden in de Kamercommissie Justitie twee wetsvoorstellen besproken die pesten algemeen strafbaar willen stellen. De Orde van Vlaamse Balies nam op verzoek van de Kamercommissie Justitie standpunt in en zond een schriftelijke nota met enkele kritische bedenkingen.

 • Oproep kandidaten Adviescommissie benoeming advocaten bij het Hof van Cassatie

  De OVB moet een advocaat aanwijzen voor de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie.
  Geïnteresseerd? Bezorg uw kandidatuur voor 30 april aan de OVB.

 • Word de eerste ombudsman/-vrouw van de Vlaamse advocatuur

  De Orde van Vlaamse Balies bereidt haar aanvraag voor om te worden erkend als gekwalificeerde entiteit in het kader van boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" van het Wetboek van Economisch Recht.

  Daarom gaat de OVB op zoek naar een ombudsman/ombudsvrouw. Als de aanvraag wordt goedgekeurd start de ombudsdienst op 1 juni 2015 op de zetel van de OVB.

 • OVB-standpunt: Fonds voor tweedelijnsbijstand

  De OVB nam standpunt in over een eventueel Fonds voor de tweedelijnsbijstand. De OVB acht zo'n Fonds een potentieel nuttig instrument om de tweedelijnsbijstand te financieren. De bijdrage aan dat Fonds mag echter niet geleverd worden door een enkele abstracte categorie van burgers, zoals de strafrechtelijk veroordeelden.

 • OVB-persoverzicht van 25/02/2015 - 09/03/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Ad Rem 1-2015: Advocaat en media: journalisten versus advocaten?

  Journalisten en advocaten gaan in Ad Rem 1-2015 met elkaar in debat over de werkbaarheid van het reglement advocaat en media, thans Afdeling III.5.2 van de Codex Deontologie voor Advocaten.

  Daarnaast bespreekt mr. Gert Warson de concrete gevolgen van de invoering van de Europese Richtlijn 2013/48/EU (Salduz bis) en legt gedelegeerd bestuurder van DIPLAD Bruno Vander Stichele uit wat de digitale toekomst voor de advocaat in petto heeft.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Overeenkomst Reprobel - OVB

  Ook met Reprobel heeft de OVB voor 2015 een overeenkomst afgesloten. De OVB betaalt voor alle advocaten de evenredige vergoeding die is opgenomen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Opgelet: de forfaitaire vergoeding (bijvoorbeeld bij aankoop van een fotokopieerapparaat) is daarin niet inbegrepen.

 • Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Juristenvereniging (VJV) - OVB

  Ook in 2015 heeft de OVB een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Juristenvereniging gesloten. Daardoor krijgen advocaten korting bij de activiteiten die door de Vlaamse Juristenvereniging worden georganiseerd en een korting van 10 % op juridische boeken die besteld worden via de VJV-website.

 • Btw: bereid de btw-listing al voor

  Momenteel zijn er nog geen uitspraken gevallen in de kortgedingprocedures van AVOCATS.BE en de OVB. Die worden respectievelijk verwacht op 23 en 26 maart 2015. In die omstandigheden raadt de OVB u aan om alvast uw btw-listing voor te (laten) bereiden, maar nog niet in te dienen. Zo kunt u een boete vermijden indien de kortgedingrechters de OVB en AVOCATS.BE niet volgen.

 • Algemene vergadering 25/02/2015

  De algemene vergadering besprak onder meer de problematiek van de btw op erelonen en kosten gedekt door een rechtsbijstandsverzekering en een voorstel tot wijziging van de bepalingen van de Codex inzake permanente vorming.

 • OVB-persoverzicht 06/02/2015 - 20/02/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB geslaagd voor kmop-audit (kmo-portefeuille)

  De Orde van Vlaamse Balies is opnieuw geslaagd voor de audit voor de kmo-portefeuille. De komende 5 jaar kunnen advocaten die deelnemen aan een opleiding van de OVB genieten van de subsidiemaatregel (50 %) van de Vlaamse overheid.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-standpunt: persoonlijke verschijning bij de familierechtbank

  De OVB pleit ervoor om eerst de werkwijze bij de verschillende familierechtbanken te stroomlijnen en dan pas reparatiewetgeving te stemmen. Dat standpunt over de persoonlijke verschijning voor de familierechtbank bezorgde de OVB aan de leden van de Kamercommissie Justitie. U leest het hier.

 • OVB-standpunt: ouderschapsplan bij echtscheiding

  De OVB nam op 11 februari 2015 deel aan de hoorzitting in de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel tot invoering van een ouderschapsplan bij echtscheiding. De OVB vindt het ouderschapsplan een goed idee, maar acht de noodzakelijkheid van het verplichte karakter ervan niet bewezen. U vindt hier het integrale standpunt van de OVB en het persbericht dat werd uitgestuurd.

 • Nieuwjaarstoespraak en videoverslag nieuwjaarsreceptie OVB

  Op 26 januari hield de OVB haar nieuwjaarsreceptie in het Koloniënpaleis van Tervuren. Bekijk hier het videoverslag van Advocatennet en het interview met minister Geens.

 • Btw - Berekening algemeen verhoudingsgetal 2014

  Voor de berekening van het definitief algemeen verhoudingsgetal 2014 mag de omzet van prestaties waarvoor een beroep werd gedaan op de toegestane overgangsregeling, niet worden meegenomen.

 • Btw - Administratieve vereenvouding btw-identificatie feitelijke verenigingen

  Een wijziging van de samenstelling van de leden van een feitelijke vereniging leidde tot voor kort ambtshalve tot een schrapping van het ondernemingsnummer en bijgevolg ook van het btw-nummer. Voortaan zal een feitelijke vereniging in dergelijke gevallen beide nummers kunnen behouden.

 • Btw-listing en beroepsgeheim

  De OVB heeft de Belgische Staat in kort geding gedagvaard met betrekking tot de verplichting voor advocaten om een btw-listing van hun btw-plichtige cliënten in te dienen, omdat dat een schending van het beroepsgeheim inhoudt. De OVB vraagt advocaten om in afwachting van een uitspraak van de kortgedingrechter voorlopig geen btw-listing neer te leggen.

 • Btw-stelsel verkoop onroerende goederen

  De centrale btw-administratie bevestigde officieus dat de btw op het ereloon van de curator, verschuldigd naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed onder registratierecht, wel degelijk aftrekbaar is in hoofde van de gefailleerde.

 • Tim Opgenhaffen wint OVB-studentenprijs 2014

  Tim Opgenhaffen kreeg op de nieuwjaarsreceptie van 26 januari de OVB-studentenprijs overhandigd van minister Koen Geens. Die prijs, ter waarde van 2 500 euro, reikt de OVB jaarlijks uit aan een scriptie die handelt over de advocatuur of de organisatie en de werking van justitie.

 • OVB-persoverzicht 26/01/2015 - 03/02/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Oproep kandidaten beroepscommissie (beroepsopleiding)

  Op 27 mei 2015 stelt de algemene vergadering van de OVB de nieuwe leden van de beroepscommissie aan.
  Geïnteresseerd? Bezorg uw kandidatuur aan lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be vóór 11 mei 2015.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Geen individueel advies bij departement of commissie deontologie

  Het departement deontologie dient de stafhouders en raden van de Orde van advies. Die adviezen worden ook verspreid onder de overige Vlaamse balies – met goedkeuring van de betrokken opdrachtgevers. Advocaten kunnen met individuele vragen niet terecht bij het departement en richten zich dus tot hun stafhouder.

 • Boek tweede advocatenbarometer te koop

  In "De advocatenbarometer 2012/2013" worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch rechtssociologisch onderzoek naar het profiel van advocaten aan de Vlaamse balies.

  Koop nu uw exemplaar!

 • Websites OVB onbereikbaar? Contacteer ons!

  Indien u sinds 14 januari problemen ondervindt met de toegang tot de OVB-websites, kan u contact opnemen met onze servicedesk op servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be of +32 (0)2 307 70 30.

 • Verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid 2015

  Ook voor 2015 kunt u uw persoonlijk verzekeringsattest downloaden op het privaat luik. Daarin staat dat uw beroepsaansprakelijkheid in eerste rang verzekerd is tot 1 250 000 euro per schadegeval voor de aangeduide beroepsactiviteiten en aan de overeengekomen voorwaarden.

 • OVB-persoverzicht 08/01/2015 - 14/01/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Find-a-Lawyer: op zoek naar een advocaat in Europa?

  Via Find-a-Lawyer, een project van de CCBE, kunnen bezoekers in hun eigen taal zoeken naar advocaten in elk van de deelnemende CCBE-landen.

 • Save the date: Advocatenrun 7 juni 2015

  Houd alvast 7 juni vrij in uw agenda voor de zesde Advocatenrun!

 • 10 jaar OrdeExpress

  OrdeExpress bestaat 10 jaar! Al sinds 2006 houdt de OVB de Vlaamse advocaten op de hoogte van alles wat leeft en beweegt binnen de OVB en bij justitie. Wat is er in al die tijd gewijzigd? Hoe vind ik een vroeger artikel terug?

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatieprocedure strafzaken

  Naar aanleiding van de goedkeuring door Kamer en Senaat van het wetsontwerp 3065 over de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, moeten advocaten - ingevolge het nieuwe artikel 425 §1 Sv. - een opleiding volgen indien ze een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren.

  Het KB in uitvoering van artikel 425 §1 Sv. bepaalt dat de Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE een gezamenlijke opleiding organiseren.

  Voor een goede voorbereiding en inschatting van het aantal deelnemers vragen wij dat wie interesse heeft, zich registreert via het privaat luik (registeren kan nog tot en met zondag 8 februari 2015).

 • OVB bezorgd over mogelijke verhoging griffierechten

  De OVB heeft haar bezorgdheid geuit bij de minister van Justitie over de intentie om de griffierechten te verhogen.

 • OVB-persoverzicht 30/11/2014 - 05/01/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Codex Deontologie voor Advocaten, af te halen bij uw baliesecretariaat

  Sinds 1 januari 2015 is de Codex Deontologie voor Advocaten van de OVB in werking getreden! De Codex vervangt de bestaande OVB-reglementen en houdt nieuwe bepalingen in. Haal uw eigen exemplaar bij uw baliesecretariaat.

 • Algemene vergadering 17/12/2014

  De algemene vergadering keurde het ontwerpbudget 2015 goed en bepaalde de bijdrage 2015 van de advocaat aan de OVB op 365 euro.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Rapportering en controle derdenrekeningen

  Sinds 1 januari 2015 kan u uw derdenrekening voor jaargang 2014 rapporteren.

  De bepalingen over de verhandeling van gelden van cliënten of derden, de rapportering en de controle vindt u terug in de Codex Deontologie voor Advocaten. We zetten hier de belangrijkste punten voor u nog even op een rijtje.

 • Oprichting DIPLAD

  Morgen, op 19 december 2014, ziet cvba DIPLAD het levenslicht. In de schoot van die nieuwe vennootschap wordt het Digitaal Platform voor de Advocaat verder ontwikkeld. DIPLAD zal niet alleen de IT-noden van de Orde van Vlaamse Balies, de 14 Nederlandstalige balies en de 10 000 Vlaamse advocaten opvolgen en ondersteunen, maar ook, en vooral, werk maken van een doorgedreven elektronische communicatie met justitie.

 • Handhaving verbod gebruik Failmanager

  Door de houding van Aginco N.V. tijdens de voorbije weken hebben de stafhouders van de 14 Vlaamse balies op 10 december beslist om hun standpunt i.v.m. Failmanager te handhaven. Curatoren mogen tot nader order geen gebruik maken van het programma. De stafhouders van het ressort Gent hebben in uitvoering daarvan een injunctie aan de leden van hun balie overgemaakt.

 • Btw: uitstel opheffing keuzestelsel bestuurders rechtspersonen

  De inwerkingtreding van de Beslissing nr. E.T. 125.180 wordt alvast met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2016.

 • Collectieve schuldenregeling - is het evenwicht helemaal zoek?

  De collectieve schuldenregeling bekeken vanuit 4 verschillende standpunten. Een advocaat-schuldbemiddelaar, een arbeidsrechter, een incassoadvocaat en iemand van het Netwerk tegen Armoede debatteren in Ad Rem 4-2014 over de complexiteit van de schuldenproblematiek, de rol van de advocaat in een schuldbemiddeling, het evenwicht tussen schuldeiser en schuldenaar en de misbruiken in het systeem.

  Lees er alles over in Ad Rem via www.advocaat.be/adrem.

 • Update modeldocumenten op advocaat.be

  De modelcontracten en formulieren op de OVB-website werden herzien en aan het WER en de btw-regels aangepast.

  U vindt ze terug op www.advocaat.be.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB wint Europese reclameprijs

  De Orde van Vlaamse Balies had eind januari de vernieuwingsoperatie van Radio 1 aangegrepen om zelf uit te pakken met een ludieke stunt. De OVB had immers de domeinnaam 'altijdbenieuwd.be', tevens de nieuwe slogan van Radio 1, voor de neus van Radio 1 weggekocht. Voor die communicatieactie ontvangt haar reclamebureau een bronzen Europese award.

 • Btw: opheffing keuzestelsel bestuurders rechtspersonen & aftrek historische btw

  De Centrale btw-administratie bepaalt in een recente beslissing dat vanaf 1 januari 2015 het keuzestelsel voor bestuurders van rechtspersonen wordt opgeheven. Dat kan gevolgen hebben voor advocaten die hun functievergoedingen voor mandaten binnen de Ordes factureren vanuit een rechtspersoon. Tevens worden een aantal bepalingen uitgevaardigd met betrekking tot het recht op aftrek van historische btw.

 • OVB-standpunt: jeugdsanctierecht

  De OVB heeft aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een nota overgemaakt met daarin de minimale vereisten waaraan het nieuwe Vlaamse jeugdsanctierecht volgens haar moet voldoen.

 • OVB-persoverzicht 30/11/2014 - 01/12/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB organiseert: Advocatenbarometer 2012/2013 - profiel Vlaamse advocaat

  Wat zijn de typische kenmerken van een Vlaamse advocaat?
  Die komt u te weten op een studienamiddag van de Orde van Vlaamse Balies op woensdag 14 januari 2015 in LEUVEN.

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 niet-juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 05/11/2014 - 14/11/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Failmanager niet meer gebruiken

  De OVB roept de betrokken curatoren van het ressort Gent met aandrang op om tot nader order het programma Failmanager niet meer te gebruiken, de algemene verkoopsvoorwaarden niet te aanvaarden en ontvangen facturen niet te betalen en meteen te betwisten.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 28/10/2014 - 01/11/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB vreest dat familierechtbank minder jongeren zal horen

  Het model van het informatieformulier voor het hoorrecht van minderjarigen vanaf 12 jaar bij de familierechtbank zal er in de praktijk toe leiden dat minder jongeren effectief door de rechter gehoord worden dan vroeger. De OVB betreurt dat en kaartte dat aan bij de minister van Justitie.

 • Overzicht OVB-commissies

  Binnen de Orde van Vlaamse Balies zijn verschillende commissies actief die beleidsvoorbereidend werk uitvoeren. In elke commissie zetelen advocaten die een specifieke kennis over of interesse voor een bepaald onderwerp hebben. Hier vindt u een volledig overzicht met de commissies en hun leden.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Implicaties regeerakkoord voor advocatuur

  Het nieuwe regeerakkoord van de regering Michel laat ook de advocatuur niet onberoerd. Over de verdere informatisering van justitie drukte de OVB reeds haar tevredenheid uit in een persbericht, maar ze beklemtoonde daarbij dat een kwalitatieve toegang tot de rechtbank gewaarborgd moet blijven. Detaillectuur legt nog andere onderwerpen bloot die voor de advocatuur prioritair opgevolgd moeten worden.

 • OVB-persoverzicht 10/10/2014 - 18/10/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Lid van een OVB-commissie?

  Gelet op de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering werden ook de commissies vernieuwd. Bovendien wordt vanaf dit gerechtelijk jaar een aanwezigheidslijst bijgehouden die op het einde van het jaar zal worden geëvalueerd.

 • Algemene vergadering 22/10/2014

  Op de algemene vergadering van 22 oktober 2014 bracht de voorzitter van de controlecel derdengelden verslag uit over de werkzaamheden van het voorbije gerechtelijk jaar.

 • Bemiddelen

  Bemiddeling is meer dan ooit dé manier om geschillen op te lossen. VOBA (de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage) wil via bemiddeling en arbitrage een volwaardig alternatief bieden voor geschillenregeling in burgerlijke en handelszaken.

 • OVB organiseert: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten die op 30 september in het Staatsblad werd gepubliceerd, bundelt alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, aangevuld met nieuwe bepalingen.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 8 januari 2015 in KORTRIJK
  donderdag 15 januari 2015 in HASSELT
  donderdag 22 januari 2015 in GENT
  maandag 2 februari 2015 in BRUSSEL
  donderdag 5 februari 2015 in ANTWERPEN

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • Bijstand aan geesteszieken als stageverplichting?

  Aan sommige balies worden advocaten-stagiairs verplicht om deel te nemen aan de permanentie voor geesteszieken. De OVB werkte daarvoor een handige brochure uit over de gedwongen opname van geesteszieken in de psychiatrie. Download de brochure hier!

 • Btwat?

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten vanaf 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. Hier leest u de belangrijkste dingen die u moet weten als advocaat-stagiair.

 • Autostickers

  Wilt u een autosticker met het logo van de Orde van Vlaamse Balies en de vermelding “advocaat”? Vraag ernaar bij uw baliesecretariaat.

 • OVB-studentenprijs

  Maakt uw masterscriptie kans op de OVB-studentenprijs van 2 500 euro?

 • Benieuwd wat de OVB in 2013 zoal deed?

  Neem dan een kijkje op http://ovb-jaarverslag.readz.com/.

 • Wegwijs aan de balie

  Elke advocaat-stagiair ontving bij zijn inschrijving het welkomstboek "Wegwijs aan de balie". De Orde van Vlaamse Balies wil met dat boek de eerstejaarsstagiairs bijstaan tijdens hun eerste jaren aan de balie. Voor vragen over de stage kunt u ook steeds terecht op www.advocaat.be/stage of op de stagelijn van de OVB op het nummer 02 227 54 73. Hier lichten wij enkele aspecten voor u toe.

 • OVB op facebook

  Word vriend van de Orde van Vlaamse Balies! Lees op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies het laatste nieuws en de persberichten van de OVB en bekijk er de foto’s en filmpjes van evenementen.

 • privaat.advocaat.be

  Het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies is specifiek voor de advocaat zelf. U moet inloggen vooraleer u op het privaat luik terecht kunt. Hoe u een inlognaam en wachtwoord aanvraagt, leest u hier.

 • www.advocaat.be

  De publieke website van de Orde van Vlaamse Balies bevat allerhande informatie over (het beroep van) de advocaat. U vindt er niet alleen informatie over de OVB zelf, maar ook concrete info over onder andere Salduz (www.advocaat.be/salduz), witwaspreventie en uw collectieve en sociale voorzieningen. Het publiek luik is bovendien erg handig om de adresgegevens van een confrater of balie op te zoeken. Ook de reglementen van de OVB, de standpunten die de OVB inneemt en de persberichten die ze uitstuurt, vindt u er terug.

  De website is toegankelijk voor het publiek.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering stippelt de grote beleidslijnen uit van de Orde van Vlaamse Balies. Zij komt minstens achtmaal per gerechtelijk jaar samen. De 14 Ordes verkiezen de 79 leden van het ‘advocatenparlement’.

 • Wat en wie is de OVB?

  De Orde van Vlaamse Balies is de overkoepelende beroepsorganisatie van alle 10 000 Vlaamse advocaten en heeft tot doel te ijveren voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling. Zij gaat voortdurend na welke zaken de praktijkuitoefening kunnen bevorderen en pleegt zowel binnen de eigen beroepsgroep als met verschillende overheden overleg over alle onderwerpen die voor de rechtzoekenden en de advocatuur van belang zijn. De OVB vaardigt eigen reglementen uit die bindend zijn voor alle advocaten.

  De raad van bestuur van de OVB telt acht leden. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor een departement.

 • Woord van de voorzitter

  Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, heet u welkom.

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de advocaten-stagiairs die zich zopas hebben ingeschreven aan de balie en zit boordevol nuttige en praktische informatie voor de start van uw advocatencarrière.

 • OVB wijst videoconferentie in jeugdzaken af

  De Orde van Vlaamse Balies wijst het gebruik van de videoconferentie in jeugdzaken af. Hier kan u de volledige motivering lezen.

 • OVB-persoverzicht 1/10/2014 - 9/10/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • NIEUW vanaf 1 januari 2015: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten van de OVB werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2014. De Codex treedt in werking op 1 januari 2015, vervangt de bestaande OVB-reglementen en houdt nieuwe bepalingen in.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Bijgewerkte FAQ btw beschikbaar

  De Werkgroep btw van de OVB heeft de voorbije maanden met verenigde krachten gewerkt aan een grondige actualisering van de FAQ btw. Onder meer de Globale Beslissing werd nu volledig geïntegreerd.

 • Zin om de OVB-ploeg te komen versterken?

  Het takenpakket van de OVB breidt verder uit waardoor een aantal nieuwe functies moet worden ingevuld.

 • De toekomst van de advocatuur?

  In Ad Rem 3 - 2014 buigen vier prominente figuren zich over thema's als specialisatie, btw, vreemd kapitaal en de revival van de MDP's. De leden van de nieuwe raad van bestuur doen hun toekomstplannen uit de doeken en vijf van de tien nieuwe stafhouders geven hun kijk op welke klemtoon de OVB de komende jaren moet leggen. Voer voor discussie gegarandeerd!

 • Verkiezing vaste leden Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (GCR)

  De algemene vergadering verkiest op 22 oktober 2014 zes vaste leden voor de commissie erelonen van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering en zes vaste leden voor de commissie saisine.

  Interesse? Dien uw kandidatuur uiterlijk 16 oktober in via katrien.callebaut@ordevanvlaamsebalies.be.

 • Toespraak voorzitter Dominique Matthys: focus op de inhoud van het beroep

  Voorzitter Dominique Matthys brengt in zijn toespraak, naar aanleiding van de eerste algemene vergadering, onder de aandacht dat we ons "de komende jaren moeten focussen op de inhoud van ons beroep, de kwaliteit ervan, de wijze waarop we ermee naar buiten komen en de unieke deontologie die ons zal moeten blijven onderscheiden van de andere juridisch dienstverlenende beroepen, in het belang van de rechtzoekende en van de rechtsstaat zelf". Lees hier zijn volledige toespraak.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 10/09/2014 - 16/09/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Beleidsplan raad van bestuur 2014-2017

  De algemene vergadering keurde op 24 september 2014 het beleidsplan van de raad van bestuur 2014-2017 goed.

 • Algemene vergadering 24/09/2014

  De algemene vergadering startte een nieuw werkingsjaar. Op de eerste vergadering keurde ze meteen het beleidsplan van de raad van bestuur goed en duidde ze de leden van de erkenningscommissie permanente vorming aan. Wat besliste ze nog meer? U leest het hier.

 • OVB organiseert: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten, die op 1 januari 2015 in werking treedt, bundelt alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, aangevuld met nieuwe bepalingen.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 8 januari 2015 in KORTRIJK (nog 124 plaatsen)
  donderdag 15 januari 2015 in HASSELT (nog 42 plaatsen)
  donderdag 22 januari 2015 in GENT (volzet)
  donderdag 5 februari 2015 in ANTWERPEN (nog 3 plaatsen)
  maandag 23 februari 2015 in BRUSSEL (volzet)

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • OVB organiseert: Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg

  De OVB organiseert de studiemiddag "Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg", waar wordt ingegaan op de inhoud van de verschillende typemodules en op hoe die typemodules flexibel kunnen worden ingezet uitgaande van de noden van de cliënt. Ook worden belangrijke principes achter dat modulaire denken toegelicht, zoals het contextgericht werken, ook in situaties waarin op het eerste gezicht geen gezin of context aanwezig is. 

  De studienamiddag vindt plaats op:
  dinsdag 9 december 2014 in ANTWERPEN (volzet)
  dinsdag 16 december 2014 in BRUSSEL
  donderdag 18 december 2014 in GENT

  Deelname aan de studiemiddag levert 2 juridische punten op.

 • OVB organiseert twee extra sessies: Dienstenwet: verplichting voor elke advocaat

  Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 12 maart 2015 in HASSELT (extra sessie)
  donderdag 26 maart 2015 in KORTRIJK (extra sessie)

  Deelname aan de studienamiddag levert 4 juridische punten op.

 • OVB-persoverzicht 14/08/2014 - 11/09/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Agenda algemene vergadering 24/09/2014

  Het Advocatenparlement - in haar nieuwe samenstelling - start een nieuw werkingsjaar.

 • OVB organiseert: Turks familie- en huwelijksvermogensrecht voor de Belgische rechtspraktijk

  Omdat meer en meer advocaten in aanraking komen met het Turks familierecht en huwelijksvermogensrecht organiseert de Orde van Vlaamse Balies hierover een specifieke vorming.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 13 november 2014 in BRUSSEL.

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Oproep kandidaten erkenningcommissie permanente vorming 2014-2017

  De algemene vergadering zal op haar vergadering van 24 september 2014 de leden van de erkenningscommissie permanente vorming aanwijzen.

  Kandidaat? Bezorg uw kandidatuur, met cv, uiterlijk op 15 september 2014 aan de OVB, t.a.v. mevrouw Leen Christiaens, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per e-mail aan leen.christiaens@ordevanvlaamsebalies.be.

 • Departementen raad van bestuur 2014-2017

  Vanaf 1 september 2014 start de nieuwe bestuursploeg onder voorzitterschap van Dominique Matthys. Inmiddels werden de departementen toegewezen.

 • Btw-update modelcontracten "stagiair-stagemeester" en "advocaat-private cliënt"

  Hier vindt u een btw-conforme update van het modelcontract "stagiair-stagemeester" en "advocaat-private cliënt".

 • OVB-persoverzicht 01/07/2014 - 05/08/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Cahier "Witwaspreventie" en "Vertrouwelijkheid van briefwisseling"

  Elke advocaat ontving de voorbije maand twee advocatencahiers: "Witwaspreventie" en "Vertrouwelijkheid van briefwisseling". Helaas was de paginanummering in dat laatste in de war geraakt bij het bundelen. Daarom kreeg elke advocaat deze week een nieuw exemplaar opgestuurd.

 • Samenstelling algemene vergadering 2014-2016

  U vindt de samenstelling van de nieuwe algemene vergadering bij de documenten.

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2014-2015

  U vindt de lijst van de voorzitters van de Conferenties bij de documenten.

 • Stafhouders Vlaamse balies 2014-2015

  Hier vindt u het overzicht van de stafhouders van de Vlaamse balies in 2014-2015.

 • Openingszittingen 2014-2015

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Oproep kandidaten CCBE

  Op 24 september 2014 wijst de algemene vergadering de twee leden voor de Belgische CCBE-delegatie aan.

  Kandidaat? Bezorg uw kandidatuur vóór 18 september aan katrien.callebaut@ordevanvlaamsebalies.be.

 • OrdeExpress zomert

  Tijdens de zomermaanden moet u het wat langer zonder OrdeExpress stellen. Maar geen nood, op 7 en 28 augustus zijn we er weer om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws.

 • OVB-persoverzicht 17/06/2014 - 01/07/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Nieuwe raad van bestuur 2014-2017

  Op 25 juni 2014 koos de algemene vergadering een nieuwe bestuursploeg.

 • Oproep kandidaten wetenschappelijk comité Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

  De Orde van Vlaamse Balies mag één kandidaat voordragen voor het mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Dat Instituut zorgt voor de uitbouw van een degelijke, professionele en kwalitatief hoogstaande opleiding en de begeleiding van magistraten en gerechtspersoneel.

 • Algemene vergadering 25/06/2014

  Wordt de minimumvergoeding van de stagiairs aangepast vanaf 1 september 2014?

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Oproep: rechtspraak schadevergoeding gewone rechter na vernietiging door RvS

  Door de recente hervorming van de Raad van State (RvS) kan het hoogste administratieve rechtscollege zich vanaf nu uitspreken over verzoeken tot schadevergoeding tot herstel.

  Een databank van rechtspraak van de burgerlijke rechter over de toekenning van schadevergoeding nadat de RvS een administratieve akte heeft vernietigd, kan daarbij erg nuttig zijn.

  Via OrdeExpress doet de OVB een oproep aan confraters om rechtspraak over die materie te melden, om zo'n databank te verwezenlijken.

 • Samenvattende beslissing btw op komst

  Na de publicatie van de circulaire 47/2013 zijn er nog tal van particuliere beslissingen uitgevaardigd door de centrale btw-administratie. Die worden momenteel samengevat in een globale beslissing, die bovendien resterende onduidelijkheden zal uitklaren.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijks tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

 • Wegwijs aan de balie - Welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Bureau voor Juridische Bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • OVB-reglement betreffende de beroepsopleiding

  Elke stagiair volgt een uniforme beroepsopleiding. 72 studiepunten worden verdeeld over verplichte vakken en keuzevakken en in uw eerste stagejaar legt u de examens "beroepsopleiding" af.

 • OVB-reglement betreffende de stage

  Door het OVB-reglement betreffende de stage gelden voor elke stagiair en stagemeester dezelfde rechten en plichten. Het reglement bevat bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in de lijst met beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2 500 euro.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Oproep OVB-studentenprijs 2014

  Ook dit jaar reikt de OVB een prijs van 2 500 euro uit aan een laatstejaarsstudent ter bekroning van een hoogwaardige verhandeling over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie. Kandidaten worden opgeroepen om zich aan te melden en de vereiste exemplaren aan de OVB te bezorgen.

 • Twee Advocatencahiers op komst

  Binnenkort ontvangt elke advocaat van de Orde van Vlaamse Balies een cahier "Witwaspreventie en derdengelden" en een cahier "Vertrouwelijkheid van briefwisseling".

 • Wie volgt voorzitter Eddy Boydens op?

  Op 25 juni 2014 vinden de verkiezingen plaats voor een nieuwe raad van bestuur.

 • Agenda algemene vergadering 25/06/2014

  De algemene vergadering heeft in haar laatste vergadering nog belangrijke agendapunten voor de boeg.

 • Wat deed de OVB allemaal in 2013?

  2013 was een bewogen jaar voor de Orde van Vlaamse Balies. In juli werd de btw op advocatenerelonen vanaf 2014 aangekondigd, in oktober verhuisde de Orde naar een eigen gebouw in de Staatbladsstraat in Brussel en intussen werden de eerste stappen naar een nieuw digitaal tijdperk gezet. Wat de OVB nog allemaal deed in 2013 leest u in het jaarverslag via ovb-jaarverslag.readz.com.

 • Ad Rem 2 - 2014

  Gevarieerde onderwerpen in Ad Rem 2 - 2014: hoe zit het nu precies met dat DPA? Wat kan u nu al en wat brengt de toekomst? Hoeveel is uw advocatenkantoor waard en hoeveel zou u zelf bereid zijn te betalen? Vier specialisten ter zake stellen vast dat de advocaat zich meer moet gedragen als ondernemer. Daarnaast neemt Dominique Matthys de hervorming van de Raad van State onder de loep mét kritische kanttekeningen en weidt Jaak Haentjens uit over generalisten (omnipractici) en specialisten en evalueert hij zijn 40 jaar in de advocatuur.

 • Advocatenrun 2014: de winnaars

  Onder een stralende zon genoten meer dan 500 lopers, wandelaars, supporters en hun kinderen op 8 juni van de vijfde editie van de Advocatenrun.

 • Fusie balies Luxemburg

  Vanaf 1 september versmelten de balies van Aarlen, Marche- en-Famenne en Neufchâteau tot de nieuwe eengemaakte balie Luxemburg. Daarmee zal de baliestructuur in de provincie Luxemburg opnieuw samenvallen met het gerechtelijk arrondissement.

 • OVB-persoverzicht 27/05/2014 - 01/06/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Advocatenrun, op naar meer dan 500 deelnemers!

  Met bijna 500 voorinschrijvingen (waarvan 320 lopers) belooft de vijfde editie een topeditie te worden!

 • Algemene vergadering 28/05/2014

  Na een marathonzitting beëindigde de algemene vergadering de bespreking van de Vlaamse Codex.

 • OVB vaardigt twee advocaten af in beheers- en toezichtscomité CBB

  Namens de Orde van Vlaamse Balies maken mr. Koen Maenhout en mr. Veerle Tollenaere deel uit van het beheers- en toezichtscomité van het Centraal Bestand Beslagberichten.

 • OVB-persoverzicht 9/05/2014 - 16/05/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Algemene vergadering 28/05/2014

  De algemene vergadering werkt naarstig verder aan de Vlaamse Codex.

 • Memorandum OVB bij de verkiezingen van 25 mei 2014

  Bij de federale verkiezingen stelt de OVB telkens een memorandum op waarin ze haar belangrijkste verzuchtingen voor de nieuwe legislatuur oplijst. Met 33 actiepunten klopt ze aan bij de kandidaten voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Ze dringt aan op: een correct functionerende rechtsstaat, een modern justitieel apparaat, waardering voor de advocatuur als onmisbare partner van justitie en een actueel recht op maat van een veranderende samenleving.

 • Advocatenrun: voorinschrijvingen nog tot 28 mei!

  Kom op zondag 8 juni meelopen of supporteren op de vijfde editie van de Advocatenrun.

 • Radio 1-campagne: OVB wint Zilveren Spin–Award

  De OVB heeft de Zilveren Spin Award gewonnen voor haar campagne n.a.v. de vernieuwde huisstijl van Radio 1, waarbij ze de url van de slogan "Altijd benieuwd" even had 'geleend'.

 • Uitspraken Vlaamse tuchtraden

  De tuchtuitspraken van de Vlaamse tuchtraden kunt u vanaf nu samengevat consulteren op het privaat luik.

 • Datum invrijheidstelling: 31/12/9999

  De documentairefilm 9999 daalt af in de vergeetput van onze maatschappij en kijkt geïnterneerden, verkommerend in de gevangenis van Merksplas, recht in de ogen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB als gastvrouw voor de baliemedewerkers

  Op 17 april, ter gelegenheid van secretaressedag, zakten zo'n 70 baliemedewerkers af naar de Staatsbladsstraat. Daar werden ze de hele dag in de watten gelegd om hen zo te bedanken voor hun niet-aflatende inzet voor de balie en de advocaten.

  Bekijk hier de filmreportage!

 • Schrijf in voor de Advocatenrun en krijg een gratis T-shirt

  Schrijf u nu in via www.advocaat.be/advocatenrun en loop op zondagnamiddag 8 juni mee met de 5 of 12 km in het park van Tervuren. Elke advocaat die zich inschrijft - voor de run, de wandelingen of gewoon als supporter - krijgt bovendien het OVB T-shirt "Specialiteit: lopende zaken".

 • Stel u kandidaat voor het advocatenparlement!

  Bouw mee de toekomst van de advocatuur uit en stel u kandidaat voor de algemene vergadering van de OVB.

 • Vivabox "samen naar de advocaat" van start met website en radiospotjes

  De Vivabox-actie krijgt promotie via onze nieuwe website trouwenofsamenwonen.be. De radiospots van de nieuwe campagne ontdekt u hier.

 • OVB-persoverzicht 24/04/2014 - 8/05/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Algemene vergadering 7/05/2014

  De algemene vergadering vatte de bespreking van het ontwerp van Vlaamse Codex aan.

 • Oproep kandidaten verkiezingen raad van bestuur OVB

  Op 25 juni kiest de algemene vergadering de nieuwe raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies. Stel u kandidaat!

 • OVB organiseert: familie- en jeugdrechtbank - extra sessie in Antwerpen

  Wegens grote interesse voor de studienamiddag "De nieuwe familie- en jeugdrechtbank: wat verandert er concreet?" heeft de Orde van Vlaamse Balies een bijkomende sessie gepland op 19 juni 2014 in Antwerpen aan de UA - campus Groenenborger.

 • Verlaging tarief consultatie CBB

  Op 27 maart 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel Besluit dat het bedrag voor een opvraging in het CBB verlaagt.

 • Algemene vergadering 07/05/2014

  De algemene vergadering start in mei de bespreking van de Vlaamse Codex.

 • Beroep tegen elektronische procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  Inzake de elektronische procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de OVB inmiddels beroep tot vernietiging ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 8 december 2013 en bij de Raad van State tegen het koninklijk besluit van 26 januari 2014.

 • Goede Vrijdagbeslissing Centrale diensten btw - E.T. nr. 125.682/3

  In een beslissing E.T. nr. 125.682/3 formuleerden de Centrale Diensten antwoorden op 13 vragen die bij de OVB vanuit de praktijk (tweede roadshow en helpdesk) waren opgeborreld. Op de meeste vragen krijgt de OVB het antwoord dat ze had gehoopt, maar wat betreft de btw-behandeling van tantièmes en winstuitkeringen in 2014 met betrekking tot prestaties uit 2013, komen de Centrale Diensten terug op een eerder ingenomen standpunt.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Advocatenrun 2014: programma en inschrijven

  Op 8 juni vindt de vijfde editie van de Advocatenrun plaats. Naar aanleiding van deze jubileumeditie hebben we enkele verrassingen in petto. Daarvoor is het wachten tot 8 juni, maar hier vindt u alvast het programma.

 • OVB-persoverzicht 27/03/2014 - 9/04/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB organiseert: familie- en jeugdrechtbank - extra sessie in Antwerpen

  Wegens grote interesse voor de studienamiddag "de nieuwe familie- en jeugdrechtbank: wat verandert er concreet?" heeft de Orde van Vlaamse Balies een bijkomende sessie gepland op 19 juni 2014 in Antwerpen aan de UA - campus Groenenborger.

  Voor de sessie in Hasselt op 29 april 2014 zijn nog enkele plaatsen vrij. Snel inschrijven is de boodschap!

 • Geef eens een advocaat cadeau... met een vivabox

  De Orde van Vlaamse Balies geeft begin mei een vivabox uit voor een uur gratis juridisch advies bij een advocaat. Neem zelf deel aan deze actie en schrijf u in via het privaat luik.

 • OVB ondertekent protocol elektronische betaling van griffierechten

  Op 14 maart 2014 werd op het kabinet Justitie in aanwezigheid van minister van Justitie Annemie Turtelboom het protocol "elektronische betaling der griffierechten" ondertekend.

 • Algemene vergadering 26/03/2014

  De algemene vergadering keurde de volgende fase van het DPA (digitaal platform van en voor de advocaat) goed en besliste dat de IT-projecten van de OVB zullen worden ondergebracht in een cvba.

 • OVB organiseert: familie- en jeugdrechtbank - vrije plaatsen

  Er zijn nog plaatsen vrij voor de sessie in Hasselt op 29 april 2014, in Kortrijk op 9 mei 2014 en in Leuven op 19 mei 2014.

  Snel inschrijven is de boodschap!

 • Opmerkingen OVB bij wetsontwerp wijziging DAVO-wet

  De Orde van Vlaamse Balies heeft haar bedenkingen bij het wetsontwerp tot wijziging van de DAVO-wet overgemaakt aan de leden van de Kamercommissie Financiën en Begroting waar de tekst deze week werd besproken.

 • OVB-persoverzicht 12/03/20 14 - 18/03/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB werkt mee aan modellen bewindvoering

  De Orde van Vlaamse Balies overlegt met de FOD Justitie over de modellen die worden opgesteld in het kader van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten (BS 14 juni 2014).

 • OVB zoekt: lid en plaatsvervanger Commissie voor onderhoudsbijdragen

  Wilt u namens de advocatuur deel uitmaken van de Commissie voor onderhoudsbijdragen? Bezorg dan uiterlijk 17 april 2014 uw kandidatuur aan de Orde van Vlaamse Balies.

 • Advocatenrun 8 juni 2014

  Binnenkort kunt u zich inschrijven voor de vijfde (!) Advocatenrun van de OVB. Meer info? www.advocaat.be/advocatenrun.

 • Communicatieactie: tip van de sluier

  De Orde van Vlaamse Balies plant, op vraag van de commissie familierecht, in de maand mei een communicatieactie voor het grote publiek.

  Hiervoor hebben we uw medewerking nodig. Begin april ontvangt u alle praktische details over hoe u kunt deelnemen.

 • OVB stapt naar Grondwettelijk Hof tegen invoering btw

  Na rijp beraad heeft de OVB beslist een beroep tot vernietiging in te stellen bij het Grondwettelijk Hof tegen de invoering van de btw voor advocaten door de programmawet van 30 juli 2013. De OVB vraagt het Hof zich uit te spreken over twee middelen: ten eerste de toegang tot de rechter en het recht op juridische bijstand en ten tweede de bescherming van het beroepsgeheim.

 • Algemene vergadering 19/02/2014

  Moet de opvolging bij Salduz en juridische tweedelijnsbijstand geregeld worden? Wat met vreemd kapitaal in advocatenkantoren?

 • OVB-persoverzicht 25/02/2014 - 07/03/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Een warme oproep voor vers bloed

  In Ad Rem 1-2014 die binnenkort in uw bus valt, schrijven vier leden van de algemene vergadering over hun ervaringen in het 'advocatenparlement'. Tegelijk doen ze een oproep naar nieuwe leden. Een frisse wind is altijd welkom! Daarnaast maken de panelleden van het rondetafelgesprek kanttekeningen bij de burgerlijke partijstelling in strafzaken: is die (on)houdbaar?

 • OVB organiseert: studiedag hervorming onbekwaamheidsstatuten - extra plaatsen

  Er zijn extra plaatsen voor de studiedag "Hervorming onbekwaamheidsstatuten" die op 27 februari 2014 plaatsvindt in Leuven.

  Snel inschrijven is de boodschap!

 • OVB organiseert: roadshow witwaspreventie - (ver)plicht voor advocaten

  Het reglement witwas, in werking sinds 30 december 2011, legt de advocaat tal van verplichtingen op, zoals informatieplicht, maatregelen van interne organisatie en meldingsplicht. Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat daaraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

 • OVB organiseert: extra sessies nieuwe familie- en jeugdrechtbank

  Wegens groot succes organiseert de OVB drie extra studienamiddagen over de nieuwe regelgeving i.v.m. de familie- en jeugdrechtbank en de implicaties daarvan voor uw dagelijkse advocatenpraktijk. De nieuwe wet brengt heel wat wijzigingen met zich mee voor de advocaat gespecialiseerd in familie- en jeugdrecht: zowel een nieuwe inrichting van rechtbanken en hoven als een gewijzigde procesvoering.

 • Betaling baliebijdragen en btw

  Voor advocaten van wie het kantoor de betaling van de baliebijdrage ten laste neemt en/of nadien aan hen doorrekent als voorgeschoten kosten brengt de invoering van de btw een aantal complicaties met zich mee.

 • Helpdesk btw verlengd tot 15 maart 2014

  Nog vragen voor de helpdesk btw? Stel ze tot 15 maart 2014 via btw@ordevanvlaamsebalies.be.

 • Aangepaste versie 12 vuistregels btw na verstrijken overgangsperiode

  Na het definitieve verstrijken van de overgangsperiode vindt u hier een aangepaste versie van de 12 vuistregels inzake btw voor de advocatuur.

 • OVB-persoverzicht 1/02/2014 - 17/02/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Persbericht: Rechtspreken in gevangenissen: advocatuur werkt niet mee

  De Orde van Vlaamse Balies stuurde vandaag een persbericht uit waarin ze protesteert tegen de organisatie van zittingen binnen de gevangenis.

 • Lars Bové en Bart Haeck (De Tijd) winnen eerste Persprijs Orde van Vlaamse Balies

  Lars Bové en Bart Haeck winnen de allereerste Persprijs Orde van Vlaamse Balies met een artikelenreeks over criminele vermogens die tussen 19 en 26 november 2011 in De Tijd is verschenen. Ze ontvingen de prijs van 7 500 euro uit handen van voorzitter Boydens op de nieuwjaarsreceptie van de OVB.

 • Pleidooi voor meer geloofwaardigheid

  Op de nieuwjaarsreceptie van de OVB, op 27 januari 2014, pleitte voorzitter Boydens voor meer geloofwaardigheid in de politiek en de advocatuur. Bekijk hier enkele beelden van die toespraak.

 • OVB organiseert: Roadshow witwaspreventie - (ver)plicht voor advocaten

  Naar aanleiding van de invoering van de Europese derde witwasrichtlijn (nr. 2005/60/EG van 26 okt. 2005) werd de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme gewijzigd. Tevens werd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies een reglement goedgekeurd dat op 30 december 2011 in werking trad.

  Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht). Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat daaraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

 • OVB organiseert: De nieuwe familie- en jeugdrechtbank: wat verandert er concreet?

  De wet van 30 juli 2013 tot invoering van de familie- en jeugdrechtbank werd op 27 september 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 september 2014 in werking. Daarom organiseert de OVB een praktijkgerichte studienamiddag over de nieuwe regelgeving en de implicaties daarvan voor uw dagelijkse advocatenpraktijk.

  De nieuwe wet brengt namelijk heel wat wijzigingen met zich mee voor de advocaat met familie- en jeugdrecht als voorkeurmaterie: zowel een nieuwe inrichting van rechtbanken en hoven als een gewijzigde procesvoering.

 • OVB-persoverzicht 24/01/2014 - 31/01/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Advocatenrun, save the date

  Noteer alvast 8 juni 2014 voor de vijfde editie van de Advocatenrun!

 • OVB-studentenprijs 2013

  Mr. Gillis Lindemans ontving op de nieuwjaarsreceptie van 27 januari de OVB-studentenprijs 2013 voor zijn verhandeling over de deontologie van de vennootschapsadvocaten.

 • Persprijs Orde van Vlaamse Balies

  De Orde van Vlaamse Balies reikt in 2014 voor de eerste maal de "Persprijs Orde van Vlaamse Balies" uit.

 • OVB-persoverzicht 9/01/2014 -23/01/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB organiseert: Hervorming onbekwaamheidsstatuten

  In de toekomst zal slechts één beschermingsstatuut bestaan voor wilsonbekwame personen: het bewind. Alle vroegere statuten worden daarin samengebracht en het nieuwe bewind heeft zowel betrekking op de goederen als op de persoon van de beschermde persoon. Met de invoering van de btw-plicht voor advocaten rijzen er bovendien vele vragen over de praktische toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk van de advocaat-bewindvoerder. Al die aspecten komen aan bod tijdens de studiedagen die de Orde van Vlaamse Balies in februari 2014 organiseert.

 • Btw: alle documenten en info op het privaat luik

  Via roadshows, e-mailberichten en OrdeExpress wil de OVB de advocaat bijstaan bij de nieuwe btw-verplichting.

  Waar vindt u alle documenten terug?

 • Algemene vergadering 18/12/2013

  Het reglement over advocaat en media werd door de algemene vergadering gewijzigd.

 • OVB-persoverzicht 18/12/2013 - 8/01/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB organiseert: De integrale jeugdhulp hervormd

  Met het decreet van 12 juli 2013 wordt de integrale jeugdhulp grondig hervormd. Daarom organiseren de Orde van Vlaamse Balies en de Unie van Jeugdadvocaten op 20 en 23 januari 2014 hierover een studienamiddag.

 • OVB organiseert: Hervorming onbekwaamheidsstatuten: gewijzigd programma

  Aan het gevarieerde programma van de OVB-studiedagen over de hervorming van de onbekwaamheidsstatuten werd een item “De advocaat-bewindvoerder en de btw” toegevoegd. Met de invoering van de btw-plicht voor advocaten rijzen er immers vele vragen over de praktische toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk van de advocaat-bewindvoerder. Daarom zal ook dat aspect aan bod komen tijdens de vormingssessies in februari 2014.

 • OVB organiseert: De advocatuur na de btw-circulaire, capita selecta

  Vanaf 7/01/2014 start een tweede reeks opleidingen over de invoering van btw voor advocaten. Op vijf locaties wordt niet alleen een overzicht gegeven van welke praktische uitdagingen de advocaat vanaf 1 januari 2014 staan te wachten, maar wordt ook dieper ingegaan op een aantal capita selecta op basis van de vragen die binnenstroomden in de Helpdesk btw.
  Op die manier hopen wij met deze nieuwe roadshows aan de grote vraag om praktische verduidelijking tegemoet te komen.

 • OVB-persoverzicht 30/11/2013 - 12/12/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Gebruikt u @advocaat.be?

  Neem dan deel aan onze enquête! De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening van de e-maildienst te optimaliseren en neemt slechts 2 minuten in beslag.

 • Stagiairs evalueren hun stage in Ad Rem

  Volstaat de huidige beroepsopleiding, worden stagiairs voldoende ondersteund door hun stagemeester en de balie en wat vinden ze van hun pro Deo- en Salduzverplichtingen? Lees het in de laatste Ad Rem van 2013!

 • Op zoek naar een standpunt van de OVB?

  De OVB neemt regelmatig standpunten in op vraag van de Kamer- of Senaatscommissie Justitie (al dan niet in het kader van een hoorzitting), de minister van Justitie of op eigen initiatief.

  U vindt die standpunten op www.advocaat.be/standpunten of via www.advocaat.be - pers, communicatie en standpunten - waar u naast de standpunten ook de persberichten vindt.

 • OVB-persoverzicht 20/11/2013 - 1/12/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • De werkgroep btw staat de OVB bij met raad en daad

  De btw circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) werd op 20 november 2013 gepubliceerd. Die circulaire zou een oplossing moeten bieden voor al uw vragen over btw.

 • OVB en curatoren onderhandelden met kabinet over btw

  Vertegenwoordigers van OVB en OBFG, alsook enkele vertegenwoordigers van de curatoren, hebben in november met het kabinet onderhandeld over specifieke problemen waarmee zij worden geconfronteerd.

 • Agenda algemene vergadering 18/12/2013

  De algemene vergadering zal in haar vergadering van 18 december overgaan tot eindstemming van het gewijzigde reglement advocaat en media.

 • 4 december: bezoek de OVB en pik een workshop mee

  Benieuwd naar het nieuwe gebouw van de OVB? Kom een kijkje nemen op 4 december en pik ondertussen een interessante workshop mee over btw, de nieuwe Salduzrichtlijn of E-learning.

 • 2014 als jaar van de waarheid - Advocatennet.be

  Voorzitter Edgar Boydens ziet 2014 als "jaar van de waarheid" door de hervorming van justitie en de btw op advocatenprestaties. Dat zei hij in een interview met Advocatennet.be. Hij geeft ook tekst en uitleg bij de recente verhuis van de Orde van Vlaamse Balies naar haar eigen gebouw in de Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel. Bekijk deze - en méér - filmpjes op www.advocatennet.be.

 • OVB-persoverzicht 13/11/2013 - 14/11/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Digitale eindejaarswensen

  Stuur binnenkort uw eindejaarswensen naar uw cliënten met de digitale wenskaart van de OVB. Houd uw inbox in de gaten want binnenkort ontvangt u een “feestelijke” e-mail.

 • OVB-persoverzicht 18/10/2013 - 1/11/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Verkiezing nieuw lid erkenningscommissie: deadline verlengd!

  Aangezien de algemene vergadering van 27 november werd geannuleerd, wordt de deadline voor het indienen van de kandidaturen verlengd tot 18 december 2013. U kunt zich dus nog steeds kandidaat stellen als nieuw lid voor de erkenningscommissie permanente vorming (met mandaat tot september 2014).

  Aarzel dus niet en dien uw kandidatuur met bijgevoegd cv vandaag nog in!

 • Advocaat geeft raad aan ondernemers

  Op 24 oktober nam de OVB deel aan de beurs "Ondernemen in Vlaanderen" in Flanders Expo Gent. Enkele advocaten gaven er een gratis eerste advies aan (startende) ondernemers. Bekijk de foto's en het interview met voorzitter Boydens op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies.

 • Nieuwe bestuurders OVB

  De algemene vergadering heeft op 23 oktober 2013 twee nieuwe bestuurders verkozen: mr. Werner Heyvaert (balie Brussel-NL) en mr. Stefan Pieters (balie Brugge).

 • Algemene vergadering 23/10/2013

  Op de algemene vergadering van 23 oktober werd het reglement advocaat en media gewijzigd. De eindstemming van het volledige reglement vindt pas plaats op de algemene vergadering van 27 november 2013, waarna het wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en drie maanden later in werking treedt.

 • Het grote interneringsdebat en de voordelen en risico's van de advocatenakte

  Dat allemaal, en méér, leest u in de nieuwe Ad Rem.

 • OVB-persoverzicht 3/10/2013 - 11/10/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB op de radio

  De najaarscampagne is van start gegaan. Op radio 1, MNM, Studio Brussel en Q-music hoort u gedurende twee weken de spotjes van "Een advocaat, beter vroeg dan laat".

 • Agenda algemene vergadering 23/10/2013

  De algemene vergadering gaat op 23 oktober over tot de aanwijzing van twee bestuurders van de Orde van Vlaamse Balies. Welke onderwerpen staan nog op de agenda?

 • VOBA stelt voor: "Conflictendraaiboek voor smarties"

  Met het "Conflictendraaiboek voor smarties" wil VOBA ondernemers wijzen op het belang van bemiddeling bij eventuele conflicten. Het boekje bevat allerhande tips om conflicten te voorkomen en leidt de ondernemer bij de hand wanneer het toch tot een geschil zou komen. Slim omgaan met handelsconflicten is de boodschap en aan wie toch in een conflictsituatie zit, wordt aangetoond dat dat ook een positief verhaal kan zijn.

 • Hervorming huwelijksvermogensrecht: advies OVB aan Kamercommissie Justitie

  De Orde van Vlaamse Balies heeft op 10 oktober 2013 haar schriftelijk advies overgemaakt aan de Kamercommissie Justitie bij het wetsontwerp tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht en tot wijziging van art. 301 BW (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53K2998/001).

 • Loop mee met de OVB

  Sportieve advocaten nemen niet onopgemerkt deel aan allerhande loopevenementen. Bestel zelf uw OVB T-shirt met als opschrift “Specialiteit: lopende zaken” en loop samen met uw confraters de Advocatenrun, de Antwerp Ten Miles, de 20 km door Brussel of zelfs een marathon. Klik hier voor meer informatie.

 • OVB organiseert: roadshow “Hervorming onbekwaamheidsstatuten”

  In de toekomst zal er slechts één beschermingsstatuut bestaan voor wilsonbekwame personen: het bewind. Alle vroegere statuten worden daarin samengebracht en het nieuwe bewind heeft zowel betrekking op de goederen als op de persoon van de beschermde persoon. Om u over de nieuwe regelgeving grondig te informeren, organiseert de Orde van Vlaamse Balies in februari 2014 enkele studiedagen.

 • OVB organiseert: roadshow “Sociale voorzieningen”

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert dit najaar een roadshow over de sociale voorzieningen voor advocaten. Tijdens die roadshow komen de verschillende collectieve en sociale voorzieningen en verzekeringen aan bod. Belangrijk voor de toekomst van elke advocaat, jong en oud.

 • Btwat?

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten vanaf 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. De Orde van Vlaamse Balies wil u daar zo goed mogelijk in bijstaan en organiseert daarom een btw-roadshow op tien verschillende locaties.

 • Autostickers

  Wilt u een autosticker met het logo van de Orde van Vlaamse Balies en de vermelding “advocaat”? Vraag ernaar bij uw baliesecretariaat.

 • OVB-studentenprijs

  Maakt uw masterscriptie kans op de OVB-studentenprijs van 2 500 euro?

 • Wegwijs aan de balie

  Elke advocaat-stagiair ontvangt/ontving bij zijn inschrijving een welkomstboek. De Orde van Vlaamse Balies wil met dat boek “Wegwijs aan de balie” de eerstejaarsstagiairs bijstaan tijdens hun eerste jaren aan de balie. Voor vragen over de stage kunt u ook steeds terecht op www.advocaat.be/stage of op de stagelijn van de OVB op het nummer 02 227 54 73. Hier lichten wij enkele aspecten voor u toe.

 • OVB op facebook

  Word vriend van de Orde van Vlaamse Balies! Lees op www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies het laatste nieuws en de persberichten van de OVB en bekijk er de foto’s en filmpjes van evenementen.

 • privaat.advocaat.be

  Het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies is specifiek voor de advocaat zelf. U moet inloggen vooraleer u op het privaat luik terecht kunt. Hoe u een inlognaam en wachtwoord aanvraagt, leest u hier.

 • www.advocaat.be

  De publieke website van de Orde van Vlaamse Balies bevat allerhande informatie over (het beroep van) de advocaat. U vindt er niet alleen informatie over de OVB zelf, maar ook concrete info over onder andere Salduz (www.advocaat.be/salduz), witwaspreventie en uw collectieve en sociale voorzieningen. Het publiek luik is bovendien erg handig om de adresgegevens van een confrater of balie op te zoeken. Ook de reglementen van de OVB, de standpunten die de OVB inneemt en de persberichten die ze uitstuurt, vindt u er terug.
  De website is toegankelijk voor het publiek.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering evalueert de werkzaamheden van de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies. Zij komt minstens zes maal per gerechtelijk jaar samen. De 14 Ordes verkiezen de 73 leden van het ‘advocatenparlement’.

 • Wat en wie is de OVB?

  De Orde van Vlaamse Balies is de overkoepelende beroepsorganisatie van alle 10 000 Vlaamse advocaten en heeft tot doel te ijveren voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling. Zij gaat voortdurend na welke zaken de praktijkuitoefening kunnen bevorderen en pleegt zowel binnen de eigen beroepsgroep als met verschillende overheden overleg over alle onderwerpen die voor de rechtzoekenden en de advocatuur van belang zijn. De OVB vaardigt eigen reglementen uit die bindend zijn voor alle advocaten. De raad van bestuur van de OVB telt acht leden. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor een departement.

 • Woord van de voorzitter

  Edgar Boydens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, heet u welkom.

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de advocaat-stagiairs die zich zopas hebben ingeschreven aan de balie en zit boordevol nuttige en praktische informatie voor de start van uw advocatencarrière.

 • Algemene vergadering 18/09/2013

  De onderzoeksploeg van de KULeuven en UGent stelde in primeur de resultaten van de tweede Advocatenbevraging voor.

 • OVB organiseert: "Btw voor de advocatuur" - Extra sessie ANTWERPEN

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten vanaf 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. De Orde van Vlaamse Balies wil u daar zo goed mogelijk in bijstaan en organiseert daarom een btw-roadshow op tien verschillende locaties.

  Op 21 november 2013 wordt een bijkomende sessie "btw voor de advocatuur" georganiseerd in Antwerpen. Informatie over de nieuwe sessie vindt u in de bijgevoegde folder.

  De opleiding is erkend voor 4 juridische punten en kost slechts 50 euro.

 • OVB-persoverzicht 18/09/2013 - 28/09/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Rechters in handelszaken en advocaten, partners in bemiddeling

  VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage, organiseert in samenwerking met bMediation en de Orde van Vlaamse Balies een congres over bemiddeling: "Rechters in handelszaken en advocaten, partners in bemiddeling" op woensdag 23 oktober 2013 om 19 u, in het ING auditorium in Brussel (Troonstraat 1).

  VOBA doet dat op vraag van het URHB (Unie van rechters in handelszaken) waarmee ze onlangs een samenwerking opstartte om bemiddeling meer ingang te doen vinden bij de rechtbanken van koophandel.

  Schrijf u nu reeds in via het privaat luik van de OVB of via info@voba.be. Minister Annemie Turtelboom zal er haar visie geven op bemiddeling.

 • Middeleeuwse toestanden bij internering: hoe lang nog?

  Op dit momenten zijn er meer dan 1 100 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen opgesloten. De trend is bovendien stijgend terwijl geesteszieken in de gevangenis nauwelijks verzorging krijgen. Reden waarom het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land hiervoor begin dit jaar veroordeelde. Is er beterschap in zicht? Over die vraag bogen vier prominente figuren zich in het derde ronde tafelgesprek van Ad Rem 2013. Lees hier hun bedenkingen.

 • Samenstelling algemene vergadering vanaf 1 september 2013

  De algemene vergadering, het 'advocatenparlement', is beperkt gewijzigd vanaf 1 september jl., onder meer door de voorbije stafhoudersverkiezingen.

 • Btw: de OVB informeert u!

  De Orde van Vlaamse Balies beschouwt het btw-dossier als een absolute prioriteit en wil u via FAQ en roadshows hierin zoveel mogelijk bijstaan. Volgende week starten de roadshows "Btw voor de advocatuur"; de eerste sessie vindt plaats in Antwerpen op dinsdag 17 september 2013.

 • Startende ondernemers hebben baat bij uw advies

  Op donderdag 24 oktober 2013 neemt de Orde van Vlaamse Balies voor de tweede maal deel aan de beurs Ondernemen in Vlaanderen in Flanders Expo Gent.

  De OVB wil die dag op haar stand aan ondernemers de kans bieden om de meerwaarde van een advocaat voor een bedrijf te leren kennen. Bezoekers kunnen een vraag stellen aan een advocaat.

  Wij zijn op zoek naar gemotiveerde advocaten om eerstelijnsadvies over o.a. de opstart van een onderneming, factuurvoorwaarden enz. te geven.

 • Verhuis OVB, 20 en 23 september medewerkers niet bereikbaar

  Vanaf 1 oktober is de Orde van Vlaamse Balies gevestigd in haar eigen gebouw in de Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, op 50 meter van de huidige zetel.

 • Oproep kandidaten bestuurders Orde van Vlaamse Balies

  Twee plaatsen voor de raad van bestuur (voor een mandaat tot 31 augustus 2014) zijn vacant.

 • Agenda algemene vergadering 18/09/2013

  Het advocatenparlement start zijn nieuwe werkingsjaar. Wat staat op de agenda?

 • OVB-persoverzicht 30/08/2013 - 06/09/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Stafhouders Vlaamse balies en Waalse balies 2013-2014

  De lijsten van de stafhouders vindt u bij de documenten.

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2013-2014

  U vindt de lijst zowel van de Conferenties van Vlaanderen als van Wallonië bij de documenten.

 • Vlaamse en Waalse openingszittingen 2013-2014

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • OVB organiseert: Roadshow "Btw voor de advocatuur", op tien locaties!

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten vanaf 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. De Orde van Vlaamse Balies wil u daar zo goed mogelijk in bijstaan en organiseert daarom een btw-roadshow op tien verschillende locaties.

  Omdat de OVB de bevoorrechte gesprekspartner is van de btw-administratie en het kabinet van de minister van Financiën krijgt u telkens uit de eerste hand de allerlaatste stand van zaken. De sessies worden geleid door twee specialisten die u met kennis van zaken te woord staan.

  De opleiding is erkend voor 4 juridische punten en kost slechts 50 euro.

 • OVB-persoverzicht 16/07/2013 - 29/08/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • OVB verhuist binnenkort!

  U had het misschien al gehoord, maar vanaf 1 oktober vindt u de OVB terug in de Staatsbladsstraat 8 in 1000 Brussel.

 • Arrest nr. 118/2013 van 7 augustus 2013 van het Grondwettelijk Hof, collectieve schuldenregeling

  De OVB heeft bij het Grondwettelijk Hof een beroep ingesteld tot vernietiging van art. 7, 1°, van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft.

 • OVB organiseert: roadshow "Btw"

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert in het najaar op grote schaal een roadshow btw. Daar leert u niet alleen alle wettelijke vereisten kennen, maar ook de inhoud en de gevolgen van de circulaire die thans door de OVB en AVOCATS.BE met de minister van Financiën en de administratie van de btw wordt onderhandeld.

 • Radiocampagne

  Van 5 tot en met 18 augustus 2013 loopt opnieuw een radiocampagne van de Orde van Vlaamse Balies op Radio 1, MNM en Studio Brussel.

  Ditmaal benadrukt de OVB de rol van de advocaat als bemiddelaar en onderhandelaar. Dankzij zijn proceservaring is de advocaat de juiste persoon om raad te geven, te onderhandelen en te bemiddelen: een advocaat, beter vroeg dan laat.

 • Kwaliteitsnorm voor de advocatuur: doe de test

  Binnen de Orde van Vlaamse Balies werkte het departement communicatie en de commissie kwaliteitszorgsysteem de afgelopen jaren aan een eigen kwaliteitsnorm voor de advocatuur. Neem alvast een kijkje op de website en doe de zelftest.

 • OVB-persoverzicht 27/06/2013 - 01/08/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Openingszittingen 2013-2014

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2013-2014

  Ook voor de Conferenties start een nieuw werkingsjaar met nieuwe voorzitters en een gloednieuwe website.

 • Stafhouders Vlaamse balies 2013-2014

  U vindt de lijst van de stafhouders 2013-2014 van de Vlaamse balies bij de documenten.

 • OVB organiseert: studiedagen "Hervorming onbekwaamheidsstatuten"

  De wet tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten werd op 14 juni 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 1 juni 2014 in werking. In de toekomst zal er slechts één beschermingsstatuut bestaan voor wilsonbekwame personen: het bewind.

  Tijd om die nieuwe regelgeving grondig te bestuderen!

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert daarom in het voorjaar van 2014 enkele studienamiddagen over de hervorming van de onbekwaamheidsstatuten. Deelname levert u zes juridische punten op.

 • OVB organiseert: roadshow "Sociale voorzieningen"

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert in het najaar 2013 een roadshow over de sociale voorzieningen voor advocaten. Tijdens die roadshow komen de verschillende collectieve en sociale voorzieningen en verzekeringen aan bod. Belangrijk voor de toekomst van elke advocaat, jong en oud.

 • OVB organiseert: studienamiddag "Gedwongen opname"

  Wegens groot succes herneemt de Orde van Vlaamse Balies de interdisciplinaire studienamiddag "Gedwongen opname" op woensdag 11 december 2013, om 13u in Mechelen.

  Het aantal gedwongen opnames is de voorbije 15 jaar ruim verdubbeld. Omdat de geesteszieke automatisch een advocaat krijgt toegewezen, komen steeds meer advocaten met die procedure in aanraking.

  Op de studienamiddag krijgt u toelichting bij de procedure, de deontologische aspecten waar u rekening mee moet houden en de verschillende ziektebeelden waarmee uw cliënt te maken kan hebben. Deelname levert u vier juridische punten op.

 • Reglement eensluidend verklaren kopieën stukken voorziening in cassatie

  Op de Vlaamse feestdag verscheen het gewijzigde reglement betreffende het eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken in het Belgisch Staatsblad.

 • Cassatieadvocaten in strafzaken?

  Op 19 juni jl. hoorde de Senaatscommissie voor de Justitie de Orde van Vlaamse Balies over het wetsvoorstel tot afschaffing van de advocaten bij het Hof van Cassatie (5-856/1) en het wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (5-1832/1).

 • Algemene vergadering 26/06/2013

  Welke beslissingen nam de algemene vergadering op haar laatste vergadering van dit werkingsjaar? Werden de vergoedingen van de stagiairs aangepast?

 • Wijzigingen reglement stage

  Nieuwe minimumvergoedingen voor de advocaat-stagiair en ook een advocaat bij het Hof van Cassatie kan stagemeester zijn.

 • Nieuw model stageovereenkomst

  Een nieuw model stageovereenkomst is beschikbaar!

 • Hervorming gerechtelijke arrondissementen, een status quaestionis

  De parlementaire behandeling van het wetsontwerp over de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot verhoging van de mobiliteit van de magistratuur is sinds twee weken van start gegaan. De Orde van Vlaamse Balies heeft geweigerd in te gaan op een vraag tot schriftelijk advies nu werd gevraagd dat zij zich zou beperken tot "punctuele tekstverbeteringen".

 • Ad Rem 2

  Het nieuwe reglement derdengelden: bestuurder Johan Van Driessche staat u bij met woord en daad. Daarbovenop: de WCO ontleed en het OVB-standpunt over geïnterneerden in de gevangenis.

  Ad Rem 2 - 2013 ligt in de bus.

 • OVB-persoverzicht 13/06/2013 - 26/06/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • 10 jaar OVB: een evaluatie als basis voor nieuwe uitdagingen

  Vorig jaar vierde de OVB haar tiende verjaardag. Maar ze deed uiteraard veel meer dan dat in 2012. Benieuwd? Lees het vernieuwde jaarverslag op www.advocaat.be/jaarverslag.

 • Toegang tot de magistratuur

  Schriftelijk advies van de Orde van Vlaamse Balies aan de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de magistratuuur (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53 K 2723/1).

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijks tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

 • Wegwijs aan de balie - Welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Bureau voor Juridische Bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • OVB-reglement betreffende de broepsopleiding

  Elke stagiair volgt een uniforme beroepsopleiding. 72 studiepunten worden verdeeld over verplichte vakken en keuzevakken en in uw eerste stagejaar legt u de examens "beroepsopleiding" af.

 • OVB-reglement betreffende de stage

  Door het OVB-reglement betreffende de stage gelden voor elke stagiair en stagemeester dezelfde rechten en plichten. Het reglement bevat bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Op zoek naar een stageplaats?

  Zoek in de lijst met beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • OVB-studentenprijs

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2 500 euro.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Voorlopig geen nieuwe advocaat.be mailadressen

  Als gevolg van het groot aantal aanvragen zal de OVB de procedure voor het toekennen van een advocaat.be mailadres herbekijken en optimaliseren.

 • Hoe lid worden van VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage?

  Bemiddeling is meer dan ooit dé manier om geschillen op te lossen.
  Word nu lid van VOBA voor 150 euro (incl. btw) of van VOBA én bMediation voor slechts 100 euro meer en maak deel uit van twee ambitieuze bemiddelingsorganisaties. Uw naam wordt opgenomen op de lijst van bemiddelaars van beide verenigingen en op www.voba.be, u wordt op de hoogte gehouden van nieuwigheden, kunt gebruik maken van onze diensten en wordt betrokken bij nieuwe initiatieven.

 • Algemene vergadering 29/05/2013

  Werd het OVB-reglement stage gewijzigd op de algemene vergadering van 29 mei jl.?

 • Advocatenrun: de filmreportages en de uitslagen

  U hoorde het wellicht al in de wandelgangen: de vierde editie van de Advocatenrun was een groot succes. Klik op "meer" om te ontdekken wie de snelste advocaten van 2013 waren. Bekijk de zes reportages op www.advocatennet.be.

 • OVB-persoverzicht 18/05/2013 - 10/06/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Nog plaatsen vrij voor de bijzondere opleiding jeugdrecht 2013-2014 in Brugge

  Vanaf donderdag 10 oktober 2013 gaat voor de zesde maal de "bijzondere opleiding jeugdrecht" van start. Aarzel niet en schrijf u in via het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies voor de sessies in Brugge. De sessies in Brussel zijn helaas al volzet.

 • Collectieve vordering internering?

  In het kader van het project 'Geen schuld, wel straf' rond internering roept de Orde van Vlaamse Balies alle advocaten met ervaring in interneringszaken op om zich kenbaar te maken (via maja.de.cort@advocaat.be). Zij krijgen dan verdere informatie over het juridische en procesrechtelijke luik van het project.

 • OVB-persoverzicht 30/04/2013 - 08/05/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Linklaters en TKA opnieuw de snelste?

  U heeft nog 24 dagen oefentijd om daar verandering in te brengen op de vierde editie van de Advocatenrun.

 • Agenda algemene vergadering 29/05/2013

  Wat staat op de agenda van de algemene vergadering van 29 mei?

 • Register Ad Rem

  Op zoek naar dat artikel over de fiscus en het beroepsgeheim dat u ooit eens in Ad Rem las?
  Of wilt u weten wie nu weer het artikel over omgangsrecht met de media schreef?
  Op het privaat luik vindt u een register van de eerste tien jaargangen van Ad Rem.

 • Interviews Congres 18 maart op advocatennet.be

  Op 18 maart kwamen zo'n vierhonderd Franstalige en Nederlandstalige advocaten mee debatteren in het Parlement over brandend actuele juridische onderwerpen. Advocatennet.be was erbij en interviewde enkele aanwezigen.

 • OVB op de radio

  De voorjaarscampagne is van start gegaan. Op radio 1, MNM, Studio Brussel en Q-music hoort u gedurende twee weken de spotjes van "Een advocaat, beter vroeg dan laat".

 • OVB-persoverzicht 17/04/2013 - 01/05/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Hervorming juridische bijstand

  U heeft via de media vernomen dat de juridische bijstand in het oog van de storm staat. De OVB gaat niet akkoord met de actueel gekende voorstellen van de hervorming juridische tweedelijnsbijstand, maar blijft bereid verder te werken aan een grondige hervorming met aangepaste budgetten.

 • Publicatie: Balie – Commentaar Boek III Ger. W.

  Gewezen OVB-voorzitter Jo Stevens, stafhouder bij het Hof van Cassatie Johan Verbist en Isabel Vandevelde, juriste studiedienst OVB, geven in een nieuwe vastbladige publicatie commentaar bij Boek III Balie van het Gerechtelijk Wetboek .

 • Advocatenrun 9 juni 2013: wat is nieuw?

  - kidsrun
  - kindergrime
  - inschrijving via fax of mail ! (niet zoals voorgaande jaren via het privaat luik)

 • Algemene vergadering 24 april 2013

  Wat werd besproken op de algemene vergadering van 24 april 2013?

 • Vergoeding telefonische Salduzprestaties 2012

  De telefonische prestaties Salduz 2012 die via een apart budget vergoed werden, zijn vorige week gestort aan de advocaten.

 • OVB verhuist eind september!

  Verhuist? Voorzitter Edgar Boydens geeft toelichting.

 • Algemene vergadering vzw VOBA zoekt: advocaat balie Mechelen

  In de algemene vergadering van VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage, is een extra plaats vrijgekomen voor een advocaat van de balie van Mechelen.

  Kandidaten kunnen zich aanmelden voor 15 mei 2013 via info@voba.be.

 • Btw-vrijstelling voor prestaties advocaten behouden

  Dankzij intensief lobbywerk van de OVB, van talrijke individuele advocaten en van parlementsleden en ministers werd tijdens de begrotingsbesprekingen van maart jl. de vrijstelling behouden, al blijft waakzaamheid voor de toekomst geboden.

 • Jaarverslag CCBE 2012

  Meer weten over de werkzaamheden van de CCBE?

 • Agenda algemene vergadering 24/04/2013

  Wat staat op de agenda van de algemene vergadering van 24 april?

 • Verslag algemene vergadering 20/03/2013

  Wat werd besproken op de algemene vergadering van 20 maart jl.?

 • Project "Geen schuld, wel straf" en symposium "Schuld onder de schedel"

  De Orde van Vlaamse Balies brengt via haar project "Geen schuld, wel straf" de problematiek rond internering onder de aandacht.

 • Inwerkingtreding nieuw reglement controle derdengelden

  Op 21 april 2013 treedt het nieuwe reglement betreffende de verhandeling van gelden van cliënten of derden, de rapportering en de controle in werking.

  We herinneren u nog eens aan de belangrijke wijzigingen en geven een korte duiding bij sommige begrippen.

 • OVB-persberichten: legaal advies strafbaar stellen kan niet & GAS

  De Orde van Vlaamse Balies reageerde op
  - het wetsvoorstel om ook fiscaal advies strafbaar te stellen
  - het wetsontwerp i.v.m. de GAS

 • OVB-persoverzicht 22/03/2013 - 08/04/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Stel u kandidaat voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

  Het Comité zoekt onder de Vlaamse advocaten één effectief en één plaatsvervangend lid.

  Het Comité heeft als taak adviezen te verstrekken over problemen bij onderzoek op het vlak van biologie, geneeskunde en gezondheidszorg, en het publiek en de overheid daarover in te lichten.

 • Hervorming tweedelijnsbijstand: hoe ver staan we?

  Na een lange onderbreking zijn de besprekingen hervat in de schoot van de werkgroep van het ministerie van Justitie. Onderhandelingen over onder meer budget en controle zijn weer volop aan de gang maar veel vragen en onduidelijkheden blijven bestaan.

 • Adviezen deontologie

  De Orde van Vlaamse Balies publiceert nieuwe adviezen (nrs. 330 - 443) van het departement deontologie op het privaat luik van haar website.

 • Persoverzicht 13/03/2013 - 19/03/2013

  U vindt onder "documenten" een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • De advocaat in het Parlement: toespraken en sfeerbeelden

  Afgelopen maandag kwamen zo'n vierhonderd Franstalige en Nederlandstalige advocaten mee debatteren in het Parlement over brandend actuele juridische onderwerpen.

  Advocatennet.be was erbij en maakte enkele sfeerbeelden.

 • Groei uit tot een excellente conflictoplosser

  Schrijf u in voor een tweedaagse opleiding en bereid u in uw kantoor voor op de gevolgen van de invoering van de Europese richtlijn inzake bemiddeling.

  Tijdens de opleiding leert u uw vaardigheden te optimaliseren en groeit u uit tot een excellente conflictoplosser.
  Voor meer informatie en de inschrijvingsprocedure, klik op "meer".

 • Hete hangijzers in een vernieuwde Ad Rem

  Moet het pleitmonopolie van de advocaat gehandhaafd worden en is een numerus clausus uit den boze, of toch niet helemaal?
  Dat alles, en méér, leest u hier in de nieuwe Ad Rem.

 • Vlaamse en Waalse advocaten bestormen Parlement!

  Maandagnamiddag 18 maart 2013 organiseren de Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE (OBFG) een gezamenlijk congres. "De advocaat in het Parlement: vraagstukken en perspectieven voor morgen". Tijdens dat congres worden 14 positiefrechtelijke onderwerpen belicht en staat de toekomst van justitie in België centraal.

  Inschrijven kan op het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies. Wacht niet langer, de plaatsen raken stilaan volzet.

 • Persoverzicht 20/02/2013 - 27/02/2013

  U vindt onder "documenten" een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda algemene vergadering 20/03/2013

  Op 20 maart 2013 vindt een extra algemene vergadering plaats. Wat staat op de agenda?

 • Wat als... uw cliënt gedwongen wordt opgenomen in de psychiatrie?

  Download nu de handige brochure van de Orde van Vlaamse Balies boordevol praktische tips en informatie over de mogelijke ziektebeelden van uw cliënt!

 • Oproep kandidaten beroepscommissie reglement beroepsopleiding

  Op 29 mei 2013 stelt de algemene vergadering een nieuwe beroepscommissie aan.
  Kandidaat? Bezorg uw kandidatuur voor 17 mei aan lieve.naessens@advocaat.be.

 • Gecorrigeerde versie OVB-reglement derdengelden

  Als gevolg van een foutieve nummering verscheen in het Belgisch Staatsblad een gecorrigeerde versie van het OVB-reglement derdengelden.
  De datum van inwerkingtreding blijft wel dezelfde.

 • Hervorming procedure voor de Raad van State

  De Orde van Vlaamse Balies zet tijdens de komende weken haar constructieve dialoog verder met de minister van Binnenlandse Zaken over de hervorming van de procedure voor de Raad van State. Ten aanzien van het huidige voorontwerp uitte de Orde een aantal fundamentele bezwaren en wees ze op concrete pijnpunten.

 • Hoe ver staat het met het Digitaal Platform van en voor de Advocaat (DPA)?

  DPA is de generieke term waaronder de Orde van Vlaamse Balies haar IT-dienstverlening wil aanbieden. De bedoeling is om een platform te ontwikkelen dat de advocaat zal kunnen gebruiken om via digitale weg te communiceren, niet alleen met de eigen beroepsgroep maar ook met de overheid, waaronder rechtbanken en tal van andere overheidsinstanties.

  Om dat te realiseren, wordt gestart met de vernieuwing van het softwarepakket dat gebruikt wordt door de balies. Dat deel van het DPA omvat de hernieuwing van zowel het balieprogramma als het boekhoudpakket.

  Die twee luiken zijn het minst zichtbaar voor de individuele advocaat, maar wel essentieel als basis voor het DPA, omdat zij ook de grondslag zullen vormen voor de authentieke bron. AXI, de softwareleverancier met wie de Orde van Vlaamse Balies na een aanbesteding en functionele analyse in augustus 2012 in zee ging, is intussen volop bezig met de ontwikkeling van de software waarbij twee balies, Antwerpen en Turnhout, als proefproject fungeren. Het is de bedoeling dat alle balies overgestapt zullen zijn tegen 1 januari 2014.

 • Verslag algemene vergadering 20/02/2013

  Welke onderwerpen kwamen gisteren aan bod?

 • Persoverzicht 13/02/2013 - 15/02/2013

  U vindt onder "documenten" een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Hervorming Raad van State

  In uitvoering van het regeerakkoord maakt de minister van Binnenlandse Zaken werk van een grondige hervorming van de procedure voor de Raad van State. De Orde van Vlaamse Balies volgt dit dossier prioritair op.

 • Winnaars prijzen Advocatenbevraging

  De tweede Advocatenbevraging werd afgesloten op donderdag 31 januari 2013. Inmiddels zijn ook de winnaars bekend van de prijzen, die onder de deelnemers werden verloot. De resultaten van het onderzoek worden in de komende maanden via diverse kanalen bekend gemaakt.

 • Hoorzitting wetsvoorstellen kwaliteitsrekening

  Op 29 januari 2013 organiseerde de Kamercommissie voor de Justitie een hoorzitting i.v.m. de wetsvoorstellen tot bescherming van de gelden gestort op een kwaliteitsrekening.

 • Persbericht: OVB gekant tegen numerus clausus pro Deo

  Als bijlage vindt u een persbericht waarin de OVB haar bezwaren uit over een eventuele numerus clausus in het pro-Deosysteem.

 • Persbericht: OVB pleit voor snelle doorbraak in digitalisering justitie

  U vindt als bijlage een persbericht waarin de OVB pleit voor een snelle doorbraak in de digitalisering van justitie.

 • Persoverzicht 24/01/2013 - 01/02/2013

  U vindt onder "documenten" een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Nieuwjaarsreceptie OVB op www.advocatennet.be

  Op www.advocatennet.be vindt u tal van filmpjes van de nieuwjaarsreceptie van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Agenda algemene vergadering 20/02/2013

  Wat staat op de agenda van de algemene vergadering, het 'advocatenparlement', van 20 februari 2013?

 • Persoverzicht 11/01/13 - 23/01/13

  U vindt in de link een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Persbericht: Europese advocaten manifesteren voor Baskische confraters

  De Orde van Vlaamse Balies ondersteunt de oproep van de European Association of Lawyers of Democracy and World Human Rights om vandaag te manifesteren aan de ambassade van Spanje als protest tegen de zeer moeilijke werkomstandigheden van de Baskische confraters.

 • Nieuw reglement controle derdengelden

  Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 21 januari 2013 het nieuw reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de verhandeling van gelden van cliënten of derden, de rapportering en de controle.

  Wilt u weten welke belangrijke wijzigingen dit voor u vanaf 21 april 2013 meebrengt, klik dan op "meer".

 • Advocatenrun: wijziging datum

  De Advocatenrun zal plaatsvinden op zondagnamiddag 9 juni 2013.

 • Nieuwjaarstoespraak 2013

  Voorzitter Edgar Boydens aan het woord.

 • Winnaars wedstrijd Microsoft

  In het themanummer van Ad Rem over IT konden alle advocaten deelnemen aan de OVB-wedstrijd. De Orde van Vlaamse Balies gaf vijf Office Professional 2010 pakketten weg, ter waarde van 699 euro.

  De winnaars zijn meesters Lieven De Graeve (balie Gent), Tom Decaigny (balie Antwerpen), Wim Van Caeneghem (balie Antwerpen), Christophe Coen (balie Antwerpen) en Kristof Swennen (balie Tongeren).

  Proficiat!

 • U in het Parlement

  Maandagnamiddag 18 maart 2013 organiseren de Orde van Vlaamse Balies en Avocats.be (OBFG) een gezamenlijk congres. Tijdens dit congres worden 14 positiefrechtelijke onderwerpen belicht en staat de toekomst van Justitie centraal.

  Vanaf dinsdag 22 januari 2013 om 12 uur kan u zich inschrijven op het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Vergoeding tweedelijnsbijstand 2010-2011

  Bijpassing op de vergoeding voor de juridische tweedelijnsbijstand voor het gerechtelijk jaar 2010-2011.

 • Doe mee aan www.profielvlaamseadvocaat.be en maak kans op een mooie prijs!

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert voor de tweede keer een grootscheepse advocatenbevraging. Elke Vlaamse advocaat wordt uitgenodigd om hieraaan deel te nemen.

 • Advocatenrun 28 april 2013

  Na de topeditie van vorig jaar organiseert de Orde van Vlaamse Balies haar vierde Advocatenrun, ditmaal op zondagnamiddag 28 april 2013, opnieuw vanuit het Koloniënpaleis te Tervuren.

 • Adverteren in OrdeExpress

  Hoe adverteren in OrdeExpress?

 • Nieuwe autostickers

  De Orde van Vlaamse Balies stelt nieuwe autostickers ter beschikking.

  De sticker, met logo OVB en de vermelding “advocaat”, is beschikbaar op uw baliesecretariaat.

 • Een vernieuwde OrdeExpress!

  Voorzitter Edgar Boydens licht toe.

 • Persoverzicht 19/12/2012 - 09/01/2013

  U vindt in de link een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.